Kamińska Renata

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 1.06, parter

Przyjęcia interesantów w sekretariacie ds. studenckich
(w czasie trwania zajęć dydaktycznych):
wtorki 10.00–13.00
środy 10.00–13.00
czwartki 10.00–13.00

Poniedziałki i piątki są dniami bez interesanta.

e-mail ogólny:
wa.studia@uw.edu.pl
(każdy pracownik ma własny e-mail uniwersytecki, na który udziela odpowiedzi w konkretnych sprawach którymi się zajmuje)

Renata Kamińska
Renata Kamińska

kierownik sekcji ds. studenckich
– koordynacja pracy sekcji
– obsługa studiów dziennych I i II stopnia

e-mail: r.kaminska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 211


mgr Joanna Chomicz

– obsługa studiów anglojęzycznych I i II stopnia
– obsługa studiów niestacjonarnych
– obsługa administracyjna studentów zagranicznych programu ERASMUS
– obsługa kontaktów pomiędzy doktorantami, a szkołami doktorskimi

e-mail: ji.chomicz@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 117

Przyjęcia interesantów w sprawach studiów zaocznych w sekretariacie ds. studenckich (w czasie trwania zajęć w czasie zjazdów st. zaocznych, a w czasie pandemii po uprzednim umówieniu się) w sobotę w godz. 10.00–13.00


mgr Joanna Lange-Kostrzewa

– wydawanie dyplomów
– koordynowanie ćwiczeniami terenowymi
– obsługa umów cywilno-prawnych dla pracowników dydaktycznych
– koordynator programu MOST
– obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych

e-mail: j.lange@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811


mgr Magdalena Kirik

– wsparcie obsługi studiów anglojęzycznych i zaocznych
– koordynowanie oferty dydaktycznej w zakresie obowiązków planisty
– koordynator ds. ogólnych, związanych z platformą Kampus

e-mail: m.kirik@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811

Kijewska Magdalena

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek dzień bez interesantów


adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

e-mail ogólny:
wa.finanse@uw.edu.pl

Informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

 

mgr Krystyna Dudzińska

mgr Krystyna Dudzińska

Pełnomocnik Kwestora UW
e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 819
pokój: 103

Magdalena Kijewska
Magdalena Kijewska

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 847
pokój: 119

Dagmara Kulbicka
Dagmara Kulbicka

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 848
pokój: 119

Magdalena Matera
Magdalena Matera

e-mail:  md.matera@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 839
pokój: 118A

Kulbicka Dagmara

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek dzień bez interesantów


adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

e-mail ogólny:
wa.finanse@uw.edu.pl

Informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

 

mgr Krystyna Dudzińska

mgr Krystyna Dudzińska

Pełnomocnik Kwestora UW
e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 819
pokój: 103

Magdalena Kijewska
Magdalena Kijewska

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 847
pokój: 119

Dagmara Kulbicka
Dagmara Kulbicka

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 848
pokój: 119

Magdalena Matera
Magdalena Matera

e-mail:  md.matera@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 839
pokój: 118A

Matera Magdalena

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek dzień bez interesantów


adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

e-mail ogólny:
wa.finanse@uw.edu.pl

Informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

 

mgr Krystyna Dudzińska

mgr Krystyna Dudzińska

Pełnomocnik Kwestora UW
e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 819
pokój: 103

Magdalena Kijewska
Magdalena Kijewska

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 847
pokój: 119

Dagmara Kulbicka
Dagmara Kulbicka

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 848
pokój: 119

Magdalena Matera
Magdalena Matera

e-mail:  md.matera@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 839
pokój: 118A

Dudzińska Krystyna

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek dzień bez interesantów


adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna

e-mail ogólny:
wa.finanse@uw.edu.pl

Informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

 

mgr Krystyna Dudzińska

mgr Krystyna Dudzińska

Pełnomocnik Kwestora UW
e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 819
pokój: 103

Magdalena Kijewska
Magdalena Kijewska

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 847
pokój: 119

Dagmara Kulbicka
Dagmara Kulbicka

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 848
pokój: 119

Magdalena Matera
Magdalena Matera

e-mail:  md.matera@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 839
pokój: 118A

