Spotkanie z doktorantami (Przesunięte)

Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci,
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, prof. dr. hab. Tomasza Derdy, serdecznie zaprasza na “Spotkanie z doktorantami”, na którym przedstawiony zostanie aktualny przebieg procedury nadania stopnia doktora. Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia (środa) o godz. 15:00 na platformie Google Meets.

Ze względu na obowiązkowe zajęcia ze “Szkoły Mistrzów”, które w czasie planowanego spotkania mają mieć doktoranci szkół doktorskich, spotkanie zostaje przesunięte na maj. Nowy termin zostanie podany już wkrótce.

Link do spotkania: meet.google.com/wgm-ptbh-jte

Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Profesor Dr hab. Jerzy Filip Gąssowski urodził się 23 sierpnia 1926 roku w Siedlcach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1947 roku rozpoczął studia w zakresie archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1948 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował egiptologię, a później archeologię pradziejową. Kontynuował również studia w zakresie historii sztuki. W 1951 roku uzyskał magisterium z archeologii. W 1958 roku otrzymał stopień doktora w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W latach 1962-1963 odbył studia post-doktoranckie w École Pratique des Hautes Études, Sorbonne i w École des Chartres w Paryżu. W 1969 roku uzyskał habilitację na Wydziale Historycznym UW. W 1973 roku został mianowany docentem archeologii. W 1979 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku profesora zwyczajnego.  Czytaj dalej Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Anna Zapolska

dr Anna Zapolska
dr Anna Zapolska

e-mail:
anna.zapolska@gmail.com

dyżury:
pokój 327

zainteresowania naukowe:
Od 2007 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim jako pracownik badawczy. Zrealizowała grant promotorski pt. „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego”. Była wykonawczynią kilku grantów naukowych, w tym kierowanych przez prof. Aleksandra Bursche „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i z Polską historycznie związanych” czy „IMAGMA – Imagines Maiestatis. Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy” a także „Okruchy starożytności – użytkowanie monet antycznych w okresie wczesnego średniowiecza i czasach nowożytnych”. Obecnie realizuje grant finansowany przez Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie” w Szlezwiku, pt. „Die Gräber mit den römischen Münzen aus dem Gräberfeld in ehem. Grebieten (Samland)“.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół numizmatyki rzymskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk monet w kontekstach archeologicznych, barbarzyńskich naśladownictw solidów późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, mennictwa królestw barbarzyńskich powstałych na gruzach Cesarstwa, a także kontaktów i interakcji Barbarzyńców ze światem antycznym, szczególnie w okresie późnorzymskim i schyłku istnienia Imperium.

Obecnie opracowuje materiały z cmentarzyska w dawnym Grebieten, na Płw. Sambijskim, które odnalazły się po wojnie w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, przy wykorzystaniu zachowanych archiwaliów archeologów działających na obszarze dawnych Prus Wschodnich i w państwach bałtyckich.

bibliografia:
Anna Zapolska bibliografia

Konferencja „Przeszłość ma przyszłość! 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. Konferencji Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” (drugiej w nowym cyklu, ale pierwszej w historii Wydziału). Przypominamy, że konferencja planowana jest zgodnie z jej nową formułą jako wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i krajowym, zorganizowane w formie monotematycznych sesji i warsztatów. Więcej informacji tutaj…

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

Uniwersytet Warszawski (Wydział Archeologii) we współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną, Narodowym Bankiem Polskim, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum i Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, pod patronatem Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, organizuje w dniach 11-16.09.2022 r. na terenie Kampusu Głównego UW XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny  więcej…

Wspomnienie o Witku Jedlińskim

Witold Jedliński
Witold Jedliński

Trudno jest pisać o koledze, który właśnie umarł, a do którego tak bardzo nie pasuje słowo śmierć.
Nie pamiętam, kiedy poznałem Witka. Może na praktyce wykopaliskowej w Żydowie, na Pomorzu, gdzie badaliśmy grodzisko, które miało być zalane, z powodu budowy hydroelektrowni? Potem pamiętam Rajgród, gdzie Witek prowadził wykopaliska, ale większość czasu spędzaliśmy na kortach tenisowych. Był wybitnym sportowcem, grał w młodzieżowej reprezentacji Polski w koszykówce. Był zawodnikiem pierwszoligowej Polonii Warszawa. Na studiach grałem z Nim w drużynie Wydziału Archeologii, która zdobyła mistrzostwo Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj dalej Wspomnienie o Witku Jedlińskim

Marek Tycjan Olszewski

Dr hab. Marek T. Olszewski
Dr hab. Marek T. Olszewski

e-mail: m.t.olszewski@uw.edu.pl

dyżury:
środa 13.00 – 14.30

zainteresowania naukowe: 1. Archeologia hellenizmu (ale również Grecji klasycznej), Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich, Archeologia wczesnochrześcijańska; Archeologia późnego Antyku (III-VII w.); 1.1. Jestem zainteresowany obszarami geograficznymi obejmującymi tereny monarchii hellenistycznych, Republiki rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego w całości; 1.2. Szczególnie interesują mnie zabytki sztuk wizualnych: mozaiki antyczne, ale również malarstwo hellenistyczne i rzymskie oraz zabytki sztuki grobowej w kontekście architektury budownictwa prywatnego elit hellenistycznych i rzymskich (domy, wille, wille nadmorskie, grobowce). Artefakty sztuk wizualnych traktuję jako pretekst do szerszego zrozumienia kwestii historycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych społeczeństw hellenistycznych, rzymskich i późnoantycznych; 1.3. Używam kilku metod w badaniach naukowych :metody interdyscyplinarnej, mikrohistorii oraz metody kognitywnej.

bibliografia i CV:
PROFESSIONAL RESUME PROFILE – CV OLSZEWSKI
A DETAILED ACCOUNT OF MY EDUCATION, SKILLS AND WORK EXPERIENCE – CV OLSZEWSKI

PDF-y publikacji:
https://uw.academia.edu/MarekTitienOlszewski

ostatnie odkrycia naukowe:
1. Odkrycie dokładnej daty założenia Pelli/Apamei w Syrii, jednego z największych ośrodków miejskich w okresie hellenistycznym i rzymskim. Odkrycie i opisanie nieznanego dotychczas kontekstu historycznego okoliczności założenia Pelli/Apamei na początku jesieni 320 r. p.n.e. Zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.academia.edu/40526115 ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78036 ; https://www.uw.edu.pl/skradziona-mozaika-zrodlem-wiedzy-historycznej/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/40536908 ; https://www.academia.edu/40593760 ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/78097 ; https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2019/08/photos-of-looted-mosaics-help-pinpoint.html ; po grecku : http://www.tapantareinews.gr/2020/02/blog-post_567.html.

2. Identyfikacja nieznanych i jedynych portretów następców Aleksandra Wielkiego: Antypatra, Kasandra, ale również Apamy i Archipposa; zob. artykuły autora po francusku, angielsku i po włosku: https://www.academia.edu/38354542 ; https://www.academia.edu/34559128 ; https://www.academia.edu/39501634 .

3. Identyfikacja najstarszego koła wodnego, t. zw. norii, w ikonografii rzymskiej; mozaika jest z pierwszej połowy IV w. n.e.; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/38354542 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,84916,polski-badacz-odkryl-wczesne-przedstawienie-mozaikowe-rzymskiego-kola ; https://www.academia.edu/44721187 ; https://www.uw.edu.pl/odkrycie-najstarszego-kola-wodnego-na-rzymskiej-mozaice-z-apamei/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.academia.edu/44901704 ; po turecku: https://arkeofili.com/mozaikte-antik-roma-su-carkinin-en-eski-temsili-bulundu/ ; https://arkeonews.com/interpol-tarafindan-aranan-mozaik-yasadisi-satis-icin-cevrimici-yayinlandi/ .
4. Odkrycie faktu, że założycielem Pelli/Apamei nie była legendarna postać, jak dotychczas sądzono, ale postać historyczna, a mianowicie był nim były archon eponimus Aten – Archippos, sprawujący swój urząd od 321 roku do 320 roku p.n.e.; zob. zapowiedź kongresową z Wiednia artykułu autora po angielsku: https://www.academia.edu/44690524 .

5. Kompletne ‘odczytanie’ skomplikowanego programu narracyjnego pięciu mitologicznych opowieści alegorycznych w Domu Aiona na Cyprze. Mozaika ma charakter polemiki antychrześcijańskiej i posługuje się w tym celu licznymi figurami retorycznymi. Najprawdopodobniej zdobiła jedno z pomieszczeń wynajmowanych przez stowarzyszenie o charakterze neoplatońskim; Zob. artykuły autora po angielsku: https://www.academia.edu/5403368 i po francusku: https://www.academia.edu/43058571 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://www.uw.edu.pl/rozwiazanie-zagadki-rzymskiej-mozaiki-z-pafos/?highlight=olszewski ; https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,83915 ; https://archeologia.com.pl/starozytna-mozaika-z-pafos-byla-krytyka-chrzescijanstwa/ ; po angielsku: https://scienceinpoland.pap.pl/node/84026 ; https://www.express.co.uk/news/science/1339647 ; https://en.mogaznews.com/collection/1583263 ; po francusku: http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2020/10/une-ancienne-mosaique-dans-une-maison.html ; po włosku: https://www.danielemancini-archeologia.it/studi-sul-mosaico-della-casa-di-aion-a-paphos-cipro/ ; po niemiecku: https://antikewelt.de/2020/09/28/kritik-am-christentum-in-form-eines-mosaiks/ .

6. Odkrycie ośmiu nieznanych zegarów słonecznych na mozaikach rzymskich. Okrycia te pozwoliły na powiększenie katalogu tych przedstawień do piętnastu, gdyż wcześniej znano ich zaledwie siedem; zob. artykuł autora po francusku: https://www.academia.edu/19421274 ; zob. artykuły w mediach po polsku: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79854 ; https://www.uw.edu.pl/nowe-odkrycia-zegarow-slonecznych-na-mozaikach-rzymskich/?highlight=olszewski ; po angielsku: https://www.archaeology.org/news/8303-191218-ancient-mosaic-sundials ; https://scienceinpoland.pap.pl/node/79958 ; https://en.uw.edu.pl/new-discoveries-of-sundials-on-roman-mosaics/ .