Ankieta z projektu UniSAFE

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w  kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (link) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.
Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu  i rozwijaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

 

Wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim. 

Link do ankiety:

https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

Uprzejmie prosimy o rozesłanie tej wiadomości do społeczności w wydziałach i jednostkach organizacyjnych.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl

pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Julia Kubisa prof. ucz.

Zespół Równościowy UW

=====

Dear All,

The University of Warsaw takes part in the international research project UniSAFE, as part of which a survey on gender-based violence is conducted at https://unisafe-gbv.eu/community/ at several dozen universities and research institutes in Europe.

The UniSAFE project (link) https://unisafe-gbv.eu/the-project/ is a large-scale research project to obtain large-scale data that will be used to develop institutional solutions useful to academic communities in the field of combating sexual harassment and gender-based violence.

The survey is anonymous.

The results of the study will be used by the University of Warsaw to better diagnose problems related to our university community and will be very useful in formulating and development of university equality and anti-discrimination policies.

The results of the study can be used to strengthen security, safety and better communication at the university and will be useful in the long term to all people working and studying at the University of Warsaw.

Survey link:

https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

Please share this message at the faculties and organizational units.

In case of questions or comments – please contact rownouprawnienie@uw.edu.pl

Best regards,

dr hab. Julia Kubisa prof. ucz.

Equality Unit UW

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII Lubelskiej Konferencji Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie, organizowanej przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowe w Lublinie. W tym roku, w związku z wojną w Ukrainie, Konferencja odbędzie się jesienią. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załącznikach. Jednocześnie zachęcamy do jak najszybszego przesyłania zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Organizatorów

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

Instytut Archeologii UMCS

XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_ABSTRAKT (2) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KARTA_ZGLOSZENIA (2) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KARTA_ZGLOSZENIA (1) XXXVII_LUBELSKA_KONFERENCJA_2022_KOMUNIKAT_I (1)

Program IDUB – Program Mentor – nabór wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór do „Programu Mentor” realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych na UW naukowców z zagranicznych uczelni/instytucji badawczych o wysokiej renomie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami UW.

W bieżącym naborze o kwotę do 16 000,00 zł mogą wnioskować zespoły, w skład których będzie wchodziło co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N. Członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW.

Wizyta mentoringowa może trwać 7-14 dni. Wnioski aplikacyjne można składać do 20.04.2022 r., na adres: konkursy.idub@uw.edu.pl

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/edycja1-2/

Z wyrazami szacunku
Eliza Rogowska-Lasocka
Biuro Obsługi Badań | Research Services Office

Pogrzeb Profesora Jerzego Kruppé

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2022 roku zmarł Profesor Jerzy Kruppé

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbędą się w poniedziałek, 28 lutego na Cmentarzu Bródnowskim. Msza Święta w kościele pw. Św. Wincentego à Paulo o godzinie 11.20.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zakrzewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zakrzewskiego pod tytułem: „Munitiones castrorum”. Fortyfikacje rzymskiego obozu legionowego w Novae okresu pryncypatu ( I-III w. n.e.), która odbędzie się 26 stycznia 2022  r. o godz. 13.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Zakrzewski_PhD – Streszczenie ENG

Żmudziński-recenzja

Żelazowski-recenzja

Seminarium archeoorientalistyczne 10 stycznia

Szanowni Państwo,
zapraszam na pierwsze w 2022 roku seminarium archeoorientalistyczne, na którym będziemy gościć prof. Piotra Tarachę z wykładem „Wielki król kraju Hattusa. Pozycja społeczna i religijna władcy hetyckiego, zasady sukcesji, ideologia władzy królewskiej”.

Tradycyjnie, poniżej przesyłam link do spotkania a w załączniku abstrakt.

Topic: Seminarium archeoorientalistyczne 08.01.22
Time: Jan 10, 2022 11:15 AM Warsaw
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 834 8846 5281
Zapraszam w imieniu zespołu Archeoorientalistyki,
Zuzanna Augustyniak, koordynator seminarium

Wykład / Lecture (5.01) – Prof. Timothy Insoll: Cairo, an African Metropolis

Szanowni Państwo,
W imieniu dr hab. Anny Wodzińskiej, prof. UW, kierowniczki Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład, który odbędzie się w cyklu Kazimierz Michałowski Memorial Lectures:
Prof Timothy Insoll
Kierownik Centrum Archeologii Islamskiej w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich na Uniwersytecie w Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries

Środa, 5 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 czasu kairskiego (czyli o godz. 17:00 czasu polskiego)
 
Wykład będzie miał formę hybrydową – odbędzie się  w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze (ul. Mahalla 11, Kair–Heliopolis) oraz na platformie Zoom.
Chętnych do udziału prosimy o kontakt mailowy: cairo2.pcma@uw.edu.pl
Abstrakt: Materiały archeologiczne z najnowszych wykopalisk w średniowiecznym ośrodku handlowym Harlaa we wschodniej Etiopii sugerują, że utrzymywano tam znaczące kontakty z Egiptem, szczególnie w okresie ajjubidzkim i mameluckim, ale były one tylko jednym z elementów szerszej czerwonomorskiej wymiany handlowej. Miejsce Harlaa zostanie opisane zarówno w kontekście regionalnym, jak i międzynarodowym, przedstawione zostaną też konkretne dowody na powiązania tego stanowiska zarówno z samym Kairem, jak i bardziej ogólnie z Egiptem. Są wśród nich: ceramika glazurowana i konkretne typu ceramiki nieglazurowanej, wyroby szklane i monety. Ale są też specyficzne rozwiązania technologiczne, szczególnie wykorzystanie importowanych z Egiptu rzeźbionych form kamiennych do produkcji biżuterii;  w zamian za nie eksportowano do Egiptu obrabiane muszle morskie i, być może, tekstylia. Te dowody będą rozpatrywane w celu rozpoczęcia rekonstrukcji relacji pomiędzy Kairem a wschodnią Etiopią, a także ustalenia dlaczego dobiegły one końca w XV wieku.
//

Dear Friends and Colleagues,

Prof. Dr. Anna Wodzińska, director of the Research Centre in Cairo, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw would like to invite you to a Kazimierz Michałowski Memorial Lectures by:

Prof Timothy Insoll
Al-Qasimi Professor of African and Islamic Archeology, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries
which will be held at 6:00 p.m., on Wednesday, 5th of January 2022
at the Research Centre in Cairo 11, Mahalla St., Heliopolis.
Archaeological material from recent excavations in the medieval trading centre of Harlaa in eastern Ethiopia suggests significant contacts were maintained with Egypt, particularly in the Ayyubid and Mamluk periods, but filtered through the broader agency of Red Sea trade. The place of Harlaa in its regional and international context will be described before assessing the specific evidence for links with both Cairo, and Egypt more generally. This includes glazed ceramics and more specialized types of unglazed ceramics, glass wares, and coins as well as technological knowledge, specifically in relation to the use of carved stone moulds for jewellery production that were imported from Egypt, with worked marine shell and possibly textiles exported to Egypt in return. This evidence will be considered so as to begin to reconstruct the relationship between Cairo and eastern Ethiopia, and to assess why this came to an end in the fifteenth century.
Please, write to cairo2.pcma@uw.edu.pl to attend in person* or obtain a link.
Z poważaniem
//
Kind regards,
Agnieszka Szymczak
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Uniwersytet Warszawski
Polish Centre of Mediterranean Archaeology
University of Warsaw

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. (+48) 22 553 13 28
www.pcma.uw.edu.pl

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Ciesielskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Ciesielskiej pod tytułem: „ Social inference from mortuary remains in medieval Nubia: A multidisciplinary approach to the analysis and interpretation of Christian cemeteries at Ghazali, northern Sudan”, która odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: piotrdyczek@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 0000w dniu 5 stycznia 2022 r. do godz. 2400 w dniu 10 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie

Ciesielska J.A._PhD_streszczenie_PL

Ciesielska J.A._PhD_abstract_ENG

Baker-recenzja

Edwards-recenzja