Jakubczyk Ireneusz

Ireneusz Jakubczyk
dr Ireneusz Jakubczyk

dr Ireneusz Jakubczyk
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

telefon:
+48 22 55 22 827

dyżury:
piątek 11.00–13.00, pokój 3.27

zainteresowania naukowe:
– archeologia okresu wpływów rzymskich
– kultura wielbarska i przeworska
– kontakty ludów barbarzyńskich z Cesarstwem Rzymskim
– muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji

przebieg kariery zawodowej:
2003–2008  studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone pracą magisterską „Nożyce w kulturze przeworskiej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej.
2008–2013   studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone obroną pracy doktorskiej ,,Zapinki grupy VI według klasyfikacji Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej”, promotor prof. dr hab. Magdalena Mączyńska.
2014–2017  adiunkt naukowy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Importy rzymskie w Polsce środkowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki FUGA 3 (w ramach stażu podoktorskiego).
2020  asystent zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 ukończone projekty naukowe:
2008–2012    wykonawca w projekcie ,,Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-Dere am Fuße des Mangup auf der Südwestkrim“ „- realizowany przez Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

2008–2010    wykonawca w projekcie ,,Opatów, powiat Kłobuck – Osada z późnego okresu rzymskiego” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011–2013    grant promotorski ,,Zapinki VI grupy według klasyfikacji O. Almgrena w kulturze przeworskiej” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011 – 2014    wykonawca w projekcie  ,,Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum, zrealizowany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
2014–2017    kierownik projektu ,,Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej”, zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2017–2022    wykonawca w projekcie „Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy”.

finansowane przez MNISW:

2018–2020    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2020–2022    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2021    kierownik projektu „Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja”.

bibliografia:
Bibliografia.

Balamoshev Constantinos


dr Constantinos Balamoshev

Katedra Epigrafiki i Papirologii

e-mail:
c.balamoshev@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 12.00–14.00, pokój 204, WPiA, Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

zainteresowania naukowe:
– papirologia
– nowoczesne metody i rozwiązania w dziedzinie papirologii
– Egipt grecko-rzymski i bizantyński
– epigrafika grecka
– język grecki i jego ewolucja

działalność naukowa:
2021
– Członek zespołu badawczego analizującego i edytującego papirusy z tzw. Archiwum Dioskorosa z Aphrodito w ramach projektu OPUS NCN (2019/35/B/HS3/02301) „Prawo w sieciach społecznościowych późnoantycznego Aphrodito” kierowanego przez prof. Marię Nowak (WPiA).

2019–2021 – Adiunkt badawczy w Instytucie Historii Prawa, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego WPiA, w projekcie pt. „Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie)”, realizowanym w ramach konkursu OPUS NCN (2017/27/B/HS3/01350), pod kierownictwem prof. Jakuba Urbanika.

2014–2018 – Kierownik projektu NCN Preludium 5, 2013/09/N/HS3/02383, “Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VII w.) – współpraca z Austriacką Biblioteką Narodową w Wiedniu.”

2010–2015 – Pracownik naukowy – współautor (współpraca z prof. T. Derdą) w projekcie NCN (N N108 189438): ‘Papyri Graecae Vratislavienses. An edition of Greek papyri from the collection of the University of Wrocław’.

2008 – Członek zespołu badawczo-tłumaczeniowego w projekcie „Digital Lexicography” Uniwersytetu Ateńskiego, Wydział Filologii, z głównym zadaniem tłumaczenia, konfiguracji i wzbogacania słownika grecko-łacińskiego. Badanie i analiza łacińskich lematów. Opiekun naukowy: prof. Maria Kikilia.

bibliografia:
Academia.edu
PDF

S06. Stay connected: Developing Mobile GIS for team-based collaboration in archaeological research

Serdecznie Państwa zapraszamy do zgłaszania abstraktów na sesję Stay connected: Developing Mobile GIS for team-based collaboration in archaeological research na CAA International w Amsterdamie (3–6 kwietnia 2023 roku).
Zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących Państwa wyników badań i metody swoich ostatnich projektów związanych z wzorcami osadniczymi, archeologią krajobrazu, badaniami wykopaliskowymi z użyciem mobilnego GIS-u oraz aplikacji do współpracy zespołowej w archeologii.
Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 października. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli dołączysz do nas w Amsterdamie na naszej sesji.

Więcej na temat sesji TUTAJ