Lista wykładów monograficznych

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • Archeologia Italii północnej (30h) (sem. let.) – I. Modrzewska-Pianetti
 • Archeologia podwodna (30h) (sem. let.) – B. Kontny
 • Archeologia późnego antyku (30h) (sem. zim.) – T. Waliszewski
 • Archeologia śmierci w Gracji od paleolitu do Aleksandra (30h) (sem. zim.) – K. Lewartowski
 • Dawne szkutnictwo (30h) (sem. zim.) – B. Kontny
 • Historia i kultura Nubii chrześcijańskiej (30h) (sem. let.) – A. Łajtar
 • Ku pradziejowym źródło matematycznego myślenia. Od paleolitu do starożytnej Grecji (30h) (sem. let.) – A. Dzbyński
 • Neolit Azji Centralnej. Koczownicy kontra rolnicy (30h) (sem. zim.) – K. Szymczak
 • Od Homoerectus do Homo sapiens – Paleolit Azji (30h) (sem. let.) – M. Kot
 • Problematyka etnogenezy Słowian w badaniach interdyscyplinarnych: perspektywa nauki wschodnioeuropejskiej (30h) (sem. zim.) – V. Beliavets
 • Strategie kulturowe społeczności neolitu, eneolitu i wczesnej epoki brązu (30h) (sem. let.) – D. Manasterski
 • W cieniu boga słońca (30h) (sem. let) – K. Jakubiak
 • Wczesne średniowiecze na ziemiach polskich i ościennych: problemy, możliwości i perspektywy badawcze (30h) (sem. let.) – T. Nowakiewicz

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich