Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Biuro Spraw Pracowniczych przesyła informacjie na temat szkoleń dla nauczycieli akademickich.

Rozpoczynamy warsztaty i konsultacje zmierzające do stworzenia Modelu kompetencji dydaktyka rozpoczynającego prowadzenie zajęć ze studentami w naszej uczelni, który posłuży opracowaniu programu dla Młodych Dydaktyków w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz UW. Zapraszamy dydaktyczki i dydaktyków będących na początku swojej kariery zawodowej do podzielenia się doświadczeniami, z jakimi zetknęli się na początku swojej pracy i opiniami nt. kompetencji potrzebnych nauczycielom akademickim rozpoczynającym pracę dydaktyczną.

Warsztaty pt. „Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na początku kariery akademickiej?” odbędą się w terminach: 29 kwietnia, 5 i 10 maja. Więcej informacji znajduje się na platformie szkoleniowej w kategorii Program „Młodzi Dydaktycy” i w załączonym harmonogramie.

W maju przygotowaliśmy również szkolenia „Zdalne egzaminy ustne i pisemne – przygotowanie do sesji”, które będą dostępne w dwóch terminach: 10-11.05 oraz 25-26.05. Ponadto w kategorii szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych znajdą Państwo kolejne terminy z zaawansowanych funkcjonalności i dodatków Google Classroom  (19-20.05) oraz interaktywnych prezentacji (14.05).

W ramach szkoleń dydaktycznych rozpoczynamy II edycję cyklu szkoleń przygotowujących do pracy ze studentami metodą warsztatową (pierwsze zajęcia już 10 maja w godz. 14:00-17:30).

W ofercie dla badaczy w ramach programu IDUB wprowadziliśmy nowy temat „Narzędzia GSuite przydatne w pracy zespołów badawczych: GMail i dodatki, Dysk i Dokumenty Google oraz Witryny Google” (20, 27 i 29.05).

Pozostałe tematy szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. terminów znajdą Państwo w załączonym harmonogramie.

 W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie  harmonogram szkoleń  NA do 31.05.2021 lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: nauczyciele akademiccy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału znajduje się w opisach szkoleń na platformie. Bieżące informacje są również dostępne na stronach www.zip.uw.edu.pl i www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Biuro Spraw Pracowniczych

tel.:  22 5524241, 22 55 24242

Informator “Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacjami rektora Sławomira Żółtka przesyłam „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator został zamieszczony na  stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wersja PDF informatora o przeciwdzialaniu molestowaniu seksualnemu

dr hab. Julia Kubisa
główna specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim
equal opportunities chief specialist at the University of Warsaw
rownouprawnienie@uw.edu.pl
tel. 22 552 71 85

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”,

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”, zorganizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Stefana Krukowskiego.

Polska archeologia wybrzeży Morza Czarnego posiada długą i wspaniałą tradycję. Wywodzi się z niej wielu badaczy działających obecnie na polu żywiołowo rozwijającej się archeologii Kaukazu. Mając świadomość wartości dorobku polskiej archeologii pontyjskiej i kaukaskiej, postanowiliśmy zapoczątkować konferencję, pomyślaną jako doroczne wydarzenie o wymiarze ogólnopolskim, która stanowić będzie swego rodzaju laboratorium służące prezentacji najnowszych odkryć i dyskusji nad aktualnymi hipotezami i problemami archeologii obu regionów.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 marca 2021 r. za pośrednictwem serwisu Google Meet. Do wydarzenia można dołączyć poprzez link: meet.google.com/bqb-nies-pkc.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, który dołączamy do niniejszego zaproszenia

Chrysomallos_program

Komitet organizacyjny

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Dr Piotr Jaworski

Dr Marcin Matera

ZAPROSZNIE NA WYKŁAD OTWARTY

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza na XVI spotkanie poświęcone informatyce i naukom obliczeniowym w ramach cyklu Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science. Spotkania są kontynuacją corocznej konferencji Supercomputing Frontiers Europe która w 2021 r. odbędzie się w dniach 19-23 lipca. Wirtualne Seminarium ICM z Valerie E. Polichar, University of California San Diego

Tytuł: “Wizja Uniwersytetu Cyfrowego: Planowanie następnej generacji wsparcia technologicznego badań”

Data: Czwartek, 18 marca 2021, godz. 16:00, język wykładu: Angielski

Bezpłatna rejestracja:  https://supercomputingfrontiers.eu/2021/seminars/

Konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Kierownik projektu „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz. Celem projektu jest poznanie genezy oraz charakteru przemian społeczności zamieszkujących w okresie numidyjskim i rzymskim miasto Mustis (Tunezja) oraz jego zaplecze wiejskie.

Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy, począwszy od kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o zadaniach stypendysty i warunkach przyznania stypendium można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod poniższymi linkami:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=185391

https://pcma.uw.edu.pl/2021/02/24/konkurs-na-stypendyste-w-projekcie-afripal/

Aplikacje należy przesyłać do 15 marca 2021 r. na adres: twaliszewski@uw.edu.pl

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

uprzejmie informujemy, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=658

Termin naboru zgłoszeń upływa z dniem 23 marca 2021 r.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Lisowska
jolanta.lisowska@ncn.gov.pl  Kancelaria Rady NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI,  ul. Twardowskiego 16, 60-312 Kraków

 

Wykład „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas” dr. hab. Dragomira Dimitrova (Philipps-Universität Marburg)

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego w IKŚiO PAN serdecznie Państwa zaprasza na wykład „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas” dr. hab. Dragomira Dimitrova (Philipps-Universität Marburg). Wykład ten, czwarty z cyklu „Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur”, odbędzie się 26 lutego o godz. 17.00 i będzie przeprowadzony przy pomocy MS Teams.

Dodatkowe informacje o wykładzie znajdą Państwo tutaj: http://www.iksiopan.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/seminaria-i-wyklady/wokol-szlaku-jedwabnego/on-the-buddhist-indus-script-and-scriptures-of-the-sa-mitiyas

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie są zarejestrowani, a chcieliby wziąć udział w wykładzie, prosimy o kontakt pod adresem pksj@iksio.pan.pl.

Z wyrazami szacunku

w imieniu całego zespołu Pracowni Kultur Szlaku Jedwabnego

Małgorzata Wielińska-Soltwedel

Nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Pan Marcin Sadowski z Biuro Obsługi Badań Uniwersytet Warszawski

przekazuje informację:
Niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Konkurs mogą wziąć udział pracownicy, doktoranci oraz zespoły, którzy w latach 2019-2021 uzyskali wyniki badań naukowych. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji swoich wyników wśród szerokiego grona odbiorców – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.

Przyznana kwota, do 15 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na przykład na:

  • przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych;
  • zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego;
  • pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach;
  • pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny o z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
  • opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do do 31.03.2021 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/

Zapraszam do udziału i do zgłaszaniu wniosków.

Kontakt:
Marcin Sadowski
Biuro Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 56/66 pok. 2.68
00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 24 243
marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl
www.uw.edu.pl
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl