Novae – komendantura obozu i fortyfikacje

Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu, autor: J. Kaniszewski, T. Sarnowski
Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu, autor: J. Kaniszewski, T. Sarnowski

Kierownik badań: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski
Miejsce badań: Bułgaria, Swisztow
Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne
Datowanie: I-VI w.

W roku 2008 Ekspedycja IA UW zakończyła projekt „Principia (komendantura legionu)” i oddała stronie bułgarskiej centralną część obozu do konserwacji, która ma się rozpocząć w 2011 r. Zapewne pociągnie ona za sobą z naszej strony nadzór archeologiczno-konserwatorski nad pracami zmierzającymi do założenia parku archeologicznego. Czytaj dalej „Novae – komendantura obozu i fortyfikacje”

Zapomniane Mazowsze

Zgliczyn Pobodzy
Zapomniane Mazowsze, fot. Miron Bogacki

Dzięki projektowi „Zapomniane Mazowsze” możliwa będzie publikacja wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku w Kuczborku. Wydana zostanie jedna z kilku planowanych monografii dotyczących odkryć na obszarze północnego Mazowsza. Badania prowadzone są przez zespół pod kierownictwem dr. Andrzeja Szeli z Instytutu Archeologii UW.
Czytaj dalej „Zapomniane Mazowsze”