4 Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Zapraszamy do udziału w 4. Konferencji Naukowej Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”, która odbędzie się w dniach 13–17 marca 2023 r. Wzorem poprzednich lat zaplanowano została jako wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Zachęcamy Państwa do organizacji jedno- lub dwudniowych sesji oraz warsztatów, w trybie stacjonarnym lub online (aplikacja ZOOM). Przypominamy, iż w ramach paneli powinny być przedstawiane referaty o charakterze problemowym (20 min). Dla sprawozdań z badań lub projektów, zwłaszcza tych prowadzonych przez naszych doktorantów oraz osoby realizujące granty przy WA UW, przewidziano sesję posterową.
Harmonogram przygotowań konferencji przedstawia się następująco:
Zgłoszenie sesji lub warsztatu wraz z krótkim opisem (do 250 słów) oraz deklaracją formuły (stacjonarna, online) – do 30.12.2022 r.
Zgłoszenie posteru wraz z krótkim opisem (do 250 słów) – do 30.12.2022 r.
Akceptacja zgłoszonych sesji, warsztatów i posterów – do 10.01.2023 r.
Nadsyłanie programów sesji/warsztatów wraz ze streszczeniami wystąpień oraz posterów w formie elektronicznej – do 13.02.2023 r.
4. Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” – 13-17.03.2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: wauw_1@uw.edu.pl.
Organizatorzy
Karolina Blusiewicz, Michał Przeździecki i Marcin Wagner