Perspektywy 2018

Możemy się ponownie pochwalić!
Archeologia na UW jest ponownie najlepszym kierunkiem archeologicznym wykładanym na polskich uczelniach według rankingu “Perspektywy”.

Więcej można przeczytać na stronie Perspektywy.pl