konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Kierownik projektu „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz. Celem projektu jest poznanie genezy oraz charakteru przemian społeczności zamieszkujących w okresie numidyjskim i rzymskim miasto Mustis (Tunezja) oraz jego zaplecze wiejskie.

Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy, począwszy od kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o zadaniach stypendysty i warunkach przyznania stypendium można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod poniższymi linkami:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=185391

https://pcma.uw.edu.pl/2021/02/24/konkurs-na-stypendyste-w-projekcie-afripal/

Aplikacje należy przesyłać do 15 marca 2021 r. na adres: twaliszewski@uw.edu.pl.

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

uprzejmie informujemy, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=658

 

Termin naboru zgłoszeń upływa z dniem 23 marca 2021 r.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Lisowska

jolanta.lisowska@ncn.gov.pl  Kancelaria Rady NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI,  ul. Twardowskiego 16, 60-312 Kraków

 

Wykład „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas” dr. hab. Dragomira Dimitrova (Philipps-Universität Marburg)

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego w IKŚiO PAN serdecznie Państwa zaprasza na wykład „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas” dr. hab. Dragomira Dimitrova (Philipps-Universität Marburg). Wykład ten, czwarty z cyklu „Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur”, odbędzie się 26 lutego o godz. 17.00 i będzie przeprowadzony przy pomocy MS Teams.

Dodatkowe informacje o wykładzie znajdą Państwo tutaj: http://www.iksiopan.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/seminaria-i-wyklady/wokol-szlaku-jedwabnego/on-the-buddhist-indus-script-and-scriptures-of-the-sa-mitiyas

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie są zarejestrowani, a chcieliby wziąć udział w wykładzie, prosimy o kontakt pod adresem pksj@iksio.pan.pl.

Z wyrazami szacunku

w imieniu całego zespołu Pracowni Kultur Szlaku Jedwabnego

Małgorzata Wielińska-Soltwedel

Nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Pan Marcin Sadowski z Biuro Obsługi Badań Uniwersytet Warszawski

przekazuje informację:
Niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Konkurs mogą wziąć udział pracownicy, doktoranci oraz zespoły, którzy w latach 2019-2021 uzyskali wyniki badań naukowych. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji swoich wyników wśród szerokiego grona odbiorców – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.

Przyznana kwota, do 15 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na przykład na:

  • przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych;
  • zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego;
  • pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach;
  • pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny o z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
  • opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do do 31.03.2021 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/

Zapraszam do udziału i do zgłaszaniu wniosków.

Kontakt:
Marcin Sadowski
Biuro Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 56/66 pok. 2.68
00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 24 243
marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl
www.uw.edu.pl
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

Kilka słów…od Mirki Moszoro

Szanowni Państwo,
Rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu – emerytura!
Przyszłam do Instytutu Archeologii tylko na pół roku – zostałam 15 lat🙂 Z sympatią zachowam te lata w pamięci.
Życzę Państwu wielu sukcesów, ale przede wszystkim zdrowia w tym okropnym, covidowym czasie.
Pozdrawiam serdecznie
Mirka Moszoro

Komunikat w sprawie funkcjonowania budynku i administracji Wydziału Archeologii od 19 października do odwołania

Budynek Wydziału Archeologii będzie otwarty od poniedziałku do piatku w godz. 9.30 do 14.30

Sekcja Samodzielna ds. Ogólnych pracuje w systemie dyżurowym (jedna osoba w pokoju) w godz. 10.00-14.00

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich pracuje w systemie dyżurowym od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00

Biblioteka pracuje w godz. 10.00-14.00; wyłączona zostaje z użytkowania czytelnia,  zwroty oraz udostępnianie książek i czasopism (skany) – po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzami. Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową (biblioteka.archeologia@uw.edu.pl).

Prosimy o ograniczenie obecności w budynku i zachęcamy do kontaktu mailowego. Wszelkie niezbędne wizyty w budynku muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone do Zastępcy Dyrektora Administracyjnego Zbigniewa Stasiaka (zbigniew.stasiak@uw.edu.pl).

Spotkania z władzami dziekańskimi są możliwe wyłącznie po mailowym lub telefonicznym umówieniu (bartosz.kontny@uw.edu.pl, m.starski@uw.edu.pl, a.soltysiak@uw.edu.pl)

Konwersatorium GEOARCHEOLOGIA

G E O A R C H E O L O G I A

Konwersatorium

60 godzin (wykład + ćwiczenia)

Czwartek: 9.45 – 11.15 sala 209

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 15.10.2014 (CZWARTEK)

Wszystkich chętnych zapraszam na wykład i ćwiczenia poświęcone zastosowaniu przez archeologów warsztatu naukowego geomorfologów, sedymentologów, gleboznawców i geologów w celu:

  1. odtworzeniu preferencji osadnicznych społeczeństw, wynikających z charakteru środowiska naturalnego np. rzeźby terenu, procesów działających w danym środowisku itp.;
  2. rekonstrukcji krajobrazu i jego ewolucji wynikającej z naturalnych i antropogenicznych przyczyn;
  3. rekonstrukcji zmian klimatu towarzyszących człowiekowi;
  4. relacjami między osadnictwem, gospodarką, a środowiskiem naturalnym;
  5. określeniu struktury funkcjonalnej stanowisk archeologicznych oraz czasu i charakteru ich użytkowania.

Serdecznie zapraszam

Dr hab. Barbara Woronko