Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa

Objazd naukowy po Grecji – Mykeny 2017, fot. A. Łaszcz
Objazd naukowy po Grecji – Mykeny 2017, fot. A. Łaszcz

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 814 pok. 3.14.

e-mail: egea@uw.edu.pl

Kierownik katedry:
Wybory niebawem

pracownicy:
dr Stephanie Aulsebrook

dr hab. Aleksander Dzbyński

prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

dr Agata Ulanowska

dr Marta Żuchowska

doktoranci:
mgr Kinga Bigoraj
mgr Anna Filipek
mgr Katarzyna Żebrowska

byli pracownicy:

dr Małgorzata Siennicka-Rahmstorf

Zakład zajmuje się szeroko pojętą archeologią Grecji w epoce brązu, a szczególne miejsce zajmują studia nad technikami tkackimi w epoce brązu, obejmujące Grecję, wschodni basen Morza Śródziemnego i Sycylię.

K. Lewartowski interesuje się przede wszystkim kulturą mykeńską, obyczajami grzebalnymi w epoce brązu i Grecji klasycznej oraz pamięcią o epoce brązu w późniejszej Grecji.

Małgorzata Siennicka w swoich badaniach zajmuje się wczesną metrologią i odważnikami, włókiennictwem, rzemiosłem, osadnictwem i architekturą na terenie Grecji i Bliskiego Wschodu w epoce brązu. W latach 2013-2017 była stypendystką Marie Skłodowska-Curie Actions w Centre for Textile Research na Uniwersytecie Kopenhaskim, gdzie realizowała projekt „Greek Textile Tools…”, a w latach 2017-2020 na Uniwersytecie w Getyndze realizuje projekt „Uncanonical weights and metal ingots…”. Brała udział w badaniach wykopaliskowych w Polsce, Grecji i Rosji. Prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich na uniwersytetach Warszawskim i Kopenhaskim.

Agata Ulanowska skupia się w swoich zainteresowaniach badawczych na produkcji włókienniczej w Grecji epoki brązu, gliptyce egejskiej oraz archeologii eksperymentalnej. Od 2013 r. prowadzi pionierski projekt, w ramach którego dokumentuje proces nabywania umiejętności rzemieślniczych przez studentów uczestniczących w kursach poświęconych archeologii włókiennictwa. W latach 2015–2017 realizowała projekt badawczy „Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA). Obecnie (2018–2021) kieruje projektem „Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu” (Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA)

Katarzyna Żebrowska przygotowuje rozprawę na temat średnio- i późnobrązowych sycylijskich grobów komorowych w typie tolosowym i ich związków z krajobrazem.

Kinga Bigoraj bada szczątki zwierzęce z Achai w okresie geometrycznym, natomiast Anna Filipek rozważa kwestie Wielkiej Bogini Matki w kontekście kultów egejskich i historii badań.

Przygotowanie do przędzenia - dokumentacja parametrów narzędzi i przędzionych włókien w czasie zajęć z archeologii włókiennictwa w roku akademickim 2017/2018 (fot.: A. Ulanowska)
Przygotowanie do przędzenia – dokumentacja parametrów narzędzi i przędzionych włókien w czasie zajęć z archeologii włókiennictwa w roku akademickim 2017/2018 (fot.: A. Ulanowska)

Dydaktyka Zakładu odzwierciedla zainteresowania naukowe jego pracowników i doktorantek. Prowadzone są więc zajęcia kursowe, proseminaria i seminaria oraz wykłady monograficzne z archeologii Grecji. Bardzo istotnym i nowatorskim wkładem w dydaktykę IA UW są zajęcia związane z technikami włókienniczymi, łączące formy tradycyjne z aktywnym uczestnictwem studentów w postaci różnych działań z zakresu archeologii doświadczalnej, pozwalających studentom na praktyczne poznanie i zrozumienie dawnych technik tkania i przędzenia, a zarazem na uczestnictwo w procesie badawczym. Zakład organizuje też wyjazdy dydaktyczne na Kretę i na ląd grecki, które zapoznają uczestników z archeologią Grecji w bezpośrednim kontakcie z zabytkami i krajobrazem, ale także z jej historią nowożytną, problemami współczesnymi, tradycjami i obyczajowością.

Zakład organizuje cyklicznie międzynarodowe konferencje egeistyczne „Sympozjum Egejskie” skierowane do badaczy rozpoczynających karierę naukową. Od 2017 r. wydaje recenzowaną serię „Sympozjum egejskie. Papers in Aegaean Archaeology” w języku angielskim.

Badania archeologiczne w Grecji – Polski Instytut Archeologiczny w Atenach.

Granty:

Małgorzata Siennicka

Uncanonical weights and metal ingots from the Aegean and Cyprus in the Bronze Age” w ramach projektu “WEIGHTANDVALUE. Weight metrology and its economic and social impact on Bronze Age Europe, West and South Asia (ERC-CoG-2014 – ERC Consolidator Grant, Project ID: 648055)

Greek Textile Tools. Continuity and changes in textile production in Early Bronze Age Greece” (PIEF-GA-2012-329910 Marie Curie Actions Intra-European Fellowship FP7-PEOPLE-2012-IEF)

http://www.uni-goettingen.de/de/572018.html

Agata Ulanowska

2018 – 2021 Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu

konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

2015 – 2017 Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich

konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN)

Stephanie Aulsebrook

2019 – 2022 Wykuwanie społeczności w Mykenach póżnej epoki brązu: o związkach pomiędzy ludżmi i metalami

konkurs SONATA 14 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2018/31/D/HS3/02231, przyznana kwota: 736 310 PLN).

Katarzyna Żebrowska

2017-2019 „Sycylijskie narzędzia włókiennicze z epoki brązu: opracowanie zabytków i studia porównawcze nad ich funkcjonalnością”

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM 11, UMO-2016/21/N/HS3/02926, przyznana kwota: 92 901 PLN)


Więcej informacji o d. Zakładzie Archeologii Egejskiej

Skip to content