Zasady udziału w wykopaliskach zewnętrznych

Szanowni Studenci, zgodnie z Uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. ustanawiającej regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku Archeologia “studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii” ( § 5 ust. 2). Ponadto, “Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego (aktualnie opiekuna studentów studiów niestacjonarnych). Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe” ( § 5 ust. 2a). Brak odpowiednich dokumentów przedstawionych przez studenta może skutkować niezaliczeniem ćwiczeń zewnętrznych.

Najstarszy afrykański pochówek homo sapiens

“Dr hab. Wiesław Więckowski, bioarcheoolog, ocenia, że znalezisko jest bardzo istotne. Zwraca uwagę, że dopiero teraz rozwiązywany jest problem braku zachowań symbolicznych u homo sapiens z terenu Afryki. Przypomina, że w RPA znaleziono również szkielet dziecka datowany na ok. 74 tysięcy lat, ale do końca nie wiadomo, czy to był pochówek intencjonalny, tak jak w Kenii.”

Całość tu:

Program Stypendiów Pomostowych – XX edycja 2021/2022

Program Stypendiów Pomostowych ma na celu wsparcie finansowe zdolnych maturzystów rozpoczynających studia dzienne w publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do studentów I roku, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości, którzy spełniają niniejsze kryteria:
– zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskali odpowiednią liczbę punktów, minimum 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
– mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców;
– pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto.

Dodatkowo, wnioskujący powinni spełniać jeden z poniższych warunków:
– pochodzą z rodziny (czyli są dziećmi) byłych pracowników PGR;
– są lub byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
– są członkami rodziny wielodzietnej lub są czy byli wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
– mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycja 2021/2022
W roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu.

Terminy składania wniosków: 1 lipca – 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.00

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Archeologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii zawiadamia, że w związku z przejściem dr hab. Dobrochny Zielińskiej i dr hab. Agaty Ulanowskiej z grupy „innych nauczycieli akademickich” do grupy „nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego” konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Archeologii w grupie „innych nauczycieli akademickich”.

Do obsadzenia są 2 mandaty. Wybory odbędą się w dniach 7.-10. czerwca 2021.

Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej z użyciem sytemu Ankieter. Osoba uprawniona do udziału w wyborach na początku każdego głosowania otrzyma drogą mailową link umożliwiający oddanie głosu.

Szczegóły w załączniku.

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący WKW WA

Sympozjum Egejskie. 8th Conference in Aegean Archaeology, June 23-25, 2021

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w „Sympozjum Egejskim. The 8th Conference in Aegean Archaeology”, które odbędzie się online w języku angielskim w dniach 23-25 czerwca 2021 roku.

W trakcie wydarzenia wyniki swoich prac zaprezentują początkujący naukowcy specjalizujący się w różnych zagadnieniach z zakresu archeologii rejonu Morza Egejskiego epoki brązu. Wykład pt.: “Accessing Mycenaean Cult: Inside and Outside the Palatial Context” inaugurujący konferencję wygłosi dr Kim Shelton (University of California, Berkeley).

Program konferencji oraz abstrakty wystąpień i posterów znajdą Państwo poniżej:

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Konferencja odbędzie się w całości online z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Prelegenci i osoby pragnące uczestniczyć w Sympozjum proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego na dole strony. Link do wydarzenia, niezbędny do wzięcia udziału w konferencji, zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz rejestracyjny:

  Obrony prac dyplomowych

  Szanowni Studenci, przypominam, że w przypadku studentów, którzy chcą rekrutować się na studia magisterskie, rejestracja w II turze będzie zamknięta 13.09, tj. dzień po zakończeniu sesji poprawkowej (30.08-12.09). A zatem, na III roku lepiej nie zostawiać sobie przedmiotów do poprawki we wrześniu. Studenci nie planujący rekrutacji na studia II stopnia, mogą zdawać przedmiot w sesji poprawkowej jednocześnie przygotowując niezbędne dokumenty i formalności (w tym pracę dyplomową) tak, aby zaraz po zakończeniu sesji poprawkowej obronić się (w dniach 12.09-30.09). Jeśli obrona nie uda się przed końcem września, po 30.09  student może ubiegać się o możliwość obrony w ciągu przysługujących mu dodatkowych 3 miesięcy danego roku kalendarzowego, o czym informuje Regulamin Studiów.

  Studenci studiów II stopnia mogą bronić się do końca września, a w przypadku trudności, mogą również starać się o trzymiesięczne przedłużenie.

  Więcej informacji o procedurze obrony znajdą Państwo w tym miejscu, a harmonogram rekrutacji w tym miejscu.

  Pożegnanie…

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej emerytowanej Koleżanki mgr Doroty Skowron, wieloletniej kustosz Biblioteki – początkowo w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej, później w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego…

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 1 czerwca 2021 roku o godzinie 10 w kościele w Starej Miłosnej.

  W związku z powyższym tego dnia Biblioteka WA będzie nieczynna.

  Wykopaliska zagraniczne

  Szanowni Państwo, w związku z przyspieszeniem akcji szczepień dla studentów, wyjazdy na ćwiczenia zagraniczne stają się coraz bardziej realne. W zakładce Ćwiczenia terenowe->Wykopaliska na stronie Wydziału znajdą Państwo ofertę wykopaliskową na rok 2020/21. Oczywiście wyjazdy będą możliwe dla osób, które będą spełniać wymogi związane z podróżowaniem w czasie pandemii.