Informacja od Sekcji ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP

Informacja od Sekcji ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP:

– nowa witrynie https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/

Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – w tym nauczycieli akademickich – oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Państwa pracownicy znajdą na niej również aktualne harmonogramy szkoleń i kursów:

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/category/harmonogramy-szkolen/harmonogram-dla-nauczycieli/

– aktualne informacje o szkoleniach dla nauczycieli akademickich*.

W najbliższych dniach zostały ostatnie wolne miejsca na:

  • „Ocenianie kształtującew nauczaniu zdalnym, mieszanym i stacjonarnym” (4 i 11 września, 10:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
  • „Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej” (6 września, godz. 9:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
  • „Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej” (9, 13 i 20 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska;
  • “Prawo własności intelektualnejw kontekście dydaktyki i prowadzenia zajęć ze studentami” (16 września, godz. 10:00-13:15), prowadząca: mec. Joanna Czernicka;
  • „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska.

 W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: pracownicy UW pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatnaz punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w opisach szkoleń na platformie. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich

Biuro Spraw Pracowniczych UW

tel.:  22 55 24241, 22 55 24242

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/

Ocena Okresowa Nauczycieli Akademickich

Dotyczy  oceny okresowej nauczycieli akademickich z wyłączeniem nauczycieli:  pozytywnie ocenionych po 1 października 2018 r. oraz pracujących krócej niż dwa lata.

Szanowni Państwo,

w związku koniecznością przeprowadzenia  na Wydziale Archeologii UW  oceny okresowej  nauczycieli akademickich, w imieniu Dziekana Wydziału Archeologii UW – dr. hab. Bartosza Kontnego, prof. ucz., proszę o jak najszybsze dostarczenie na adres wauw@uw.edu.pl  wypełnionego  „Arkusza Oceny…”

Arkusz-oceny-okresowej-nauczyciela-akademickiego_2020_Zarz.-33

EN_arkusz-oceny-okresowej

oraz  złożenie w sekretariacie wersji papierowej.

Termin ostateczny zbierania „Arkuszy Oceny…” to 23 września 2021 r.

Ze względu na długą procedurę oceny, nieodległy czas jej ukończenia oraz bardzo dużą grupę nauczycieli akademickich, podlegających ocenie, proszę o dotrzymanie wyznaczonego terminu.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Nowakowska

Dyrektor Administracyjna Wydziału Archeologii UW

Przydatne informacjie:

– sprawdzanie obejmuje okres od ostatniej oceny ( jeżeli tej informacji nie macie Państwo w swoich archiwach moża ją uzyskać w sekretariacie),

– osoby które do tej pory nie podlegały ocenie,  sprawozdają okres od daty zatrudnienia w jednostce,