Kilka słów…

Szanowni Państwo,
Rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu – emerytura!
Przyszłam do Instytutu Archeologii tylko na pół roku – zostałam 15 lat🙂 Z sympatią zachowam te lata w pamięci.
Życzę Państwu wielu sukcesów, ale przede wszystkim zdrowia w tym okropnym, covidowym czasie.
Pozdrawiam serdecznie
Mirka Moszoro

Komunikat w sprawie funkcjonowania budynku i administracji Wydziału Archeologii od 19 października do odwołania

Budynek Wydziału Archeologii będzie otwarty od poniedziałku do piatku w godz. 9.30 do 14.30

Sekcja Samodzielna ds. Ogólnych pracuje w systemie dyżurowym (jedna osoba w pokoju) w godz. 10.00-14.00

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich pracuje w systemie dyżurowym od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00

Biblioteka pracuje w godz. 10.00-14.00; wyłączona zostaje z użytkowania czytelnia,  zwroty oraz udostępnianie książek i czasopism (skany) – po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzami. Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową (biblioteka.archeologia@uw.edu.pl).

Prosimy o ograniczenie obecności w budynku i zachęcamy do kontaktu mailowego. Wszelkie niezbędne wizyty w budynku muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone do Zastępcy Dyrektora Administracyjnego Zbigniewa Stasiaka (zbigniew.stasiak@uw.edu.pl).

Spotkania z władzami dziekańskimi są możliwe wyłącznie po mailowym lub telefonicznym umówieniu (bartosz.kontny@uw.edu.pl, m.starski@uw.edu.pl, a.soltysiak@uw.edu.pl)

Konwersatorium GEOARCHEOLOGIA

G E O A R C H E O L O G I A

Konwersatorium

60 godzin (wykład + ćwiczenia)

Czwartek: 9.45 – 11.15 sala 209

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 15.10.2014 (CZWARTEK)

Wszystkich chętnych zapraszam na wykład i ćwiczenia poświęcone zastosowaniu przez archeologów warsztatu naukowego geomorfologów, sedymentologów, gleboznawców i geologów w celu:

  1. odtworzeniu preferencji osadnicznych społeczeństw, wynikających z charakteru środowiska naturalnego np. rzeźby terenu, procesów działających w danym środowisku itp.;
  2. rekonstrukcji krajobrazu i jego ewolucji wynikającej z naturalnych i antropogenicznych przyczyn;
  3. rekonstrukcji zmian klimatu towarzyszących człowiekowi;
  4. relacjami między osadnictwem, gospodarką, a środowiskiem naturalnym;
  5. określeniu struktury funkcjonalnej stanowisk archeologicznych oraz czasu i charakteru ich użytkowania.

Serdecznie zapraszam

Dr hab. Barbara Woronko

Ogłoszenie dla studentów dr Wojciecha Wróblewskiego

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że tuż przed rozpoczęciem tegorocznych zajęć prowadzonych w trybie on-line natrafiłem na niespodziewany problem techniczny. Przez część semestru letniego (od marca b.r.) kontaktowałem się ze studentami, korzystając z prywatnego konta mailowego. W tym semestrze, zgodnie z decyzją władz Uniwersytetu, jestem zobligowany do używania konta służbowego; czyli konta, z którego nie korzystałem od co najmniej 6 lat! Odzyskanie dostępu do tego konta okazało się wyzwaniem ponad moje siły. Prace trwają i mam nadzieję, że zostaną zwieńczone sukcesem. Za ewentualne utrudnienia serdecznie Was przepraszam.

dr Wojciech Wróblewski

Wjazd 9 września na teren Kampusu Centralnego

Kierownik Sekcji Zbezpieczenia Obiektów  mgr. inż. Marek Nowicki, informuje iż w dniu 09.09.2020 na teren Kampusu Centralnego będą wpuszczane TYLKO i WYŁACZNIE pojazdy z identyfikatorami ZDM. Przepustki Uniwersyteckie nie będą honorowane.
Wjazd na teren Kampusu z przepustkami uniwersyteckimi będzie dostępny dopiero po godz. 14.00

Informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.

Szanowni Państwo,
przesyłamy informacje uzupełniające do komunikatów i zarządzeń Rektora UW oraz informacji Dziekan Wydziału Historycznego.
1. Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UW wszystkie zajęcia zostały zawieszone do 14 kwietnia. Dotyczy to zatem także ćwiczeń powierzchniowych i objazdów. Wszelkie dokumenty finansowe związane z tymi wyjazdami, które będą składane do Sekcji Finansowej nie będą realizowane. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować decyzje o przełożeniu ćwiczeń (jeśli będzie to możliwe z uwagi na warunki roślinno-glebowe) lub zaliczenia ich w inny sposób. Proszę jednocześnie przekazać te informacje studentom i uprzedzić ich, że w zależności od rozwoju sytuacji będziemy przekazywać stosowne dalsze informacje.
2. Od dnia jutrzejszego budynek Instytutu będzie czynny w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku. Dyżur sekretariatu ds ogólnych i studenckich oraz Biblioteki (tylko do celów wypożyczeń) będzie prowadzony w godzinach 10-14. Dyrekcja, Kierownik Administracyjny i obsługa informatyczna będą dyżurowali w obecnym i przyszłym tygodniu (i o ile nic się nie zmieni to w kolejnych także). Dyżury Dyrekcji na przyszły tydzien zaplanowane są na wtorek i środę. Ewentualne spotkania proszę uzgadniać drogą mailową, zaś obieg dokumentów będzie zapewniony w sposób tradycyjny. Prosze jednak rozważyć kontakt telefoniczny i komunikację elektroniczną w sprawach służbowych.
3. Zgodnie z Komunikatem Dziekan Wydziału Historycznego prosimy o rozważenie ograniczenia przebywania w budynku, jeśli część normalnej pracy naukowej i organizacyjnej można wykonywać w domu. Ograniczeniu mogą zatem ulec dyżury pracowników, ale nie są odgórnie odwołane i zawieszone indywidualne konsultacje ze studentami (szczególnie licencjatami i magistrantami), spotkania indywidualne z członkami zespołów badawczych, spotkania redakcyjne itp. Ewentualne decyzje w tym zakresie należą do Państwa. Odwołać powinno się wszelkie obrony doktoratów, bowiem są one otwarte (publiczne).
4. Proszę przekazywać informacje o możliwości prowadzenia zajęć zdalnie na adres iauw@uw.edu.pl. W najbliższych dniach przekażemy jakie wsparcie i rozwiązania oferuje w tym zakresie Uniwersytet. Proszę pamiętać, że w związku z zawieszeniem zajęć rozważane jest przedłużenie roku akademickiego. Byłoby dla nas zatem dobrze, aby nie opóźnić cyklu zajęć na okres letni (lipiec), bowiem kolidowałoby to z organizacją wykopalisk, również będących częścią roku akademickiego.
z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW