Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk pod tytułem:  „Mosiężysko”. Wczesnośredniowieczne stanowisko w Szurpiłach, woj. podlaskie. Źródła, analiza, interpretacje, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Czytaj dalej „Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk”

Zaproszenie na wykład

Szanowni Państwo ,

mam przyjemność zaprosić Państwa na wykład naszego gościa dr. Alexandra Sarantisa z Wydziału Historii UW. Wykład zatytułowany „Avar-Slav Raiding Warfare and the Balkan 'Dark Age’ (581-750): An Archaeological Survey” odbędzie się w środę 22 marca o godz. 9.45 w sali 2.06 Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W załączniku znajdą Państwo zaproszenie oraz szczegółowe informacje na temat spotkania.
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Tomas
 
Dear Colleagues,
 
I cordially invite you to a lecture by our guest speaker Dr. Alexander Sarantis from the Faculty of History of the University of Warsaw. The lecture entitled „Avar-Slav Raiding Warfare and the Balkan 'Dark Age’ (581-750): An Archaeological Survey” will be held on Wednesday, March 22, at 9.45 in room 2.06 of the Faculty of Archeology of the University of Warsaw. Attached you will find the invitation with detailed information about the meeting.
Yours,
Agnieszka Tomas

Ograniczenie parkowania na kampusie centralnym 20.03.2023

Szanowni Państwo,

w dniu 20.03.2020 r. (poniedziałek) na terenie kampusu centralnego będzie obowiązywał zakaz wjazdu oraz zakaz parkowania. Powyższa sytuacja ma związek z zaplanowanymi pracami remontowymi nawierzchni dróg dojazdowych do placu centralnego jak też koniecznością równoległego prowadzenia prac wywozu ziemi z wykopu terenu „Wizytek”.

Czytaj dalej „Ograniczenie parkowania na kampusie centralnym 20.03.2023”

Seminarium Bałtyjskie

Szanowni Państwo,
zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Bałtyjskiego, które odbędzie się 23 lutego (czwartek) o godz. 11:30 w sali 2.10 w gmachu Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
oraz
Pan dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawią referat pt.

Uzbrojenie z Nidajna. Nowe dane na temat chronologii stanowiska

Nikomu chyba nie trzeba wyjaśniać, jak ważnym i fascynującym stanowiskiem jest Nidajno, a zatem…

serdecznie zapraszamy
Anna Bitner-Wróblewska & Wojciech Wróblewski

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec pod tytułem:  The Southern Room of Amun in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. Its Decoration and Ritual Function in the Upper Courtyard Complex, która odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Czytaj dalej „Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kapiec”