Obrona doktoratu Mateusza Iskry

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Mateusza Iskry pod tytułem: „Dolina Araracka we wczesnej i środkowej epoce żelaza” 27 października o godz. 13:00 w trybie zdalnym. Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rnd.arch@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 00:00 w dniu 15.10.2021 r. do godz. 24:00 w dniu 22.10.2021.

Zawiadomienie o obronie

prof. Mielczarek – recenzja

prof. Bieliński – recenzja

Streszczenie dysertacji

Nagrania z konferencji „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” 2021

Strona konferencji została uaktualniona o nowe nagrania na serwisie youtube. Zapraszamy !
https://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future-2021/
https://www.youtube.com/channel/UCdHizOCUI1nz1KndZuvLLzg

Strona konferencji:
https://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future-2021/

Migrations and interactions in the 3rd millennium BC in the glacial lake zone of Central and Eastern Europe. International Online Conference. May 27th 2021

[ENG below]

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w pierwszej edycji zdalnej konferencji „Migracje i interakcje III tysiąclecia p.n.e. w pasie pojezierza polodowcowego Europy Środkowej i Wschodniej. Międzynarodowa Konferencja Online”. Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2021 roku z wykorzystaniem platformy Zoom.com. Program konferencji znajduje się w załączniku. Wszystkich zainteresowań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego pod adresem interactions.archeouw@gmail.com.

W imieniu organizatorów,
Dariusz Manasterski

Dear Colleagues!

We are very glad to invite you to the first edition of remote meetings „Migrations and interactions in the 3rd millennium BC in the glacial lake zone of Central and Eastern Europe. International Online Conference”. The conference will take place on May 27th 2021 using Zoom.com. You can find our program attached below and if you are interested in participation, please contact us directly by e-mail interactions.archeouw@gmail.com.

On behalf of the Organising Committee,
Dariusz Manasterski

Migration the schedule

Spotkanie z doktorantami (Nowy termin)

Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci,

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, prof. dr. hab. Tomasz Derda, w imieniu swoim oraz przewodniczących komisji doktorskich, prof. dr hab. Piotra Dyczka oraz dr. hab. Adama Cieślińskiego, zaprasza na “Spotkanie z doktorantami”, które odbędzie się w nowym terminie: 12 maja o godz. 17:00 na platformie Google Meets. Na spotkaniu omówione zostaną zasady nadawania stopnia doktora oraz przebieg tej procederu w dyscyplinie Archeologia.

Link do spotkania: meet.google.com/wwx-gnhg-tua

From Castrum to Rural Settlement. The Archaeological Evidence of Umm er-Rasas/Kastron Mefa’a

W imieniu prowadzących seminarium ‘Rzym i świat śródziemnomorski’ zapraszamy na wystąpienie prof. Basemy Hamarneh (Instytut Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego) p.t. From Castrum to Rural Settlement. The Archaeological Evidence of Umm er-Rasas/Kastron Mefa’a (4th -9th century). Szczegóły wystąpienia zawarte są w załączniku.

Seminarium odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o g. 13.15 na platformie Google Meet. Zachęcamy do włączenia się w rozmowę pod linkiem: meet.google.com/iog-djcb-qat.

 

Monika Rekowska, Tomasz Waliszewski, Piotr Jaworski

Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Profesor Dr hab. Jerzy Filip Gąssowski urodził się 23 sierpnia 1926 roku w Siedlcach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1947 roku rozpoczął studia w zakresie archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1948 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował egiptologię, a później archeologię pradziejową. Kontynuował również studia w zakresie historii sztuki. W 1951 roku uzyskał magisterium z archeologii. W 1958 roku otrzymał stopień doktora w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W latach 1962-1963 odbył studia post-doktoranckie w École Pratique des Hautes Études, Sorbonne i w École des Chartres w Paryżu. W 1969 roku uzyskał habilitację na Wydziale Historycznym UW. W 1973 roku został mianowany docentem archeologii. W 1979 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku profesora zwyczajnego.  Czytaj dalej Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia