Biblioteka WA w nowym roku

Szanowni Państwo,
od 10 styczna zapraszamy do korzystania z naszej Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

Jednocześnie przypominamy, że nie uległy zmianie zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa naszych Czytelników w okresie podwyższonej zachorowalności na COVID-19. Są to:
– limit czytelników: 6 osób
– miejsca dostępne są w pierwszej kolejności dla pracowników i studentów Wydziału Archeologii UW
– osoby spoza naszego Wydziału i UW – tylko po ustaleniu daty i przybliżonego czasu korzystania ze zbiorów – poprzez kontakt z Biblioteką pisząc na e-mail: biblioteka.archeologia@uw.edu.pl.

Pozdrawiamy