Miasta antyczne w Afryce Północnej w polskich badaniach geofizycznych (Mustis, Ptolemais).

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe
Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności
w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 (za pośrednictwem platformy ZOOM), na którym
Dr hab. Krzysztof Misiewicz, prof. UW, dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW i dr hab. Jerzy Żelazowski (Wydział Archeologii UW)
Wygłoszą referat pt.
“Miasta antyczne w Afryce Północnej w polskich badaniach geofizycznych (Mustis, Ptolemais)”
Przewodnicząca Komisji
Prof. dr hab. E. Papuci-Władyka
Sekretarz Komisji
Dr Kamil Kopij
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POSIEDZENIEM, KTÓRZY NIE SĄ CZŁONKAMI KOMISJI, PROSIMY O KONTAKT Z KANCELARIĄ PAU: wioletta.kania@pau.krakow.pl