Ulanowska Agata

Agata Ulanowska
dr hab. Agata Ulanowska, prof. ucz.
Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa
Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

e-mail:
a.ulanowska@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 814

dyżury:
Czwartki: 13.15–14.15, pokój 3.14
oraz
w trybie zdalnym spotkanie przez Zoom lub Google Meet po wcześniejszym umówieniu

zainteresowania naukowe:
– kultury egejskie
– technologia i produkcja włókiennicza
– archeologia eksperymentalna
– gliptyka i praktyki stemplowania w Grecji epoki brązu
– archeologia genderowa

wykaz osiągnięć:
Bibliografia do roku 2022

projekty badawcze:

 

„EuroWeb. Europe Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities”, 2020-2024, Horizon 2020 Framework Programme, COST Association, Action CA 19131 (kwota przyznana na 1 okres grantowy:  55 000 EUR; 2 okres grantowy: 171 603 EUR; 3 okres grantowy: 197 500 EUR).

 

„Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu”, 2018–2021, konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

 

„Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich”, 2015–2017, konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN).

projekt edukacyjny:

‘Artefacts, Creativity, Technology, and Skills from Prehistory to the Classical Period in Greece. Communities of Learning in the Past and in Higher Education Today, ACTS’, projekt sojuszu 4EU+ i programu Erasmus Plus ref. no. 612621