Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie Sonatina 8

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie Sonatina 8 na badania podstawowe.  Więcej informacji https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina8

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r.
Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godz. 16:00
Nabór wniosków w Biurze Obsługi Badań trwa do 8 marca 2024
Prosimy o składanie wniosków do Sekcji Finansowej wydziału do 1 marca 2024.