Wspomnienie profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego

Dnia 17 stycznia 2021 opuścił nas prof. dr hab. Wiktor Andrzej Daszewski, pracownik naszego Uniwersytetu od roku 1967, w którym objął funkcję sekretarza naukowego Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. W czasach głębokiego PRL była to dla archeologów śródziemnomorskich doprawdy pionierska placówka i ostoja w „egzotycznych” jak na owe czasy warunkach; stwarzała ona przybywającym tam stypendystom i badaczom komfort pracy w zżytym ze sobą zespole koleżeńskim, któremu przez wiele lat patronowali właśnie Andrzej i jego żona Elżbieta. Po śmierci prof. Kazimierza Michałowskiego (1981) Andrzej Daszewski przejął stanowisko dyrektora Stacji (a następnie Centrum) Archeologii Śródziemnomorskiej UW, które zajmował do 1989 r. Czytaj dalej Wspomnienie profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego

Pracownia Badań Nieinwazyjnych

Badania Geofizyczne
Badania Geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-816, pok. 3.16

Kierownik pracowni:
dr hab. Krzysztof Misiewicz prof. UW kmisiewicz@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr Ewa Marczak-Łukaszewicz emarczak@uw.edu.pl
dr Miron Bogacki miron.bogacki@uw.edu.pl
mgr Wiesław Małkowski wmalkowski@uw.edu.pl

Doktoranci:
Julia Chyla

Czytaj dalej Pracownia Badań Nieinwazyjnych

Katedra Archeologii Orientu

prof. dr hab. Barbara Kaim
dr hab. Krzysztof Jakubiak
dr hab. Dorota Ławecka
dr hab. Anna Smogorzewska
dr hab. Tomasz Waliszewski
dr Franciszek Stępniowski
mgr Marcin Wagner