Agata Ulanowska

Agata Ulanowska
dr Agata Ulanowska

e-mail:
a.ulanowska@uw.edu.pl

dyżury:
W semestrze zimowym 2020/21 zdalnie: wtorki, 13.30-14.30 (możliwe spotkanie przez Google Meet)

zainteresowania naukowe:
Kultury egejskie, technologia i produkcja włókiennicza, archeologia eksperymentalna, gliptyka i praktyki stemplowania w Grecji epoki brązu

bibliografia:
Prace opublikowane w latach 2014-2018

projekty badawcze:
‘Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu’, 2018–2021, konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich’, 2015–2017, konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN).