Lista Proseminariów III rok

Proseminaria archeologiczne:

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I. Archeologia epoki kamienia

  • Archeologia epoki kamienia i wczesnej epoki brązu – M. Przeździecki (30h) / M. Białowarczuk (30h) – śr. 9.45-11.15, s. 0.30

II. Archeologia okresu protohistorycznego

  • Archeologia Europy barbarzyńskiej od epoki brązu do okresu wędrówek ludów – P. Szymański (20h) / S. Domaradzka (20h) / A. Maciałowicz (20h) – wt. 11.30-13.00, s. 2.07

III. Archeologia średniowiecza

  • Ziemie wokół Bałtyku we wczesnym średniowieczu – W. Wróblewski (60h) – czw. 11.30-13.00, s. 2.12
  • Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych – M. Starski (60h) – czw. 13.15-14.45, s. 0.36

IV. Archeologia Grecji

  • Archeologia Grecji – M. Matera (30h) / A. Ulanowska (30h) – pon.15.00-16.30, s. 2.06

V. Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich

  • Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich – P. Jaworski (30h) / M. Łuszczewska (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 2.13

VI. Archeologia Egiptu i Nubii

  • Archeologia Egiptu i Nubii – S. Rzepka (30h) / D. Zielińska (30h) – śr. 16.45-18.15, s. 2.07A

VII. Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu

  • Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu – F. M. Stępniowski (60h) – śr. 9.45- 11.15, s. 2.07A

VIII. Archeologia Ameryki i Oceanii

  • Archeologia Ameryki i Oceanii – J. Szymański (30h) / M. Sobczyk (30h)– pon–15.00-16.30 , N. Świat 69, klatka B, p. 1.09

IX. Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

  • Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku – M. Sobczyk (30h) / M. Żuchowska (30h) – pon. 15.00-16.30, s. 1.09

Proseminaria pomocnicze:

X. Recepcja Antyku

  • Tradycje antyku w sztuce – H. Kowalski (60h) – wt. 11.30-13.00, s. 2.06A

XI. Archeologia środowiska

  • Archeozoologia – J. Piątkowska-Małecka (60h) – pon. 11.30-13.00, s. 0.29

XII. Papirologia i epigrafika

  • proseminarium w 2019/2020 zawieszone

XIII. Geofizyka archeologiczna

  • Prospekcja nieinwazyjna i podwodna – M. Bogacki (30h) / A. Brzóska (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 1.11

XIV. Bioarcheologia człowieka

  • Bioarcheologia człowieka – E. Jaskulska (60h) – pon. 9.45-11.15, s. 1.09

XV. Archeologia podwodna

  • Prospekcja nieinwazyjna i podwodna – M. Bogacki (30h) / A. Brzóska (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 1.11

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich