Agata Ulanowska

Agata Ulanowska
dr hab. Agata Ulanowska

e-mail:
a.ulanowska@uw.edu.pl

dyżury:
Poniedziałki: 13.00-14.00 (lub w trybie zdalnym:  spotkanie przez Zoom lub Google Meet po wcześniejszym umówieniu)

zainteresowania naukowe:
Kultury egejskie, technologia i produkcja włókiennicza, archeologia eksperymentalna, gliptyka i praktyki stemplowania w Grecji epoki brązu

wykaz osiągnięć:
Osiągnięcia do roku 2020

projekty badawcze:
‘Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu’, 2018–2021, konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich’, 2015–2017, konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN).

EuroWeb. Europe Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities’, 2020-2024, Horizon 2020 Framework Programme, COST Association, Action CA 19131 (kwota przyznana na 1 okres grantowy 55 000 EUR).

organizowane konferencje:
Textiles and Seals. Relationships between Textile Production and Seals and Sealing Practices in the Bronze to Iron Age Mediterranean and The Near East Workshop – 22-23 marca 2021 r., Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski i online. Preliminary programme

 

 

Skip to content