Ograniczenie parkowania na Kampusie Centralnym

Szanowni Państwo,

W dniach 25.08.2022 – 28.08.2022 ( czwartek – niedziela ) będzie obowiązywało na terenie UW ograniczenie wjazdu i parkowania.

Związane jest to  z planowanym przekopem jezdni na wysokości Gmachu Porektorskiego ( Orientalistyka) , a także wyłączonym parkingiem przed budynkiem Starej Biblioteki .

Dojazd do Uniwersytetu  wjazdem od ulicy  Oboźnej na wysokości Budynku Orientalistyki będzie utrudniony lub całkowicie niemożliwy

( zakaz nie dotyczy : posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2022r. oraz pojazdów ekip remontowych )

ZALECANY – WJAZD I WYJAZD  bramą od ul. Krakowskie Przemieście.

W sytuacjach koniecznych proszę o kontakt tel. 20807 lub 20341

Ograniczenie parkowania na Kampusie Centralnym

Szanowni Państwo,

W dniu 03.06.2022 r. (piątek ) w związku z planowaną organizacją koncertu oraz budową sceny na placu przed BUW, na terenie UW będzie obowiązywało ograniczenie parkowania. ( nie dotyczy : posiadaczy identyfikatorów TK ZDM na 2022r. oraz pojazdów ekip remontowych i przepustek płatnych ) – WJAZD I WYJAZD bramą od ul. Oboźnej. Nie obowiązują w tym dniu „listy wjazdowe”.

Ponadto w dniach 06.06.2022 – 12.06.2022 r., na terenie Kampusu Centralnego wystąpią utrudnienia w parkowaniu spowodowane organizacją Kongresu Medycznego oraz spotkania Rektorów z całej Polski (KRASP). Prosimy o rozważenie przez państwa dojazdu do pracy w w/w dni innymi środkami transportu niż samochód.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka pod tytułem: „Przemiany kulturowe na Pomorzu między Regą a Słupią od wczesnej epoki żelaza do okresu wpływów rzymskich ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzysk w Gostkowie, powiat bytowski i Miechęcinie, powiat kołobrzeski”, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2022  r. o godz. 11.00 w sali 212 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Kasprzak_streszczenie_ENG

Michałowski-recenzja

Machajewski-recenzja

Ograniczenie parkowania na Kampusie Centralnym w dniu 9 maja

Szanowni Państwo,

w dniu 09.05.2022 (poniedziałek) na terenie UW w związku z planowaną wizytą i wykładem Ambasadora USA na terenie Kampusu Centralnego  będzie obowiązywało ograniczenie parkowania  ( zakaz nie dotyczy : posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2022r. oraz pojazdów ekip remontowych )

Nie obowiązują w tym dniu „listy wjazdowe” .

Ankieta z projektu UniSAFE

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w  kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (link) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.
Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu  i rozwijaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

 

Wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim. 

Link do ankiety:

https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

Uprzejmie prosimy o rozesłanie tej wiadomości do społeczności w wydziałach i jednostkach organizacyjnych.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl

pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Julia Kubisa prof. ucz.

Zespół Równościowy UW

=====

Dear All,

The University of Warsaw takes part in the international research project UniSAFE, as part of which a survey on gender-based violence is conducted at https://unisafe-gbv.eu/community/ at several dozen universities and research institutes in Europe.

The UniSAFE project (link) https://unisafe-gbv.eu/the-project/ is a large-scale research project to obtain large-scale data that will be used to develop institutional solutions useful to academic communities in the field of combating sexual harassment and gender-based violence.

The survey is anonymous.

The results of the study will be used by the University of Warsaw to better diagnose problems related to our university community and will be very useful in formulating and development of university equality and anti-discrimination policies.

The results of the study can be used to strengthen security, safety and better communication at the university and will be useful in the long term to all people working and studying at the University of Warsaw.

Survey link:

https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

Please share this message at the faculties and organizational units.

In case of questions or comments – please contact rownouprawnienie@uw.edu.pl

Best regards,

dr hab. Julia Kubisa prof. ucz.

Equality Unit UW

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII Lubelskiej Konferencji Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie, organizowanej przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowe w Lublinie. W tym roku, w związku z wojną w Ukrainie, Konferencja odbędzie się jesienią. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załącznikach. Jednocześnie zachęcamy do jak najszybszego przesyłania zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Organizatorów

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

Instytut Archeologii UMCS

XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_ABSTRAKT (2) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KARTA_ZGLOSZENIA (2) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KARTA_ZGLOSZENIA (1) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KOMUNIKAT_I (1)

Program IDUB – Program Mentor – nabór wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór do „Programu Mentor” realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych na UW naukowców z zagranicznych uczelni/instytucji badawczych o wysokiej renomie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami UW.

W bieżącym naborze o kwotę do 16 000,00 zł mogą wnioskować zespoły, w skład których będzie wchodziło co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N. Członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW.

Wizyta mentoringowa może trwać 7-14 dni. Wnioski aplikacyjne można składać do 20.04.2022 r., na adres: konkursy.idub@uw.edu.pl

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/edycja1-2/

Z wyrazami szacunku
Eliza Rogowska-Lasocka
Biuro Obsługi Badań | Research Services Office

Pogrzeb Profesora Jerzego Kruppé

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2022 roku zmarł Profesor Jerzy Kruppé

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbędą się w poniedziałek, 28 lutego na Cmentarzu Bródnowskim. Msza Święta w kościele pw. Św. Wincentego à Paulo o godzinie 11.20.

Skip to content