Panel dyskusyjny „Wyspy” i wyspy. Izolacja i komunikacja w świecie antycznym 6 czerwca 2019 r.

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA oraz Redakcja Kwartalnika Akademickiego AD REM  zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym „Wyspy” i wyspy. Izolacja i komunikacja w świecie antycznym, który odbędzie się 6 czerwca 2019 r.

Wszystkich chętnych do wygłoszenia krótkiego referatu (15-20 min.) zapraszamy do wysyłania zgłoszeń ( imię i nazwisko, afiliacja, tytuł wraz z abstraktem)

na adres: adrem@uw.edu.pl
Na zgłoszenia czekamy do 26 maja 2019 r.

XXXV Konferencja w Lublinie

Szanowni Państwo,

Przesyłamy program obrad XXXV Konferencji archeologicznej, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia br. w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Pragniemy przypomnieć, iż w związku z remontem Muzeum Lubelskiego, tegoroczne obrady odbędą się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A). Korzystając z okazji życzymy Państwu i Państwa bliskim zdrowych, pogodnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Organizatorzy

Program

VIII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyki i Archeologii Rzymu przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić zainteresowane osoby, szczególnie studentów i doktorantów wszystkich uczelni w Polsce, do udziału w VIII Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej „Roma, Romae, Romae…”

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w sali 212 Instytutu Archeologii na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Więcej:

Konferencja archeologiczna “Polacy na Bliskim Wschodzie” 2019

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w czwartej ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej tematyka wiąże się z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi prowadzonymi przez polskich naukowców na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, od Cypru i Lewantu, poprzez Mezopotamię, Azję Mniejszą i Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Konferencja odbędzie się w dniach 23–25 maja 2019 r. w Instytucie Archeologii UW. Współorganizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW. Artykuły powstałe na podstawie wystąpień konferencyjnych można będzie zgłosić do publikacji w roczniku Polish Archaeology in the Mediterranean

Całość tutaj:

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi – 8 kwietnia 2019

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  • Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
  • Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  • Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
  • Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
  • Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

Więcej informacji:

Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2019”

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w czwartej ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej tematyka wiąże się z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi prowadzonymi przez polskich naukowców na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, od Cypru i Lewantu, poprzez Mezopotamię, Azję Mniejszą i Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Szczegóły tutaj…

VI Sympozjum Młodych Egiptologów

Serdecznie zapraszamy na sympozjum młodych egiptologów. Celem od lat przyświecającym organizatorom Sympozjum Młodych Egiptologów jest udostępnienie młodym naukowcom platformy wymiany idei, na której będą mogli dzielić się wynikami swoich studiów dotyczących dziejów i kultury starożytnego Egiptu, a także prowadzić dyskurs naukowy. Aby umożliwić jak najszersze spojrzenie na egipską cywilizację nie precyzujemy tematu przewodniego. Chcemy, aby Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, architektury, religioznawstwa, filologii klasycznej, antropologii oraz dziedzin pokrewnych. Więcej……

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://kemetkn.wordpress.com/wydarzenia/ i przesłanie go na adres konferencja_egiptologiczna@wp.pl do 10 marca 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do merytorycznej oceny i selekcji abstraktów. Wyniki kwalifikacji zostaną podane mailowo nie później niż 17 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny.

II Warsaw Maya Meeting

Serdecznie zapraszamy na II Warsaw Maya Meeting. II Warsaw Maya Meeting jest uzupełnieniem stałych wydarzeń majologicznych na Uniwersytecie Warszawskim: organizowanego corocznie kursu epigrafiki Majów i dorocznych Warsztatów Hieroglificznych Majów prowadzonych pod auspicjami Ośrodka Badań Prekolumbijskich oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Antropologii i Archeologii Ameryk Uniwersytetu w Bonn. Jest także kontynuacja pierwszego wydarzenia zorganizowanego przez Jana Szymańskiego w 2010.

Konferencja w 2019 r. składa się z dwóch odrębnych wydarzeń: sympozjum (8 marca) poświęconego tematom archeoastronomii i epigrafiki Majów, mającym na celu połączenie dwóch zwaśnionych ze sobą poddyscyplin oraz warsztatu (9 marca) wprowadzającego w metody metod archeoastronomii. Pomysłodawcą tematu tegorocznego spotkania jest profesor Nikolai Grube z Uniwersytetu w Bonn. Tematyka konferencji zapowiada nie tylko rzadkie i bardzo potrzebnego spotkanie archaeostronomii Majów i epigrafiki, ale pozwoli przypomnieć dokonania dwójki związanych z Warszawą wcześniejszych badaczy. Zmarła niedawno (w 2018 r.) prof. Elżbieta Siarkiewicz była jednym z pierwszych badaczy Mezoameryki w Polsce, archeoastronomia Majów była jednym z jej głównych zainteresowań badawczych. Historyk astronomii Robert Sadowski (1947-2010), prowadził badania archeoastronomiczne we współpracy z Instytytutem Archeologii UW i był także odnoszącym sukcesy tłumaczem , który brawurowo przełożył polskiej publiczności wiele ważnych książek o Majach, Aztekach i archeoastronomii.

http://warsawmayameeting.com
Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/events/390977244991713/
e-mail kontaktowy: warsawmayameeting@gmail.com