Światowit, vol. LII-LIII (XI-XII), fasc. B (2013–2014)

 

red. tomu:
Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz, Ludwika Jończyk

Studia i Materiały

Jacek Lech, Z dziejów badań neolitu w Polsce: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa (1934-2011)

Marta Osypińska, Joanna Piątkowska-Małecka, Hodowla i łowiectwo wśród społeczności zamieszkujących wielokulturową osadę w Bodzi (st. 1)

Agnieszka Jarzec, Materiały kultury łużyckiej ze stanowiska 4 w Magnuszewie Małym, pow. makowski

Przemysław Dulęba, O pożytku z kwerendy archiwalnej. Przykład odkryć związanych z kulturą lateńską z obszaru Górnego Śląska

Ростислав Терпиловский, Геннадий Жаров, ДpуЖинный моГильник позДнеГо пpеДpимскоГо Bpемени на Cейме

Iwona Kowalczyk-Mizerakowska, Bogaty grób wojownika z Sandomierza-Krakówki w kontekście Świętokrzyskiego Centrum Hutniczego

Agata Chilińska-Früboes, Przedwojenne znaleziska rzymskich zapinek kabłąkowych datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich z obszaru kultury Dollkeim-Kovrovo

Joanna Piątkowska-Małecka, Teresa Tomek, Ssaki i ptaki w gospodarce ludności zamieszkującej wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kulczynie-Kolonii (st. 8), pow. włodawski

Róża Paszkowska, Wstępne wyniki analizy archeozoologicznej zabytków z kości i poroża z wczesnośredniowiecznego Radomia, stanowiska 1 i 2

Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, W poszukiwaniu milenijnego mirażu. Nowe badania grodziska w Rozprzy (pow. piotrkowski, woj. łódzkie)

Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczne klamry haczykowate z ziem pruskich. Klamry do pasa, błystki czy zapinki?

Andrzej Buko, Najstarsza faza rezydencji Daniela Romanowicza na Górze Katedralnej w Chełmie. Pytania i hipotezy

Dominik Chudzik, Murowana architektura sakralna ziemi halickiej od XIII do początku XIV wieku

Anna Kubica-Grygiel, Późnośredniowieczne szczątki ludzkie odkryte w obrębie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie

 

Wydarzenia

Monika Rekowska, Uroczystość w Kozienicach ku czci Profesora Tomasza Mikockiego


Kronika wykopalisk

Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2013-2014

Artur Brzóska, Magdalena Nowakowska, W poszukiwaniu śladów walk partyzanckich powojennego Podziemia Niepodległościowego („Żołnierzy Wyklętych”). Badania podwodne Jeziora Brożane na terenie Puszczy Augustowskiej w 2013 roku

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2013-2014

Władysława Roszyk, Petrykozy, st. 3, woj. mazowieckie. Badania w roku 2014

Karolina Blusiewicz, Puck (działka nr 148/1), woj. pomorskie. Badania w roku 2014

Michał Starski, Puck, Stary Rynek 13 i 14, woj. pomorskie. Badania w latach 2013-2014

SEMINARIUM: „Slavs, Balts and Germans on the territory of Belarus in the 1st millennium: an archaeological panorama”

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów chciałabym zaprosić Państwa na seminarium, które organizowane jest w ramach serii wykładów Science at Risk Lecture Series:

Slavs, Balts and Germans on the territory of Belarus in the 1st millennium: an archaeological panorama.

Czytaj dalej „SEMINARIUM: „Slavs, Balts and Germans on the territory of Belarus in the 1st millennium: an archaeological panorama””

Msza Św. w intencji zmarłych archeologów – 14 grudnia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w corocznej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w intencji Krystyny i Kazimierza Michałowskich oraz wszystkich zmarłych archeologów i współpracowników, w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 17:00 w kościele Środowisk Twórczych Pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta, Plac Teatralny 18.

Czytaj dalej „Msza Św. w intencji zmarłych archeologów – 14 grudnia”

Wernisaż: „Mrągowo i ziemia mrągowska od zarania dziejów po czasy współczesne”

Szanowni Państwo,
7 grudnia 2022 roku zapraszamy do Muzeum w Mrągowie, oddziału Muzeum Warmii i Mazur, na wernisaż „Mrągowo i ziemia mrągowska od zarania dziejów po czasy współczesne” i prelekcję Elitarne wyposażenie wojskowe ze stanowiska ofiarnego w Nidajnie na Pojezierzu Mrągowskim, którą wygłoszą: dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz i dr hab. Tomasz Nowakiewicz.

Czytaj dalej „Wernisaż: „Mrągowo i ziemia mrągowska od zarania dziejów po czasy współczesne””

Zaproszenie na promocję książki „Ancient Textile Production from an Interdisciplinary Perspective”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na promocję książki:

Ancient Textile Production from an Interdisciplinary Perspective

pod redakcją Agaty Ulanowskiej, Kariny Grömer, Iny Vanden Berghe i Magdaleny Öhrman, która odbędzie się 7 grudnia 2022 roku o godzinie 17.00.

Czytaj dalej „Zaproszenie na promocję książki „Ancient Textile Production from an Interdisciplinary Perspective””

Zaproszenie na otwarcie CEMIZ i Warsztaty Metod Datowania

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na VII Warsztaty Metod Datowania im. Profesora Mieczysława F. Pazdura, które odbędą się w dniach 8-9.12.2022 r. Poprzedzi je uroczyste otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ, które wiąże się z uruchomieniem nowego spektrometru AMS do pomiarów radiowęglowych.

Czytaj dalej „Zaproszenie na otwarcie CEMIZ i Warsztaty Metod Datowania”

Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

kierownik katedry:
dr Rafał Fetner

pracownicy:
dr hab. Claudio Berto
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
dr hab. Agata Ulanowska
dr Karolina Blusiewicz
dr Katarzyna Pyżewicz

 

informacje o Laboratorium:
Zadaniem Laboratorium jest wspieranie społeczności Wydziału Archeologii w prowadzeniu badań oraz wspieranie procesu dydaktycznego poprzez:

  1. konsultacje na etapie projektowania badań i przygotowania wniosku w zakresie analiz specjalistycznych wykonywanych w laboratorium,
  2. analizy morfologiczne fauny i flory czwartorzędu,
  3. analizy biochemiczne szczątków organicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych (ludzkich, zwierzęcych i roślinnych),
  4. analizę mikroskopową i traseologiczną zabytków archeologicznych,
  5. analizę histologiczną kości ludzkich i zwierzęcych,
  6. badania eksperymentalne w zakresie prowadzonych analiz,
  7. prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i staży studenckich
    w zakresie prowadzonych analiz.