Wykopaliska Khirbat as-Sar – Amman

Po czterech latach przerwy misja archeologiczna UW powróciła do Khirbat es-Sar w Jordanii, reprezentując Wydział Archeologii.

Pierwszy etapem naszych badań archeologicznych, podjętych w roku 2018 z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierunkiem prof. Jolanty Młynarczyk, była prospekcja stanowiska z zastosowaniem metody elektrooporowej,  pomiarów i tradycyjnych badań powierzchniowych. W następnym roku, 2019, otworzyliśmy trzy próbne wykopy, dzięki którym udało się stwierdzić długowieczność użytkowania tego stanowiska. Uchwycone w nich warstwy datowały się od okresu wczesnorzymskiego (I-II w. ne) do mameluckiego (XVI w.) włącznie. Ponadto inne elementy, przede wszystkim sama obecność tzw „wieży ammonickiej”, sugeruje historię tego miejsca, którego starożytna nazwa pozostanie niestety nieznana, sięgającą wstecz do późnego okresu żelaza (VII-VI w. pne).

Obecny projekt, podjęty w ramach grantu NCN UMO-2021/43/B/HS3/00813 kierowanego przez dr hab. Mariusza Burdajewicza, nie tylko ma na celu weryfikację wstępnych spostrzeżeń przez rozszerzenie prac wykopaliskowych i interpretację ich wyników, ale także uwzględnia aspekty archeologii publicznej, zakładając interakcję ze społecznością lokalną, oraz sformułowanie programu konserwacji i ewentualnie ekspozycji odsłoniętych reliktów.

Zapraszamy na stronę FB: Khirbat as-Sar – Amman. University of Warsaw Archaeological Project

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092224008454