Sympozjum Egejskie: 9th Conference in Aegean Archaeology

We warmly welcome you to Sympozjum Egejskie: 9th Conference in Aegean Archaeology!

We invite you to join us online or in person at the University of Warsaw from June 19th to 20th for two days of exciting cutting-edge research from early career researchers working in a wide range of different specialisms within Aegean Archaeology, with a keynote lecture by Prof. Joseph Maran (University of Heidelberg).

For more information and to register to attend remotely (via Zoom) please click here.

Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków AChwOZ’XXII

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że dzisiaj – poniedziałek, 14 listopada – mija termin zgłaszania propozycji wystąpień ustnych oraz plakatowych na dwudziestą drugą konferencję Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’XXII. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz rejestracyjny na stronie Konferencji, pod adresem: http://analizazabytkow.pl/?page_id=10.

Po wspomnianym terminie wciąż będzie można zgłaszać chęć udziału w Konferencji jako słuchacz.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Konferencji.

W imieniu Komitetu Naukowego AChwOZ’XXII oraz Komitetu Organizacyjnego AChwOZ’XXII
Aleksandra Towarek

Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches

Serdecznie zapraszamy na współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Katedrę Archeologii Ameryk Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Americas Research Network wydarzenie naukowe i kulturalne pt. Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches, której założeniem jest zwrócenie uwagi na złożoność podejść do rozumienia, postrzegania i badania tożsamości rdzennych ludów obu Ameryk, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Treści tematyczne obejmują Amerykę Północną, Środkową i Południową, łącząc badania archeologiczne, antropologiczne, historyczne i językoznawcze oraz łącząc granice między badaniami, sztuką i działaniami zaangażowanymi społecznie.

Czytaj dalej „Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches”