Badania archeogenetyczne cywilizacji „Południowego Łuku”

Międzynarodowy zespół naukowców, do którego należy prof. Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii UW, przeprowadził badanie genomów ponad 700 osobników wczesnych cywilizacji, zamieszkujących region „Południowego Łuku”, czyli obszaru geograficznego łączącego Azję i Europę. Zebrane dane posłużyły do przetestowania różnych hipotez o rozwoju kulturowym i społecznym populacji w tym regionie od początków rolnictwa do późnego średniowiecza. Wyniki badań zostały przedstawione w trzech artykułach, które ukazały się w czasopiśmie „Science”.

Całość tutaj: