Seminarium – Dzieje Białorusi przez pryzmat badań numizmatycznych

6 czerwca, godz. 17.00 czasu warszawskiego, seminarium online

Prelegenci:

Wital Sidarowicz (Uniwersytet Warszawski)
Monety antyczne i początek obiegu monetarnego na terenu Białorusi

Mikołaj Pławiński (Uniwersytet Warszawski)
Skarby epoki Wikingów z terenu Białorusi jako źródła numizmatyczne i archeologiczne

Raman Krytsuk (Muzeum narodowe w Warszawie)
Talary Wielkiego Księstwa Litewskiego: mity i rzeczywistość

Valery Kabrynets (Badacz niezależny, Warszawa)
Moneta obca w obiegu monetarnym Rzeczypospolitej na przykładzie monet Carstwa Rosyjskiego

Rejestracja przez link: https://zoom.us/webinar/register/WN_M7ue3pwMT0K7eziUjLLOig

Bugajska Karolina

Karolina Bugajska
dr Karolina Bugajska
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
karolinabugajska@uw.edu.pl

zainteresowania naukowe:
– paleolit, mezolit, paraneolit
– obrzędy pogrzebowe w epoce kamienia
– sztuka paleolitu i mezolitu
– bioarcheologia
– antropologia kulturowa

bibliografia:

Gumiński W., Bugajska K., 2022, Painted wood, notch on bone – ornamentation or marking? A case of two neighbouring forager sites, Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in) J.M. Grünberg, E. Brinch Petersen, B. Gramsch, T. Płonka, H. Meller (eds.) Mesolithic Art – Abstraction, Decoration, Messages, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 26, Halle (Saale). (w druku)

Bugajska K., 2021, Cremation Burials of the Stone Age Hunter-Gatherers on the European Plain, Światowit LIX (2020), 15-45.

Bugajska K., 2021, Pit or grave? ‘Emptied’ graves from the cemetery at Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) D. Borić, D. Antonović, B. Mihailović (eds.), Foraging Assemblages, Volume 2, Belgrade & New York (Serbian Archaeological Society, The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University), 648-655.

Wacnik A., Gumiński W., Cywa K., Bugajska K., 2020, Forests and foragers: exploitation of wood resources by Mesolithic and para‑Neolithic societies in north‑eastern Poland, Vegetation History and Archaeobotany 29, 2020: 717-736, https://doi.org/10.1007/s00334-020-00778-y

Bugajska K., Gumiński W., 2016, How many steps to heaven?  Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, (in:) Grünberg J., Gramsch B., Larsson L., Orschiedt J., Meller H. (eds), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organization of early postglacial communities. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 13/II, 2016, Halle (Saale), 339-455.

Gumiński W., Bugajska K., 2016, Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in:) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale): 465-510.

Bugajska K., 2015, In the ground or in the basket? Burial wrappings from the Stone Age hunters’ cemetery at Dudka, Masuria, NE-Poland. Novensia 26, 10–23.

Bugajska K., 2015, Obrządek pogrzebowy łowców-zbieraczy epoki kamienia w południowej Skandynawii i na Niżu Środkowoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny 62 (2014), 5-69.

Howcroft R., Bugajska K., Gumiński W., Kowalewska-Marszałek H., Szczepanek A., Włodarczak P., Eriksson G., 2013, Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

Bugajska K., 2011, Ozdoby z grobów łowców (mezolit, paraneolit) – Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim (w:) Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 359-370.

granty:
Kierownik w grancie NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375
Chronologia bezwzględna pochówków i luźnych kości ludzkich ze stanowisk łowiecko-zbierackich epoki kamienia Dudka i Szczepanki na Mazurach

 

Osiemdziesiąte urodziny prof. Michała Gawlikowskiego i „Scripta selecta”,

Szanowni i Drodzy Państwo,
z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Michała Gawlikowskiego staraniem Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się „Scripta selecta”, tom wybranych artykułów tego wybitnego uczonego, naszego Profesora, mistrza i nauczyciela wielu z nas.

