Lista uchwał Rady Dydaktycznej

Lista uchwał Rady Dydaktycznej kierunków Archeologia i Archaeology (Studies in English)

Uchwała nr 13/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia ankiet oceny ćwiczeń: ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe oraz karty ćwiczeń wykopaliskowych na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała nr 12/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia ankiet oceny ćwiczeń: ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe oraz karty ćwiczeń wykopaliskowych na kierunku archeologia (pdf)
Uchwała nr 11/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia arkuszy hospitacji zajęć na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała nr 10/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia arkuszy hospitacji zajęć na kierunku archeologia (pdf)
Uchwała nr 09/2021  z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania egzaminów i zasad oceniania na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała nr 08/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania egzaminów i zasad oceniania na kierunku archeologia (pdf)
Uchwała nr 07/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatek do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)
Uchwała 6/2021 z dnia w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 5/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 4/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia tabel dotyczących rodzaju opłat za usługi edukacyjne oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 3/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia tabel dotyczących rodzaju opłat za usługi edukacyjne oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 2/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku Archaeology (Studies in English)
Uchwała 1/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku Archeologia (pdf)
Rok 2020
Uchwała 10/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ćwiczeń Terenowych oraz sylabusów dla zajęć: ćwiczenia powierzchniowe i ćwiczenia wykopaliskowe (pdf)
  • Załącznik 1 – REGULAMIN ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA (pdf)
  • Załącznik 2 – KARTA ĆWICZEŃ WYKOPALISKOWYCH (pdf)
  • Załącznik 3 – SYLABUS: Ćwiczenia wykopaliskowe – studia licencjackie (pdf)
  • Załącznik 4 – SYLABUS:  Ćwiczenia wykopaliskowe – studia magisterskie (pdf)
  • Załącznik 5 – SYLABUS:  Ćwiczenia powierzchniowe – studia licencjackie (pdf)
  • Załącznik 6 – SYLABUS: Ćwiczenia powierzchniowe – studia magisterskie (pdf)
Uchwała 09/2020 z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 08/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • Załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • Załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
 • Uchwała 07/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Archeologia (pdf)
  • Załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • Załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
Uchwała 06/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • Załącznik 1 – Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • Załącznik 2 – Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 05/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Archeologia (pdf)
  • Załącznik 1 – Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia (pdf)
  • Załącznik 2 – Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia (pdf)
 • Uchwała 04/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • Załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2020/2021 (pdf)
  • Załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • Załącznik 3 – Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2024/2025 (pdf)
Uchwała 03/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archeologia (pdf)
  • Załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2020/2021 (pdf)
  • Załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • Załącznik 3 – Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2024/2025 (pdf)
Uchwała 02/2020 z dn. 19.02.2020 r. wysokość opłat za usługi edukacyjne prowadzone na kierunku Archeologia i Archaeology (Studies in English) (pdf)

Uchwała 01/2020 z dn. 22.01.2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Dydaktycznej (pdf)

Skip to content