Makowski Piotr

Piotr Makowski
dr Piotr Makowski
Katedra Archeologii Orientu

e-mail:
pr.makowski@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 809

dyżury:
czwartek 11.30–13.00, pokój 3.09
piątek 11.30–13.00, pokój 3.09

zainteresowania:
– archeologia bizantyjskiego i islamskiego Bliskiego Wschodu
–rozwój osadnictwa Syro-Palestyny między VI a XIII wiekiem
– losy kościołów i społeczności chrześcijańskich na przestrzeni okresów
islamskich
– kultura materialna i tożsamość świata wczesnoislamskiego
– produkcja i dystrybucja ceramiki ręcznie robionej na Bliskim Wschodzie

podstawowe informacje:
Ukończył archeologię (2013) oraz historię sztuki (2014) na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2020 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries.
Uczestnik licznych polskich i zagranicznych projektów badawczych między innymi w Jordanii, Libanie, Tunezji, Sudanie i Egipcie. Laureat grantów NCN (Preludium 12, Etiuda 7 i Sonatina 5) oraz licznych stypendiów zagranicznych między innymi w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Bonn, Kairze i Ammanie.

bibliografia:
Adcademia.edu