Konferencja: Archeologia i filologia klasyczna

Program  konferencji, która odbędzie się 1 czerwca 2020 r.

Link do spotkania:
➡️ https://meet.google.com/fqv-tupp-kun

Prośby o księgę abstraktów oraz instrukcję dotyczącą korzystania z platformy Google Meet prosimy kierować na adres:
📧 konferencja.f.a@gmail.com

Pliki są również podpięte pod wydarzenie w kalendarzu Google (dostęp przez Dysk Google).

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Konferencja online: Archeologia i filologia klasyczna

Studencko-doktorancka konferencja naukowa [ONLINE]
ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA – WSPÓŁPRACA I WSPÓLNE WYZWANIA W XXI WIEKU

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, konferencja odbędzie się ONLINE. Chętnych do wysłuchania referatów prosimy o przesyłanie próśb o udostępnienie linku spotkania na adres konferencja.f.a@gmail.com .

Organizator:

Humanica UW,

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW

Konferencja Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie

Pragniemy zaprosić Państwa na pierwszą konferencję z cyklu „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Środowisko archeologów pontyjskich i kaukaskich nie posiada obecnie własnego forum prezentacji rezultatów najnowszych badań i naukowej refleksji na temat swoich osiągnięć naukowych. Tego rodzaju impreza, pomyślana jako doroczne wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, wydaje się zatem ze wszech miar potrzebna i pożyteczna

Zgłoszenia referatów, wraz z abstraktami, prosimy nadsyłać na adres: konferencja.chrysomallos@gmail.com do dnia 29 lutego.

O włączeniu Państwa referatów do programu konferencji poinformujemy najpóźniej w połowie marca. Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić gościom spoza Warszawy zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdem i noclegiem. Mamy jednak nadzieję, że brak opłat konferencyjnych złagodzi nieco dolegliwości w Państwa budżetach, związane z uczestnictwem w wydarzeniu.

Komitet organizacyjny konferencji:
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Dr Piotr Jaworski
Dr Marcin Matera