Konkursy na stypendia dla doktorantów

W ramach projektu „Życie codzienne w niepewnych czasach. Dom i jego mieszkańcy w Egipcie Trzeciego Okresu Przejściowego po upadku imperium” (grant NCN OPUS, UMO-2021/41/B/HS3/01032) przyznane zostaną dwa stypendia dla doktorantów.  Termin składania podań to 12.01.2023, godz. 12.00. Szczegóły w załącznikach.

stypendium dla doktoranta 1

stypendium dla doktoranta 2

Kierownik projektu

dr hab. Sławomir Rzepka

 

 

Projekty międzynarodowe – konkursy

HORYZONT EUROPA

Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie.


NCN

Konfigurator grantów NCN

Otwarte nabory:

 • Weave-UNISONO – nabór ciągły
 • Polonez Bis 3 – 15.12.2022
 • Opus LAP – 15.12.2022
 • Sheng – 15.03.2023


MNiSW

Warunkiem udziału ww. podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

 • wskazująca okres realizacji projektu oraz wykaz uczestników projektu;
 • określająca podział zadań i budżetu projektu na poszczególnych uczestników projektu;
 • określająca ogólny koszt udziału wnioskodawcy w projekcie;
 • określająca wysokość finansowania kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub wyrażoną kwotowo wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiącą wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przy czym w przypadku projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych wysokość tego finansowania lub wyrażona kwotowo wartość tego dostępu nie może być mniejsza niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem;
 • określająca wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy ze środków krajowych;
 • potwierdzająca realizację projektu we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.

COST

Open call – 20.10.2022


Visegrad Fund

Link: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Visegrad Grants/Visegrad 1.10.2022

Grants/Strategic Grants – 1.10.2022

Research, development and innovation; digitalisation

 • Projects emphasizing the importance of mobility, networking, knowledge sharing and capacity building in the V4 & its neighbourhood

Read more

Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region

 • promoting civic engagement and youth volunteerism; promoting technical, artistic and handcraft skills building of youth; raising young people’s awareness of Visegrad cooperation
 • Projects must develop meaningful cooperation and ensure active participation of organizations from all V4 countries
 • Maximum duration of projects is 36 months, minimum is 12 months
 • Grants cover up to 100% of project budget with 15% for overheads
 • Projects must clearly address one of the annual strategic priorities of the Visegrad Group

INNE PROGRAMY

Ogłoszenia o konkursach

NCN Maestro 14, Sonata Bis 12
link: http://bob.uw.edu.pl/ncn-konkursy-na-projekty-maestro-14-sonata-bis-12/
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wydział Archeologii – 5 września
BOB – do 9 września
NCN – do 15 września (do godz. 16:00)

FNP Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej
Wydział Archeologii – 5 września 2022
BOB – 23 września 2022 r.
W FNP: – do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs)

NPRH – nabór wniosków 2022TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wydział Archeologii – 10 października 2022

BOB: 24 października 2022
MEiN –  31 października 2022
Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków ogłoszono terminy naboru wniosków w roku 2022.Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.
W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Stypendyści w grancie NCN

W ramach grantu Pana dr. Claudio Berto NCN nr 2020/39/B/HS3/00932 „Podejście paleoekologiczne do stanowisk stanowiskowych: Kontekst paleośrodowiskowy zasiedlenia świadczone na miejscu Polski południowej od późnego środkowego do górnego paleolitu” odbyły się 3 otwarte konkursy na stypendystów w grupie doktorantów i studentów. Wyłoniono następujące osoby:

 1. Greta Brancaleoni (doktorantka Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie) wygrała 4-miesięczny i 32-miesięczny konkurs
 2. Aleksandra Kropczyk (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego) wygrała 4-miesięczny konkurs.