Biblioteka wydziałowa – nowości 2022 (6)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

• Backes B. (red.), Liturgical texts for Osiris and the deceased in Late Period and Greco-Roman Egypt : proceedings of the colloquiums at New York (ISAW), 6 May 2011, and Freundenstadt, 18-21 July 2012 = Liturgische Texte für Osiris und Verstorbene im spätzeitlichen Ägypten (2015) – sygn.. E/VIII.S.3/14
• Bednár P. (red.), 30 rokov výskumu nitrianskeho hradu 1988-2018 : zborník referátov z konferencie venovaný k 80. narodeninám Alexandra T. Ruttkaya (2021) – sygn. X-a.177
• Březinová,G., Sídliská z doby laténskej v Nitre (2020) – sygn. AP 28790
• Bruijn J. R, Dutch-asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol. 3, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795) (1979) – sygn. AP 28832
• Bruijn J. R., Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol. 1, Introductory volume (1987) – sygn. AP 28831
• Brumlich M. (red.), The coming of iron : the beginnings of iron smelting in Central Europe : proceedings of the international conference Freie Universität Berlin, Excellence Cluster 264 Topoi, 19-21 October 2017 (2020) – sygn. AP 1.186/18
• Chatzidakis N. (red.), Byzantine and post-Byzantine art (2007) – sygn. XIV.785
• Choremi-Spetsieri A. (red.), The Paul and Alexandra Canellopoulos Museum : Ancient art (2006) – sygn. XIV.786
• Cortjaens W., Queer archaeology : Winckelmann and his Passionate followers – queer archaeology, egyptology and the history of arts since 1750 (2022) – sygn.. II.417
• Daňová M., Rings and gems from the Roman fort in Iža = Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži (2021) – syg. AP 28793
• Dörner F.K., Forschungen in Kommagene (1939) – sygn. BW/II.K.23
• Duczko W. (red.),, Ruś Wikingów i Waregów : Europa Wschodnia we wczesnym średniowieczu. T. 4 (2022) – sygn.. X-a.95/6-4
• Duncan G.L., Coin circulation in the Danubian and Balkan provinces of the Roman Empire : AD 294-578 (1993) – sygn. XII.171
• Ebers S., Das Pferd in der Antike : von Troja bis Olympia (2022) – sygn.. XIV.1700
• Eigner J., Tašovice 1 a 2 : dvě pozdně paleolitické a mezolitické lokality na Karlovarsku = Tašovice 1 and 2 : two late palaeolithic and mesolithic sites in the Karlovy Vary region (2021) – sygn. AP 042/48
• EpszteinT., Od „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego (2021) – sygn. VIII-b.95
• Finkel I., Przed arką Noego : opowieść o potopie na nowo odczytana (2018) – sygn. BW/F.29
• Frolik J., Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 6. Díl, Středověké a raně novověké sklo (2022) – sygn.. XIV.1215/6
• Gackowski J. (red.), Pradziejowe cymelia województwa kujawsko-pomorskiego : skarby ludności kultury łużyckiej z Brudzynia, Cierpic i Elgiszewa = Prehistoric wonders of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship : hoards of the Lusatian culture from Brudzyń, Cierpice and Elgiszewo (2022) – sygn. AP 28839
• Gawlikowski M., Scripta selecta : wybór tekstów na osiemdziesięciolecie Profesora Michała Gawlikowskiego : Palmyra and the Levant = Palmyre et Levant (1966-2010) (2022) – sygn. BW/G.49
• Gładki M., Samławki : zespół cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu Mrągowskim (2019) –sygn. AP 28836
• Gorazd-Dziuban P. (red.), Studia z historii i archeologii architektury : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin (2021) – sygn. IX.227
• Howgego Ch., (red.), Coinage and identity in the Roman provinces (2012) – sygn. XII.172
• Iwańczak W. (red.), Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza : kultura umysłowa, życie społeczne, polityka. T. 5 (2022) – sygn. X-a.95/6-5
• Jóźwiak S., Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku : siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego (2022) –sygn. AP 28857
• Juszyński J., Polska jazda i łucznicy za pierwszych Piastów (2022) – sygn.. AP 28855
• Kiełtyka-Sołtysiak G., Muzeum archeologiczne w Wiślicy (2022) – sygn.. AP 28817
• Kofoed Poulsen.T., Russertiden : de sidste vidner : Bornholm 1945/1946 (2021) – sygn.. AP 28830
• Kucharek A., The lamentations of Isis and Nephthys : fragmentary Osirian Papyri. Part 1 (2021) – sygn.. VI.137/46+indices
• Long R.J., The excavations at Mut Al-Kharab II : the third intermediate period in the western desert of Egypt (2021) – sygn. E/IV.M.13
• Marciniak-Kajzer A., Leszek Kajzer : Pamiętniki polskiego archeologa z przełomu XX i XXI wieku (2021) – sygn. IX.226
• Martín Ruiz J. A., The vital principle : ostrich eggshells in Ibiza (2021) – sygn. Brosz. 1331
• Martinez J.-L., Un Âge d’or du marbre : la sculpture en pierre à Delphes dans l’Antiquité. T. 1-2 (2021) – sygn. XIII.178/4(8-1,2)
• Matasă C., Opera istorică și arheologică (2014) – sygn. AP 1.114/32
• Michelucci M. (red.), Apoxyomenos : the athlete of Croatia (2006) – sygn. XVIII-k.179
• Miniaci G., The treasure of the Egyptian queen Ahhotep and international relations at the turn of the Middle Bronze Age (1600-1500 BCE) (2022) – sygn. E/VIII.M.9/11
• Muzolf P., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Krzyżanówku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations at site 10 at Krzyżanówek, district of Kutno, province of Łódź (Route of A-1 motorway) (2021) – sygn. AP 1.93/10
• Nevett L.C., Domestic space in classical antiquity (2011) – sygn. VI.175/2011
• Nowotnick U., Ceramic Technology, Production and Use in an Urban Settlement on the Middle Nile : The Pottery Assemblage from Late Meroitic Hamadab, Sudan (2nd to 4th century A.D.) (2022) – sygn. E/VIII.A.15/1
• Papadimitriou N., How were they made? : materials and manufacturing techniques of ancient artefacts (2015) – sygn. Brosz. 1332
• Pries A., Die Stundenwachen im Osiriskult : eine Studie zur Tradition und späten Rezeption von Ritualen im Alten Ägypten. T. 1-2 (2011) – sygn. E/VIII.S.3/2-1,2
• Rakocija M., Niš i Vizantija : četrnaesti međunarodni naučni skup, Niš, 3-5. jun 2015 : zbornik radova 14 = Niš and Byzantium : fourteenth International Symposium Niš, 3-5 june 2015 = The collection of scientific works XIV (2016) – sygn. X-.315/14+KOM.308
• Rakocija M., Niš i Vizantija : osamnaesti međunarodni naučni skup, Niš, 3-5. jun 2019 : zbornik radova 18 = Niš and Byzantium : eighteen International Symposium Niš, 3-5 june 2019 = The collection of scientific works XVIII (2020) – sygn. X.315/18+KOM.309
• Ramsl P.C., Diversity of male identities in Early and Middle La Tène Period cemeteries in Central Europe (2020) – sygn. AP 28791
• Reusser Ch., Exekias und seine Welt : Tagung an der Universität Zürich vom 1.-2. März 2019 (2022) – sygn. XVIII-l.214
• Rondot V. (red.), Pharaon des Deux Terres : l’épopée africaine des rois de Napata (2022) – sygn. XX-a.8
• Rustoiu A. (red.), Community dynamics and identity constructs in the eastern Carpathian basin during the late Iron Age : the impact of human mobility (2021) – sygn.. AP 1.197/27
• Rutkowski R., Norweska kronika Mnicha Teodoryka : północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych (koniec XII wieku) (2019) – sygn.XV-e.30
• Rutz M.T. (red.), Archaeologies of text : archaeology, technology, and ethics (2014 ) – sygn. II.415
• Schönert-Geiß E., Bibliographie zur antiken Numismatik Thrakiens und Mösiens. T. 1-2 (1999) – sygn. XII.170/1-2
• Siciński W., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2-2A w Łękach Majątku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations on site 2-2A in Łęki Majątek, district of Kutno, Łódź province (the line of freeway A-1) (2021) – sygn. AP 1.93/9
• Sonne Nielsen F.O. (red.), De første og største fund : De Bornholmske Amatørarkæologer 25 år (2020) – sygn. AP 28829
• Szcześniak K., Świat zamów światem roślin na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny (2022) –sygn. AP 28861
• Tallet,P., The Red Sea scrolls : how ancient papyri reveal the secrets of the pyramids (2021) – sygn. E/II.T.8
• Toll I.W., Six frigates : the epic history of the founding of the U.S. Navy (2008) – sygn. AP 28847
• Trela-Kieferling E. (red.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie = Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska (2021) – sygn.. AP 1.104/10
• Trümpler Ch. (red.), Agatha Christie and archaeology (2001) – sygn. II.416
• Vladkova P., Nicopolis ad Istrum : centralnât ploŝd na rimskiâ grad : arheologičeski proučvaniâ 1987-2017 = The Central square of the Roman city : archaelogical research 1987-2017 (2021) – sygn. XIII.445