Lista wykładów monograficznych

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • M. Barwik – Grobowiec Tutanchamona — stulecie badań – (60h), czwartek, 13:15–14:45, s. 1.18
 • K. Jakubiak – Północna Mezopotamia od Aleksandra do Arabów – (30h), semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45, s. 2.12A
 • B. Kaim – W drodze i pod namiotem. Koczownicy Bliskiego Wschodu – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 09:45–11:15
 • R. Karasiewicz-Szczypiorski – Rzymscy architekci i ich dzieła. Teoria i praktyka z perspektywy archeologa – (30h), semestr II (letni), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.18
 • B. Kontny – Dawne szkutnictwo – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00
 • A. Łukaszewicz – Zmierzch faraonów. Ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad Nilem – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.07A
 • D. Manasterski – „Niżowe” społeczności Europy środkowo-wschodniej w eneolicie i wczesnej epoce brązu – (30h), semestr II (letni), środa, 13:15–14:45, s. 0.30
 • K. Misiewicz – Podstawy archeologii wirtualnej – (60h), wtorek, 13:15–14:45, s. 1.14
 • W. Nowakowski – Historia archeologii pradziejowej – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.07
 • W. Nowakowski – Północ i wschód Barbaricum. Skandynawia, wschodnie pobrzeże Bałtyku i wnętrze Europy w okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów – (60h), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.07
 • M. Olszewski – Archeologia obrazu (relief, fresk, mozaika) okresu rzymskiego – (60h), środa, 11:30–13:00
 • A. Tomas – Archeologia rzymskiego limesu – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.18
 • J. Wołoszyn – Ikonografia kultur Ameryki Południowej – (30h), semestr II (letni), czwartek, 18:30–20:00, s. 1.09
 • J. Żelazowski – Historia rzeźby grecko-rzymskiej – (60h), czwartek, 16:45–18:15, s. 2.12

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich