Nagrania z konferencji „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” 2021

Strona konferencji została uaktualniona o nowe nagrania na serwisie youtube. Zapraszamy !
https://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future-2021/
https://www.youtube.com/channel/UCdHizOCUI1nz1KndZuvLLzg

Strona konferencji:
https://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future-2021/

Migrations and interactions in the 3rd millennium BC in the glacial lake zone of Central and Eastern Europe. International Online Conference. May 27th 2021

[ENG below]

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w pierwszej edycji zdalnej konferencji “Migracje i interakcje III tysiąclecia p.n.e. w pasie pojezierza polodowcowego Europy Środkowej i Wschodniej. Międzynarodowa Konferencja Online”. Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2021 roku z wykorzystaniem platformy Zoom.com. Program konferencji znajduje się w załączniku. Wszystkich zainteresowań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego pod adresem interactions.archeouw@gmail.com.

W imieniu organizatorów,
Dariusz Manasterski

Dear Colleagues!

We are very glad to invite you to the first edition of remote meetings “Migrations and interactions in the 3rd millennium BC in the glacial lake zone of Central and Eastern Europe. International Online Conference”. The conference will take place on May 27th 2021 using Zoom.com. You can find our program attached below and if you are interested in participation, please contact us directly by e-mail interactions.archeouw@gmail.com.

On behalf of the Organising Committee,
Dariusz Manasterski

Migration the schedule

Spotkanie z doktorantami (Nowy termin)

Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci,

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, prof. dr. hab. Tomasz Derda, w imieniu swoim oraz przewodniczących komisji doktorskich, prof. dr hab. Piotra Dyczka oraz dr. hab. Adama Cieślińskiego, zaprasza na “Spotkanie z doktorantami”, które odbędzie się w nowym terminie: 12 maja o godz. 17:00 na platformie Google Meets. Na spotkaniu omówione zostaną zasady nadawania stopnia doktora oraz przebieg tej procederu w dyscyplinie Archeologia.

Link do spotkania: meet.google.com/wwx-gnhg-tua

From Castrum to Rural Settlement. The Archaeological Evidence of Umm er-Rasas/Kastron Mefa’a

W imieniu prowadzących seminarium ‘Rzym i świat śródziemnomorski’ zapraszamy na wystąpienie prof. Basemy Hamarneh (Instytut Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego) p.t. From Castrum to Rural Settlement. The Archaeological Evidence of Umm er-Rasas/Kastron Mefa’a (4th -9th century). Szczegóły wystąpienia zawarte są w załączniku.

Seminarium odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o g. 13.15 na platformie Google Meet. Zachęcamy do włączenia się w rozmowę pod linkiem: meet.google.com/iog-djcb-qat.

 

Monika Rekowska, Tomasz Waliszewski, Piotr Jaworski

Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Profesor Dr hab. Jerzy Filip Gąssowski urodził się 23 sierpnia 1926 roku w Siedlcach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1947 roku rozpoczął studia w zakresie archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1948 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował egiptologię, a później archeologię pradziejową. Kontynuował również studia w zakresie historii sztuki. W 1951 roku uzyskał magisterium z archeologii. W 1958 roku otrzymał stopień doktora w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W latach 1962-1963 odbył studia post-doktoranckie w École Pratique des Hautes Études, Sorbonne i w École des Chartres w Paryżu. W 1969 roku uzyskał habilitację na Wydziale Historycznym UW. W 1973 roku został mianowany docentem archeologii. W 1979 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku profesora zwyczajnego.  Czytaj dalej Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Anna Zapolska

dr Anna Zapolska
dr Anna Zapolska

e-mail:
anna.zapolska@gmail.com

dyżury:
pokój 327

zainteresowania naukowe:
Od 2007 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim jako pracownik badawczy. Zrealizowała grant promotorski pt. „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego”. Była wykonawczynią kilku grantów naukowych, w tym kierowanych przez prof. Aleksandra Bursche „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i z Polską historycznie związanych” czy „IMAGMA – Imagines Maiestatis. Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy” a także „Okruchy starożytności – użytkowanie monet antycznych w okresie wczesnego średniowiecza i czasach nowożytnych”. Obecnie realizuje grant finansowany przez Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie” w Szlezwiku, pt. „Die Gräber mit den römischen Münzen aus dem Gräberfeld in ehem. Grebieten (Samland)“.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół numizmatyki rzymskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk monet w kontekstach archeologicznych, barbarzyńskich naśladownictw solidów późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, mennictwa królestw barbarzyńskich powstałych na gruzach Cesarstwa, a także kontaktów i interakcji Barbarzyńców ze światem antycznym, szczególnie w okresie późnorzymskim i schyłku istnienia Imperium.

Obecnie opracowuje materiały z cmentarzyska w dawnym Grebieten, na Płw. Sambijskim, które odnalazły się po wojnie w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, przy wykorzystaniu zachowanych archiwaliów archeologów działających na obszarze dawnych Prus Wschodnich i w państwach bałtyckich.

bibliografia:
Anna Zapolska bibliografia