Zakład Papirologii


Adres:
Zakład Papirologii
Instytut Archeologii, pok. 3.15
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (0048) 22 5522815
e-mail: t.derda@uw.edu.pl

Kierownik zakładu:
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW

Pracownicy:
prof. dr hab. Adam Łajtar
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
dr Grzegorz Ochała
dr Joanna Wegner – członek zespołu w grancie Maestro prof. Wipszyckiej
mgr Tomasz Płóciennik

Współpracownicy:
Projekt Mnisi i wspólnoty monastyczne we wschodnim Śródziemnomorzu (IV–VIII w.), NCN, grant Maestro nr 2015/18/A/HS3/00485.
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ewa Wipszycka
Członkowie zespołu:
dr Adam Izdebski
mgr Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
dr Przemysław Piwowarczyk
dr Joanna Wegner
dr Marzena Wojtczak

Doktoranci:
Tomasz Barański
Kamila Braulińska
Joanna Ciesielska
Agata Deptuła
Marzena Ożarek-Szilke
Małgorzata Krawczyk
Andrzej Mirończuk
Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
Bartosz Wojciechowski

Informacje o zakładzie:
Zainteresowania pracowników Zakładu Papirologii są bardzo różnorodne, jednak zawsze koncentrują się na źródłach pisanych dotyczących starożytności i średniowiecza. W naszych pracach zajmujemy się zarówno papirusami, ostrakami, inskrypcjami, jak i tekstami literackimi w czterech językach: grece, łacinie, koptyjskim i staronubijskim. Zakres terytorialny badań prowadzonych w Zakładzie jest równie szeroki. Jako papirolodzy i epigraficy bierzemy udział w pracach archeologicznych na Cyprze, Bałkanach, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w dolinie Nilu (Egipt i Sudan).

Zakład jest współwydawcą czasopisma The Journal of Juristic Papyrology notowanego na liście Scopus oraz serii monografii The Journal of Juristic Papyrology Supplement Series.

Zakład Papirologii może pochwalić się największą w Polsce kolekcją papirusów i ostraków zapisanych w demotyce, po grecku i koptyjsku.

Tomasz Derda

Kilka słów o papirologii

Papirologia jako osobna dyscyplina naukowa narodziła się u schyłku XIX wieku, w czasach, gdy na uniwersytetach niepodzielnie panowały studia klasyczne a znajomość łaciny i greki była niezbędnym elementem wykształcenia każdego inteligenta. Nowe źródła, papirusy wydobywane z piasków Egiptu, dały filologom nieznane dzieła literatury starożytnej, historykom prawa – kontrakty i umowy ilustrujące funkcjonowanie prawa w praktyce, historykom wreszcie – dokumenty pozwalające na zupełnie nowe spojrzenie na starożytne dzieje. Theodor Mommsen, jedyny historyk starożytności nagrodzony literackim Noblem, miał powiedzieć, że jak dziewiętnasty wiek był stuleciem epigrafiki, tak dwudziesty będzie wiekiem papirologii. Tak też się stało: przez sto trzydzieści lat papirologia intensywnie się rozwijała osiągając dziś pozycję jednej z najciekawszych małych dyscyplin humanistycznych. Ciągły dopływ nowych źródeł umożliwia nieustanną weryfikację starych poglądów. Papirologia jest wśród nauk humanistycznych wyjątkowo skomputeryzowana: bazy danych zawierają dziś tekst wszystkich opublikowanych dokumentów, wraz z ich zdjęciami, umożliwiając każdemu na ekranie komputera studiowanie dowolnego papirusu. Immanentną cechą papirologii jest jej interdyscyplinarność – analiza papirusów wymaga wiedzy filologicznej, historycznej, z zakresu historii prawa, archeologii, ale także geografii, historii klimatu, techniki etc.

Granty:
Bieżące:
– 2017–2019: Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijanskiej; NCN, grant nr UMO-2016/21/B/HS3/00930; kierownik projektu: prof. dr hab.  Adam Łajtar

Zrealizowane:
– 2016–2018: „Czymże jest imię?” Badania nad onomastyką Nubii chrześcijańskiej; NCN, grant nr UMO-2015/17/D/HS3/00372; kierownik projektu: dr Grzegorz Ochała
– 2012–2015: Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski; NCN, grant nr UMO-2011/03/B/HS3/00560; kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Kolendo (2012–2014); mgr Tomasz Płóciennik (2014–2015)
– 2012–2014: Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej: kalendarz liturgiczny i lista królów; MNiSW, grant nr 0392/IP3/2011/71; kierownik projektu: dr Grzegorz Ochała
– 2009–2015: Opracowanie papirusów greckich i łacińskich z Qasr Ibrim z okresu Augusta znalezionych w trakcie wykopalisk brytyjskich w latach 1963–1988; NCN; kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Łajtar

Badania wykopaliskowe:
Pracownicy Zakładu brali i biorą udział w pracach następujących misji archeologicznych:
– Aleksandria (Egipt)
– Banganarti (Sudan)
– Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut (Egipt)
– Dendera (Egipt)
– Dolina Królów, grobowiec Ramzesa VI (Egipt)
– Dongola (Sudan)
– Ghazali (Sudan)
– Hippos (Izrael)
– Marea (Egipt)
– Naqlun (Egipt)
– Nea Paphos (Cypr)
– Novae (Bułgaria)
– Ptolemais (Libia)
– Risan (Czarnogóra)
– Sheikh Abd el-Gurna, erem MMA 1152 (Egipt)
– Tell Atrib (Egipt)

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski
Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, 00-927 Warszawa, pok. 3.21, 3.21a

Telefon zakładu:
pok. 3.21 tel. 55 22 821
pok. 3.21a tel. 55 22 822

Kierownik zakładu:
doc. dr hab. Wojciech Wróblewski e-mail: wojciech_wroblewski@hotmail.com

Pracownicy:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz e-mail: nowakiewicz@yahoo.com
dr Dariusz Błaszczyk e-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl
mgr Monika Różańska-Kardaś e-mail: rozanskamoni@gmail.com

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Andrzej Buko e-mail: abuko@uw.edu.pl
prof. UW dr hab. Joanna Kalaga e-mail: jk@pradzieje.pl

Informacje o zakładzie:

Granty:

Badania wykopaliskowe:

Zakład Archeologii Klasycznej

Adres: 
Gmach Szkoły Głównej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
II piętro, pokój 3.17
tel. 22 55 22 817

Kierownik zakładu:
dr Piotr Jaworski (archeologia klasyczna, numizmatyka antyczna, dzieje zainteresowań archeologicznych i kolekcjonerstwa antyku w Polsce)

Pracownicy:
dr hab. Monika Rekowska (historia archeologii klasycznej, archeologia starożytnego Rzymu, antyczna Cyrenajka)
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (rzeźba antyczna, petrografia, identyfikacja marmurów i kamieni barwnych)

Granty:

  • “Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru” – kierownik: dr hab. Monika Rekowska (NCN, nr UMO-2017/27/B/HS3/01131)
  • “Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce” – kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (NCN, nr UMO-2012/07/E/HS3/03971)

Badania wykopaliskowe:
Pracownicy Zakładu Archeologii Klasycznej biorą udział w badaniach terenowych i studyjnych m.in. na stanowiskach: Chhim (Liban), Dzalisi (Gruzja), Gonio-Apsaros (Gruzja), Jiyeh (Liban), Marea (Egipt), Nea Paphos (Cypr), Novae (Bułgaria), Olbia (Ukraina), Ptolemais (Libia).

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M. Barwik

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.25, 3.08
tel. (+48) 22 55 22 825

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Wodzińska  annawodzinska@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik mbarwik@uw.edu.pl
dr Dorota Dzierzbicka d.dzierzbicka@uw.edu.pl
mgr Łukasz Jarmużek l.jarmuzek@uw.edu.pl
dr hab. Sławomir Rzepka s.rzepka@uw.edu.pl
dr Dobrochna Zielińska d.zielinska@uw.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Niwiński andrzejniwi.egipt@gmail.com
dr Gertrud van Loon gertrudjmvanloon@uw.edu.pl

Doktoranci:
Katarzyna Danys
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej
Maciej Wyżgoł

Informacje o zakładzie:
W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

Granty:
Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839 czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119 czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS) czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e. kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA) czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS) czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020 w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA) czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century) kierownik projektu: dr Gertrud van Loon finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153 czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński finansowany z grantu NCN (OPUS) czas trwania projektu: 2018-2021 w projekcie uczestniczy także mgr Dagmara Haładaj

Badania wykopaliskowe:
Tell el-Retaba
Deir el-Surian
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Stara Dongola

Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
pokoje 3.03; 3.23; 3.26.

tel. (+48) 22 55 22 803
(+48) 22 55 22 823
(+48) 22 55 22 826

Kierownik zakładu:

Dr hab. Dariusz Szeląg – nieobecny w roku akad. 2019/2020

W tym czasie funkcję kierownika sprawuje dr hab. Krzysztof Jakubiak

Pracownicy:
Prof. dr hab. Barbara Kaim
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Dr hab. Dorota Ławecka
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr Anna Smogorzewska
Dr Franciszek Stępniowski
Mgr Marcin Wagner
Dr hab. prof. UW Jolanta Młynarczyk
Dr Mariusz Burdajewicz

Doktoranci:
Mgr Nazarij Buławka, praca doktorska pt. “Osadnictwo kultury Jaz w oazach Tedżenu i Murgabu w Turkmenistanie”, promotor: prof. dr hab. B. Kaim
Mgr Ali Al-Ibadi, praca doktorska pt. „Budownictwo w Babilonii w okresie kasyckim”, promotor: dr hab. Dorota Ławecka
Mgr Jacek Hamburg, praca doktorska pt. „Metody i techniki pozyskiwania surowców oraz produkcji wyrobów z miedzi i brązu w okresie od poł. IV do poł. II tys. p.n.e. na obszarze współczesnej Gruzji”, promotor: dr hab. Dorota Ławecka

Informacje o zakładzie:

Granty:

