Zmiana harmonogramu rejestracji na OGUNy

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie. Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie rozpocznie się 21.12.2020 r. i potrwa do 12.01.2021 r.

Szczegółowy harmonogram poniżej.

1.Rejestracja studentów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (dotyczy I tury rejestracji). 

Poniżej podaję nowy harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021

I tura: 21.12.2020 r. – 12.01.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Rejestracja zakończy się  o godz. 23:59.

Od 21.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 09:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

 2.Przysłania kodów przedmiotów ogólnouniwersyteckich do BSS.

 Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl do 01.12.2020 r. – przedmioty na semestr letni 2020/21,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmów

3.Otwarcia USOSweb.

Jednocześnie informuję, że USOSweb dla osób  prowadzących zajęcia oraz dla koordynatorów w celu wprowadzania sylabusów przedników na semestr letni roku akad. 2020/21 będzie otwarty do 13.12.2020 r.  (godz. 23:59).

Zarządzenie w sprawie liczebności grup zajęciowych w r. akad. 2020/21

Szanowni Państwo, na stronie Wydziału ukazało się Zarządzenie nr 4 Prodziekan ds. studenckich w sprawie w sprawie minimalnej i maksymalnej liczebności grup studentów w roku akademickim 2020/21. W porozumieniu z Radą Dydaktyczną i Dziekanami ustaliliśmy, że w tym roku, z uwagi na pandemię i niższą rekrutację, grupy zajęciowe będą mogły być mniejsze, natomiast w kolejnych latach mogą zostać zmienione w zależności od ewentualnej poprawy sytuacji.

Spotkanie z Prorektorem

Szanowni Państwo, 17 listopada (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie online z Prorektorem ds. studenckich i jakości kształcenia. Podczas spotkania prof. Sławomir Żółtek odpowie na pytania studentów za pomocą ankiety oraz na te, które pojawią się w komentarzach pod transmisją na Facebooku. Po spotkaniu, przeprowadzonym w języku polskim, najważniejsze pytania i odpowiedzi zostaną przetłumaczone na język angielski i zamieszczone na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://fb.me/e/3cEWFKe91

Transmisja spotkania będzie dostępna 17.11.2020 r. od godziny 11:00 na profilu Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.facebook.com/fanpageUW

Raport BON na temat nauczania zdalnego

Szanowni Państwo! Biuro Osób Niepełnosprawnych UW opublikowało raport dotyczący zdalnego nauczania w okresie pandemii. Wnioski wskazują, że nauczanie zdalne stanowi większe wyzwanie dla osób ze specyficznymi trudnościami. Osoby te, deklarowały m.in. wyższy poziom odczuwanego stresu i częściej wskazywały na trudności w korzystaniu z narzędzi komunikacji. Duże wyzwanie stanowiło dla nich także śledzenie, kontrolowanie oraz wykonywanie kilku czynności jednocześnie. Podsumowanie wniosków raportu znajduje się tutaj, a treść raportu znajduje się tutaj. Raport zawiera także rekomendacje, które mogą posłużyć nauczycielom akademickim w lepszym dostosowaniu formy zajęć realizowanych w trybie zdalnym do potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się. Są to m.in.: udostępnianie materiałów audio i wideo po zakończeniu zajęć, przeplatanie werbalnych i wizualnych form przekazywania informacji, wprowadzanie różnorodnych sposobów angażowania studentów. Studenci oraz pracownicy UW mogą także skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, CPP udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez Internet. Więcej informacji znajduje się na stronie CPP.

Jak nie znaleźć złotego pociągu…Nieinwazyjne badania archeologiczne w Skarszewach

Prawie w każdym zabytkowym miasteczku znana jest legenda o podziemnym tunelu, zakopanych skarbach lub przynajmniej duchach. W Skarszewach jedna z tych opowieści może się sprawdzić. Pod koniec minionego lata przeprowadzono tam nieinwazyjne badania archeologiczne. Nasi  badacze sprawdzili m.in. hipotezę o tunelu łączącym zamek i kościół. Archeolodzy zazwyczaj z dużą rezerwą podchodzą do takich opowieści jednak przekazy potraktowano poważnie i przeprowadzono serię pomiarów m.in. badania magnetyczne, georadarowe i tomografię elektrooporową. Wyniki tych prac można obejrzeć na filmie:

Koło Naukowe Bioarcheologii – ogłoszenie

Koło Bioarcheologii powstaje z popiołów!

Jesteś fanem serialu „Kości”? Interesują Cię sprawy związane z tajemnicą śmierci? Chcesz wiedzieć ile można wyczytać ze szczątów ludzi, zwierząt i roślin? A może dopiero szukasz swojej drogi naukowej?
Jeśli tak to zapraszamy!
Gwarantujemy ciekawe wykłady, możliwość rozwoju zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Czekamy na Ciebie i Twoje kości!
Link do ankiety rekrutacyjnej znajduje się poniżej:

https://forms.gle/svJyKuR3WF41hktv5

Apel kolegium dziekańskiego o poszanowanie odmiennego światopoglądu

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

w związku z toczącą się w kręgach akademickich dyskusją na temat wolności wyrażania własnych poglądów przez studentów i pracowników, także w kontekście Strajku Kobiet, odnotować należy niedawną rekomendację rzeczniczki akademickiej UW oraz głównej specjalistki ds. równouprawnienia, zgodnie z którą wykładowcy akademiccy – niezależnie od swoich poglądów – nie mogą wykluczać poprzez usuwanie z zajęć, publiczne szykanowanie, czy karanie żadnego ze studentów za eksponowanie dozwolonych prawnie symboli o charakterze politycznym lub religijnym (https://www.uw.edu.pl/rekomendacje-rzeczniczki-akademickiej-i-glownej-specjalistki-ds-rownouprawnienia-na-uw-w-sprawie-wykorzystania-symboli-w-przestrzeni-akademickiej/).

Jednocześnie przypominamy, że znakami prawnie zabronionymi są nośniki symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 Kodeksu Karnego), a ich prezentowanie w przestrzeni publicznej (także podczas zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych) jest niedopuszczalne. Nawet w takich wypadkach wykładowca nie ma prawa karać studenta (procedura postępowania opisana została w rozdz. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia).

Gorąco apelujemy o wzajemne poszanowanie!

Z wyrazami szacunku,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Archeologii

Aktualne przepisy dot. COVID

Szanowni Państwo, w stopce każdej stronie naszego Wydziału pojawił się dodatkowy link – Przepisy COVID. Link przekierowuje na stronę UW, gdzie pojawiają się aktualne informacje i komunikaty związane z pandemią i obostrzeniami obowiązującymi na UW. Prosimy o systematyczne śledzenie tych informacji.

Wydawanie dyplomów

Szanowni Państwo, w związku z decyzją JMR o przekazaniu pełnomocnictw do wydawania dyplomów kierownikom jednostek dydaktycznych z dniem 9.11.2020 r. informuję, że dyplomy wydane po tej dacie będą pieczętowane i podpisywane przez Prodziekan ds. studenckich. W związku z koniecznością zamówienia odpowiednich pieczęci, wydawanie dyplomów nastąpi po 15.11. Dyplomy wydane przed 9.11 będą podpisywane przez Rektora, w związku z czym oczekiwanie na ich wydanie również może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o wyrozumiałość.