Lista Proseminariów III rok

Proseminaria archeologiczne:

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I. Archeologia epoki kamienia

  • Archeologia epoki kamienia i wczesnej epoki brązu – K. Pyżewicz  (30h) / M. Białowarczuk  (30h) wtorek, 15:00–16:30, s. 1.18

II. Archeologia okresu protohistorycznego

  • Archeologia Europy barbarzyńskiej od epoki brązu do okresu wędrówek ludów – A. Maciałowicz (20h) /  P. Szymański (20h) / S. Domaradzka (20h) – wtorek, 11:30–13:00, s. 2.07

III. Archeologia średniowiecza

  • Ziemie wokół Bałtyku we wczesnym średniowieczu – W. Wróblewski  (60h) –  czwartek, 11:30–13:00, s. 1.09
  • Archeologia Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych – M. Starski  (60h) –  czwartek, 13:15–14:45, s. 1.18

IV. Archeologia Grecji

  • Archeologia Grecji – A. Ulanowska  (30h) / M. Matera  (30h) – I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.06

V. Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich

  • Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich – A. Tomas  (30h) / P. Jaworski  (30h) –  wtorek, 13:15–14:45, s. 1.18

VI. Archeologia Egiptu i Nubii

  • Archeologia Egiptu i Nubii – D. Zielińska  (30h) / S. Rzepka  (30h) –  środa, 16:45–18:15, s. 2.07A

VII. Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu

  • Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu – D. Szeląg  (60h) –  środa, 09:45–11:15, s. 2.07A

VIII. Archeologia Ameryk i Oceanii

  • Archeologia Ameryki  i Oceanii – M. Sobczyk  (30h) / J. Szymański  (30h) – środa, 09:45–11:15, s. 1.09

IX. Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

  • Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku – M. Sobczyk  (30h) / M. Żuchowska  (30h) –poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.09

Proseminaria pomocnicze:

X. Recepcja Antyku

  • Tradycje Antyku w sztuce europejskiej – H. Kowalski  (60h) –  wtorek, 11:30–13:00, s. 2.06A

XI. Archeologia środowiska

  • Archeozoologia – J. Piątkowska-Małecka  (60h) –  poniedziałek, 11:30–13:00, s. 1.18

XII. Papirologia i epigrafika

  • Papirologia i epigrafika – T. Derda  (30h) / A. Łajtar  (30h) – środa, 11:30–13:00, s. 2.07A

XIII. Geofizyka archeologiczna

  • Prospekcja nieinwazyjna i podwodna – M. Bogacki (30h) / A. Brzóska (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 1.11

XIV. Bioarcheologia człowieka

  • Bioarcheologia człowieka – E. Jaskulska  (60h) –  poniedziałek, 09:45–11:15, s. 1.09

XV. Archeologia podwodna

  • Archeologia nieinwazyjna i podwodna – A. Brzóska  (30h) / M. Bogacki  (30h) – I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.07

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich