Oferta studiów doktoranckich

Dear Colleagues.
The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences in 2022 announces 10 archaeological topics for doctoral studies. The deadline for applications is 31 May 2022. The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences has signed cooperation agreements with two universities in Slovakia. With the University of Constantine the Philosopher in Nitra for a 3-year internal and a 5-year external study in the field of archaeology.
With Comenius University in Bratislava for 4-year internal and 5-year external studies in general history.
Students can find more information about the admission interviews on the universities’ websites:

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/

Please make students aware of the offer, which is also attached.
Thank you.
Yours sincerely
PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Scientific Secretary

Institute of Archaeology SAS_Slovakia_dissertation topics(1)

Studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia, dla których ważne jest zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapomnieniem zabytków Warszawy i całego regionu na studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”. Te interdyscyplinarne studia zostały przygotowane przez Wydział Archeologii UW, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do 24 stycznia 2022 r. mają Państwo możliwość zapisania się na studia klikając www.irk.uw.edu.pl.

Królestwo Smoka. Podróż archeologiczna po Wietnamie.

11.06 piątek 18:30
SKN Archeologii Dalekiego Wschodu serdecznie zaprasza na wykład pt. „Królestwo Smoka. Podróż archeologiczna po Wietnamie.”, który zostanie poprowadzony przez mgr Katarzynę Czapską.
Wietnam to niezwykle różnorodny kraj nie tylko pod względem kulturowym czy religijnym, ale przede wszystkim archeologicznym. W każdym zakątku tego państwa odkrywamy pozostałości dawnych kultur widoczne w architekturze i pięknych zabytkach. Dla archeologa Dalekiego Wschodu jest to idealne miejsce do badań od czasów prehistorycznych po dziś dzień. Przewijają się tu tematy z pogranicza różnych dziedzin takich jak etnoarcheologia, bioarcheologia czy archeologia współczesności.

Wyniki wieloletnich badań Katedry Archeologii Epoki Kamienia UW na terenie dzisiejszego Uzbekistanu

CZWARTEK 10.06.   18:30 – 20:30 

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej UW ma zaszczyt zaprosić Państwa na ostatni już w tym roku akademickim wykład. W jego trakcie poznamy wyniki wieloletnich badań na terenie dzisiejszego Uzbekistanu prowadzonych przez Katedrę Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpią: prof. Karol Szymczak, dr Małgorzata Kot oraz mgr Michał Leloch. Wykład ma charakter OTWARTY!

Link do wydarzenia: https://meet.google.com/irf-gequ-hrk

Program Stypendiów Pomostowych – XX edycja 2021/2022

Program Stypendiów Pomostowych ma na celu wsparcie finansowe zdolnych maturzystów rozpoczynających studia dzienne w publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do studentów I roku, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości, którzy spełniają niniejsze kryteria:
– zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskali odpowiednią liczbę punktów, minimum 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
– mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców;
– pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto.

Dodatkowo, wnioskujący powinni spełniać jeden z poniższych warunków:
– pochodzą z rodziny (czyli są dziećmi) byłych pracowników PGR;
– są lub byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
– są członkami rodziny wielodzietnej lub są czy byli wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
– mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycja 2021/2022
W roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu.

Terminy składania wniosków: 1 lipca – 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.00

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Skip to content