Panel dyskusyjny „Wyspy” i wyspy. Izolacja i komunikacja w świecie antycznym 6 czerwca 2019 r.

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA oraz Redakcja Kwartalnika Akademickiego AD REM  zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym „Wyspy” i wyspy. Izolacja i komunikacja w świecie antycznym, który odbędzie się 6 czerwca 2019 r.

Wszystkich chętnych do wygłoszenia krótkiego referatu (15-20 min.) zapraszamy do wysyłania zgłoszeń ( imię i nazwisko, afiliacja, tytuł wraz z abstraktem)

na adres: adrem@uw.edu.pl
Na zgłoszenia czekamy do 26 maja 2019 r.

XXXV Konferencja w Lublinie

Szanowni Państwo,

Przesyłamy program obrad XXXV Konferencji archeologicznej, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia br. w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Pragniemy przypomnieć, iż w związku z remontem Muzeum Lubelskiego, tegoroczne obrady odbędą się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A). Korzystając z okazji życzymy Państwu i Państwa bliskim zdrowych, pogodnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Organizatorzy

Program

VIII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyki i Archeologii Rzymu przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić zainteresowane osoby, szczególnie studentów i doktorantów wszystkich uczelni w Polsce, do udziału w VIII Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej „Roma, Romae, Romae…”

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w sali 212 Instytutu Archeologii na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Więcej:

Konferencja archeologiczna “Polacy na Bliskim Wschodzie” 2019

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w czwartej ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej tematyka wiąże się z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi prowadzonymi przez polskich naukowców na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, od Cypru i Lewantu, poprzez Mezopotamię, Azję Mniejszą i Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Konferencja odbędzie się w dniach 23–25 maja 2019 r. w Instytucie Archeologii UW. Współorganizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW. Artykuły powstałe na podstawie wystąpień konferencyjnych można będzie zgłosić do publikacji w roczniku Polish Archaeology in the Mediterranean

Całość tutaj:

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi – 8 kwietnia 2019

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  • Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
  • Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  • Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
  • Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
  • Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

Więcej informacji: