Projekty międzynarodowe – konkursy

HORYZONT EUROPA

Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie.


NCN

Konfigurator grantów NCN

Otwarte nabory:

 • Weave-UNISONO – nabór ciągły
 • Polonez Bis 3 – 15.12.2022
 • Opus LAP – 15.12.2022
 • Sheng – 15.03.2023


MNiSW

Warunkiem udziału ww. podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

 • wskazująca okres realizacji projektu oraz wykaz uczestników projektu;
 • określająca podział zadań i budżetu projektu na poszczególnych uczestników projektu;
 • określająca ogólny koszt udziału wnioskodawcy w projekcie;
 • określająca wysokość finansowania kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub wyrażoną kwotowo wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiącą wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przy czym w przypadku projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych wysokość tego finansowania lub wyrażona kwotowo wartość tego dostępu nie może być mniejsza niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem;
 • określająca wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy ze środków krajowych;
 • potwierdzająca realizację projektu we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.

COST

Open call – 20.10.2022


Visegrad Fund

Link: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Visegrad Grants/Visegrad 1.10.2022

Grants/Strategic Grants – 1.10.2022

Research, development and innovation; digitalisation

 • Projects emphasizing the importance of mobility, networking, knowledge sharing and capacity building in the V4 & its neighbourhood

Read more

Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region

 • promoting civic engagement and youth volunteerism; promoting technical, artistic and handcraft skills building of youth; raising young people’s awareness of Visegrad cooperation
 • Projects must develop meaningful cooperation and ensure active participation of organizations from all V4 countries
 • Maximum duration of projects is 36 months, minimum is 12 months
 • Grants cover up to 100% of project budget with 15% for overheads
 • Projects must clearly address one of the annual strategic priorities of the Visegrad Group

INNE PROGRAMY