Biblioteka Wydziałowa w okresie wakacyjnym

W czasie wakacji zapraszamy do naszej Biblioteki w następujących godzinach:

1 – 10 lipca  …………………………………………  9:00 – 17:00
11 – 31 lipca  ………………………………………  10:00 – 14:00
1 – 28 sierpnia  ………………….  zamknięte dla Czytelników
29 sierpnia – 11 września  ……………..  9:00 – 15:00
12 – 30 września  ……………………………  10:00 – 15:00

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”
Plan zjazdu 25-26 marca 2023
Wydział Archeologii UW (Kampus Centralny, Budynek Szkoły Głównej),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa,
sala 210
 Sobota 25 marca
9.30 – 11.00
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. (WA UW)
Wstęp do archeologii morskiej (wykład)
11.15 – 12.45
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. (WA UW)
BHP dla archeologów (kurs/szkolenie)
13.00 – 14.30
mgr Joanna Lange-Kostrzewa
Podpisywanie umów/ sprawy administracyjne
45 minut przerwy!
15.15– 16.45
dr hab. Krzysztof Jakubiak (WA UW)
Fenicjanie i Kartagińczycy na morzu (wykład)
17.00 – 18.30
mgr Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego (konwersatorium)

26.03.2021 (niedziela)
9.00 – 10.30
dr Sylwia Domaradzka
Wstęp do archeologii. Epoka brązu i żelaza
10.45 – 12.15
dr Sylwia Domaradzka
Wstęp do archeologii. Epoka brązu i żelaza
12.30 – 14.00
mgr Małgorzata Mileszczyk, mgr Magdalena Nowakowska
Dom nad jeziorem. Dom nad jeziorem. Naturalne i sztuczne wyspy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Mazurskim” (wykład)

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”
Plan zjazdu 4-5 marca 2023
Wydział Archeologii UW (Kampus Centralny, Budynek Szkoły Glównej)
sala 210
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa 4.03.2021 (sobota) 10.00 – 12.00
Inauguracja Studiów Podyplomowych „Archeologia Podwodna” na Wydziale Archeologii UWdr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Archeologii UW
wykład inauguracyjny:
Historia i perspektywy rozwoju archeologii podwodnej na Uniwersytecie Warszawskim12.00 – 13.00
Spotkanie z koordynatorem studiów Magdalena Nowakowską i sekretarzem Joanną Lange Kostrzewą  (regulamin, formalności, rejestracja, zaświadczenia, płatności)

13.30 – 15.00
mgr Magdalena Nowakowska (WA UW)
Metodyka i techniki podwodnych badań archeologicznych

15.15– 16.45
dr hab. Krzysztof Jakubiak (WA UW)
Egipcjanie na morzu (wykład: Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej)

 17.00 – 18.30
mgr Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego (konwersatorium)

 5.03.2021 (niedziela)

 9.00 – 10.30
Dr Michał Przeździecki
Wstęp do archeologii. Periodyzacja dziejów. (wykład)

10.45 – 12.15
Dr Michał Przeździecki
Wstęp do archeologii. Epoka kamienia. (wykład)

12.30 – 14.00
dr hab. Tomasz Nowakiewicz (WA UW)
Bagno Nidajno: starożytne miejsce kultowe i współczesne wyzwanie archeologiczne (wykład: Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej)

 16.02.2023
Szanowni Państwo,

z uwagi na prace kanalizacyjne planowane w dniach 24 – 25 lutego na Kampusie Centralnym UW i odłączenia wody oraz kanalizacji w budynku Wydziału Archeologii (Szkoły Głównej) jesteśmy zmuszenie odwołać zjazd inauguracyjny planowany na 25 – 26 lutego br.

Rozpoczęcie roku akademickiego dla studiów podyplomowych „Archeologia Podwodna” planowane jest w weekend 5- 6 marca br. 

Bardzo przepraszamy za zmiany.

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy rekrutację na studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” 2023/24.

Planowany początek zajęć luty 2023.

Szczegóły znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach „Studia podyplomowe” Archeologia Podwodna

Studia podyplomowe – Archeologia Podwodna

 

 

Studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia, dla których ważne jest zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapomnieniem zabytków Warszawy i całego regionu na studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”. Te interdyscyplinarne studia zostały przygotowane przez Wydział Archeologii UW, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do 24 stycznia 2022 r. mają Państwo możliwość zapisania się na studia klikając www.irk.uw.edu.pl.

Jak nie znaleźć złotego pociągu…Nieinwazyjne badania archeologiczne w Skarszewach

Prawie w każdym zabytkowym miasteczku znana jest legenda o podziemnym tunelu, zakopanych skarbach lub przynajmniej duchach. W Skarszewach jedna z tych opowieści może się sprawdzić. Pod koniec minionego lata przeprowadzono tam nieinwazyjne badania archeologiczne. Nasi  badacze sprawdzili m.in. hipotezę o tunelu łączącym zamek i kościół. Archeolodzy zazwyczaj z dużą rezerwą podchodzą do takich opowieści jednak przekazy potraktowano poważnie i przeprowadzono serię pomiarów m.in. badania magnetyczne, georadarowe i tomografię elektrooporową. Wyniki tych prac można obejrzeć na filmie: