Studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia, dla których ważne jest zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapomnieniem zabytków Warszawy i całego regionu na studia podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza – sztuka, kultura, zabytki”. Te interdyscyplinarne studia zostały przygotowane przez Wydział Archeologii UW, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do 24 stycznia 2022 r. mają Państwo możliwość zapisania się na studia klikając www.irk.uw.edu.pl.