Czytaj dalej „Osiemdziesiąte urodziny prof. Michała Gawlikowskiego i „Scripta selecta”,”

„Archeologia Ukrainy w latach niepodległości” – promocja odwołana

Szanowni Państwo,
prezentacja książki Archeologia Ukrainy w latach niepodległości, która miała odbyć się 21 lutego o godz. 15:00 w sali 210 Wydziału Archeologii UW, zostaje odwołana z powodu utrudnień związanych z przyjazdem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

O nowym terminie promocji powiadomimy Państw w najbliższym czasie.

Czytaj dalej „„Archeologia Ukrainy w latach niepodległości” – promocja odwołana”

„Światowit”, Supplement Series U: Underwater Archaeology

Redaktor naukowy Serii:
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

vol. IArchaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, K. Trusz. Warszawa 2018.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawi/

vol. IIArchaeology: Just Add Water, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, M. Nowakowskiej. Warszawa 2019.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawii/

„Światowit”, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages

Dotychczas w ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

vol. I – A. Waluś, B. Kowalewska, Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie gm. Miałkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Materiały kultury łużyckiej, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury wielbarskiej, Warszawa 1999.

vol. II – Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. I), K. Szymczak (red.), Warszawa 2000.

vol. III – A. Lasota-Moskalewska, M. M. Hudjanazarov, Petroglyphs of mammals in the Sarmissaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis, Warszawa 2000.

vol. IV – E. Kowalczyk, Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2000.

vol. V – A. Kempisty, P Włodarczyk, Cemetery of the Cordet Ware Culture in Żerniki Górne, Warszawa 2000.

vol. VI – Badania archeologiczne terenu przyszłego centrum dominikańskiego w Gdańsku, sezon 2000 [t. 1], A. Gołembnik (red.), Warszawa 2001.

vol. VII – Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okulicz-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2001.

vol. VIII – S. K. Kozłowski, Nemrik. An Aceramic Village Northern Iraq, Warszawa 2002.

vol. IX – Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne, t. 2, A. Gołembnik (red.), Warszawa 2002.

vol. X – P. Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Warszawa 2005.

vol. XI – „In memoriam Valdemari Chmielewski”. Księga poświęcona pamięci profesora Waldemara Chmielewskiego, K. Szymczk, M. Przeździecki (red.), Warszawa 2006.

vol. [XII] – Exploring the neolithic of the Kyzyl-Kums. Ayakagytma ‘The Site’ and other collections (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. II), K. Szymczak, M. Khudzhanazarov (red.), Warszawa 2006.

vol. XIII – M. Dzik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk, Warszawa 2006.

vol. XIV – Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2006.

vol. XV – P. Michalik, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku, Warszawa 2007.

vol. XVI – W. Obuchowski, Materiały paleolityczne i mezolityczne z zachodniej Białorusi, Warszawa 2009.

vol. XVII – Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności, A. Jarzec, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2016

vol. XVIII – Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, D. Błaszczyk, D. Stępniewska (red.), Warszawa 2016

vol. XIX – D. Manasterski, Puchary dzwonowate i ich wpływ na przemiany kulturowe przełomu neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu w świetle ceramiki naczyniowej, Warszawa 2016

vol. XX – P. Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, Warszawa 2018

vol. XXI – A. Szela, Kuczbork-Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światów, Warszawa 2018

vol. XXII – K. Januszek, Krzemieniarstwo w strefie pogranicza Nizin Środkowo- i Wschodnioeuropejskiej na przełomie epok kamienia i brązu. Warszawa 2020

vol. XXIII – A. Szela, Brudnice, stanowisko V. Nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej, Warszawa 2021

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

„Światowit”, Supplement Series E: Egyptology

W ramach serii ukazały się dotychczas:

vol. I – Procedeeings of the First Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 1999: perspectives of research. Warsaw 7-9 june 1999, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2001.

vol. II –

vol. III – Procedeeings of the Second Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 2001: perspectives of research. Warsaw 5-7 March 2001, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2003.