Lista wykładów monograficznych

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Schyłek ery Ramessydów, 60h, czw. 13.15-14.45, s. 1.18
R. Chowaniec
  • Sycylia grecko-rzymska, 30h (sem. let.), czw. 15.00-16.30, s. 2.06
R. Ciołek
  • Antyczne Bałkany, 30h (sem. let.), pon. 9.45-11.15, s. 2.06
P.  Dyczek
  • Zarys architektury starożytnej Grecji i Rzymu, 60h, 11.30-13.00, s. 2.06A
B. Kaim
  • Dwór i dworzanie króla perskiego, 30h (sem. zim.), śr. 11.30-13.00, s. 2.12
R. Karasiewicz-Szczypiorski
  • Od Scytii do Armenii. Rzymianie na kresach Imperium, 30h (sem. let.), pon. 15.00-16.30, s. 1.18
J. Kruppé
  • Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej, 30h (sem. let.), pon. 11.30-13.00, s. 0.36
A. Łajtar
  • Egipt grecko-rzymski: społeczeństwo, religia, kultura, 30h (sem. zim.), śr. 13.15-14.45, s. 2.11
A. Łajtar
  • Sport i widowiska w świecie antycznym na podstawie dokumentacji epigraficznej, 30h (sem. let.), śr. 13.15-14.45, s. 2.11
D. Ławecka
  • Życie codzienne w Starożytnej Mezopotamii, 60h, wt. 15.00–16.30, s. 1.10
A. Łukaszewicz
  • Zmierzch faraonów. Ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad Nilem, 30h (sem. zim.) – pon. 13.15-14.45, s. 2.07A
D. Manasterski
  • Przemiany kulturowe „niżowych” społeczności neolitu środkowo-wschodnioeuropejskiego w ugrupowania epoki brązu, 30h (sem. let.), śr. 13.15-14.45, s. 0.30
I. Modrzewska-Pianetti
  • Archeologia Północnej Italii, wt. 11.30-13.00, s. 2.06
T. Nowakiewicz
  • Prusowie i ich sąsiedzi od początków wczesnego średniowiecza do krzyżackiej konkwisty, 60h, śr. 11.30-13.00, s. 2.06A
W. Nowakowski
  • Północ i wschód Barbaricum. Skandynawia, wschodnie pobrzeże Bałtyku i wnętrze Europy w okresie wpływów rzymskich I okresie wędrówek ludów, 60h, pon. 15.00-16.30, s. 2.07
M.T. Olszewski
  • Rzymska ikonografia a kontekst w oczach Rzymian, 30h (sem. zim.), pon. 15.00-16.30, s. 1.18
K. Szymczak
  • Epoka kamienia w Azji Środkowej, 60h, wt. 11.30-13.00, s. 2.07A
J. Wołoszyn
  • Ikonografia kultur Prekolumbijskich, 60h, czw. 18.30-20.00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich