Fulbright Senior Award – stypendia

Zachęcamy do wnioskowania o stypendium na realizację samodzielnych projektów badawczych  w instytucji goszczącej w USA, dla osób które posiadają co najmniej stopień doktora. Składanie wniosków elektronicznie do 5.06.2024, godz. 15:00. 

Fulbright Senior Award 2025/26

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekcją Finansową: we.makowska@uw.edu.pl

WIĘCEJ INFORMACJI: https://fulbright.edu.pl/senior-award/