Kalendarz rejestracji na zajęcia 2020/2021

Rejestracja na zajęcia dla studiów I stopnia:
I tura 1.09.2020-30.09.2020
II tura 15.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na zajęcia dla studiów II stopnia
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na wykłady ogólnoinstytutowe
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020

Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku I stopnia:
I tura 28.09.2020-15.10.2020
II tura 25.10.2020-05.11.2020

Dąbek, stan. 9 – nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu

Kierownik badań: dr Andrzej Maciałowicz  (kierownik projektu)
Miejsce badań: Dąbek, pow. mławski
Charakter stanowisk: cmentarzysko
Datowanie: późna epoka żelaza (II w. BC – III w. AD)

Wybrane zabytki z nekropoli w Dąbku: naczynie gliniane i zapinka żelazna kultury przeworskiej (II–I w. BC) oraz zestaw paciorków bursztynowych kultury wielbarskiej (II–III w. AD.) Fot. A. Maciałowicz
Wybrane zabytki z nekropoli w Dąbku: naczynie gliniane i zapinka żelazna kultury przeworskiej (II–I w. BC) oraz zestaw paciorków bursztynowych kultury wielbarskiej (II–III w. AD). Fot. A. Maciałowicz

 

W 2020 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie zadania pt.

Dąbek, stan. 9 – nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu

Celem dwuletniego projektu jest opracowanie i pełna publikacja wyników nieinwestorskich badań archeologicznych, prowadzonych przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w latach 90. XX w. na cmentarzysku w Dąbku (stanowisko 9), pow. mławski. Nekropola była użytkowana przez społeczności kultur przeworskiej i wielbarskiej w czasach między II w. BC – III w. AD. Odkryte na stanowisku 9 zabytki są bardzo interesujące ze względu na stosunkowo liczną reprezentację znalezisk z najwcześniejszego horyzontu kultury przeworskiej, datowanego na II w. BC, a także na niezwykłe dla tego ugrupowania cechy inwentarzy grobowych, tj. niespodziewane bogactwo metalowych elementów stroju znalezione w grobach kobiet (zapinki, klamry do pasa), przy równie zaskakującym całkowitym braku uzbrojenia, które powinno towarzyszyć pochówkom męskim. Opracowanie znalezisk z dąbeckiej nekropoli przyczyni się więc do lepszego zrozumienia procesów kształtowania się i rozwoju wzorców kulturowych społeczności zasiedlających tę część północnego Mazowsza w czasach szeroko rozumianego przełomu er.

Efektem finalnym projektu będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja książkowa – monografia cmentarzyska. Elektroniczna wersja publikacji będzie dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu Archeologii UW oraz za pośrednictwem portalu academia.edu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Antropomorficzne figurki wczesnocykladzkie – wykład

Koło Naukowe Doktorantów OBA UW zaprasza na spotkanie otwarte- wykład, pod tytułem: Antropomorficzne figurki wczesnocykladzkie (klasyfikacje, kontekst archeologiczny, problem wizerunku).

Odczyt wygłosi mgr Monika Koźlakowska- po wykładzie- dyskusja. Spotkanie online odbędzie się we wtorek, 16- go czerwca 2020, godz. 16.00- 17.30.

Link do wydarzenia: meet.google.com/tyx-fskb-xfh ,

kontakt: m.kozlakowska@uw.edu.pl

Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.

Szanowni Państwo,

chciałbym przypomnieć, że do zaliczenia zajęć z fotografii trzeba wypełnić test:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8UOCprszMNdW0-tbHw0e6ZozV4TRsJNDZw0yJGuYehbG4Gg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

oraz przetworzyć dwa zdjęcia zgodnie z sugestiami zawartymi w filmiku z szóstych zajęć i przesłać do mnie na e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl  Zdjęcia do przetworzenia można pobrać z:

https://drive.google.com/file/d/1Yv4L4cgfxF8WqmZrxlmB9xLcN2c4PFCQ/view?usp=sharing

Ostateczny termin 5 czerwca !!!

Czytaj dalej Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.