 

Badania wykopaliskowe:

Zakład Paleolitu i Mezolitu

Badania w Uzbekistanie

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 842, pok. 2.15, 0.30

Kierownik zakładu:
dr Michał Przeździecki
m.przezdziecki@uw.edu.pl
w 2020 roku dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet;  pn. 15.00-16.30 https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr ; wt. 15.00-16.30, po uprzednim zgłoszeniu się studenta drogą mailową, wysłany zostanie link do spotkania

Pracownicy:
prof. dr hab. Karol Szymczak
karolszymczak@op.pl
dyżury: pn. 15.00-16.30, w 2020 roku dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet: https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr

dr Małgorzata Kot
m.kot@uw.edu.pl
dyżury: pn. 15.00-16.30, w 2020 roku dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet: https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr

dr Katarzyna Pyżewicz
k.pyzewicz@uw.edu.pl
dyżury: pn. 13.30-15.00, wt. 12.00-13.00, w 2020 roku dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet, po uprzednim zgłoszeniu się studenta drogą mailową, wysłany zostanie link do spotkania. Dodatkowy dyżur: pn. 15.00-16.30 https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr

Doktoranci:
mgr Natalia Gryczewska
n.gryczewska@uw.edu.pl
Czytaj dalej Zakład Paleolitu i Mezolitu

Zakład Badań Nieinwazyjnych

Badania Geofizyczne
Badania Geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-816, pok. 3.16

Kierownik zakładu:
dr hab. Krzysztof Misiewicz prof. UW

Pracownicy:
dr Ewa Marczak-Łukaszewicz emarczak@uw.edu.pl
dr Miron Bogacki miron.bogacki@uw.edu.pl
mgr Wiesław Małkowski wmalkowski@uw.edu.pl
dr hab. prof. UW Krzysztof Misiewicz prof. UW kmisiewicz@uw.edu.pl

Doktoranci:
Julia Chyla

Czytaj dalej Zakład Badań Nieinwazyjnych

Zakład Bioarcheologii

Zakład Bioarcheologii
Zakład Bioarcheologii (od lewej stoją: Rafał Fetner, Kamil Niemczak, Arkadiusz Sołtysiak, Agata Bebel, Anna Drzewicz (gościnnie), Janusz Wołoszyn;
siedzą (od lewej): Anna Gręzak, Wiesław Więckowski, Joanna Piątkowska-Małecka, Alicja Lasota-Moskalewska, Monika Dzierlińska, Elżbieta Jaskulska)

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-837 (844), pok. 0.26, 0.28, 0.29

Kierownik zakładu:
dr Anna Gręzak

Pracownicy:
Prof. dr hab. Alicja Lasota – Moskalewska (prof. emeryt.)
dr Rafał Fetner
dr Elżbieta Jaskulska
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Wiesław Więckowski
dr hab. Janusz Wołoszyn

Współpracownicy:
Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin (Marie Skłodowska-Curie Research Fellow)
mgr Agata Bebel

Doktoranci:
mgr Monika Dzierlińska
mgr Kamil Niemczak
mgr Joanna Szymczak
mgr Aleksandra Grzegorska

W Zakładzie Bioarcheologii prowadzimy badania i dydaktykę w zakresie archeozoologii, antropologii i archeobotaniki. Bioarcheologia stanowi integralną część badań archeologicznych pomocną zwłaszcza w rekonstrukcji relacji człowieka i środowiska na przestrzeni dziejów. Prowadzimy analizy szczątków zwierzęcych, ludzkich i roślinnych, rekonstruując gospodarkę, warunki życia, dietę, stan zdrowia czy pochodzenie ludzi, zwierząt i roślin, jak również środowisko, handel, kontakty międzykulturowe i zagadnienia związane z kultem i religią. Współpracujemy z wieloma misjami archeologicznymi w Polsce i poza jej granicami, w Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Czasopisma związane z Zakładem:
Bioarchaeology of the Near East

O archeozoologii w niedawnej przeszłości – tekst prof. Alicji Lasoty-Moskalewskiej

Zakład Archeologii Europy Starożytnej

Grób ciałopalny z epoki brązu na nekropoli w Nowym Łowiczu na Pomorzu. Fot. A. Cieśliński
Grób ciałopalny z epoki brązu na nekropoli w Nowym Łowiczu na Pomorzu. Fot. A. Cieśliński

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-805 (806, 807), pok. 3.05, 3.06, 3.07

Kierownik zakładu:
dr hab. Adam Cieśliński

Pracownicy:
Dr Sylwia Domaradzka
Dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW
Dr Andrzej Maciałowicz
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Dr Andrzej Szela
Dr hab. Paweł Szymański

Doktoranci:
Mgr Iwona Lewoc (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Kamila Brodowska (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Martyna Wasilewska (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Paweł Dziechciarz (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Agnieszka Jarzec (promotor: Adam Cieśliński)
Mgr Bartłomiej Kaczyński (promotor: Paweł Szymański)
Mgr Agata Wiśniewska (promotor: Paweł Szymański)
Czytaj dalej Zakład Archeologii Europy Starożytnej