Nowości w Bibliotece WA – 2023 (1)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:


• Amedick R., Marburger Winckelmann-Programm 2020-2022 (2022) – sygn.. VI.62/2020-2022
• Banytė-Rowell R., The Late Roman period Baitai cemetery as a source for interpreting cultural processes in the Baltic region (2022) – sygn. AP 28876
• Beekman Ch. S. (red.), Waves of influence : Pacific maritime networks connecting Mexico, Central America, and northwestern South America (2022) – sygn.. XXV.18
• Crowfoot J.W., Early ivories from Samaria (1938) – sygn. BW/II.S.9
• Dennis G., The cities & cemeteries of Etruria. Vol. 1-2 (1907) – sygn. XIX-b.91/1-2
• Drnić I. (red.), Segestika i Siscija : naselje s početka povijesti = Segestica and Siscia : a settlement from the beginning of history (2020) – sygn. XIV.1219
• Dyczek P., Novae : Bałkańskie wrota = Nove : porta k’m Balkanite = Novae : gate to the Balkans (2021) – sygn. XIII.446
• Faure P., L’aigle et le cep : les centurions légionnaires dans l’Empire des Sévères. Vol. 1-2 – sygn. XIX-f.141/1-2
• Faust A., The archaeology of Israelite society in Iron Age II (2012) – sygn. BW/F.30
• Gawliński F. Poradnik opiekuna domu drewnianego (2022) – sygn. AP 28871
• Hagen A. von, The cities of the ancient Andes (1998) – sygn. XXV.22
• Hawinskyj A., Konstrukcje budowlane kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Winniki-Lisiwka na zachodniej Ukrainie (2021) – sygn. AP 28924
• Jaworska M. (red.), Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich : problematyka ochrony (2022) – sygn. AP 28935
• Kwapiński M., Kolekcja kanop pomorskich w dawnych zbiorach gdańskich : katalog (1995) – sygn. AP 28872
• López-Grande M.J., Campanitas halladas en Ibiza en contexto púnico (2022) – sygn. VI.7/83
• Martin S., Chronicle of the Maya kings and queens : deciphering the dynasties of the ancient Maya (2000) – syg. XXV.23
• Matos Moctezuma E., The great temple of the Aztecs : treasures of Tenochtitlan (1994) –sygn. XXV.24
• Mischka D. (red.), Beyond excavation : geophysics, aerial photography and the use of drones in Eastern and Southeastern European archaeology : proceedings of the international colloquium 5-8 December 2016, Piatra-Neamţ, Romania (2019) – sygn.. AP 1.114/40
• Moseley M.E., The Incas and their ancestors : the archaeology of Peru (1999) – sygn. XXV.21
• Nyord R., Breathing flesh : conceptions of the body in the ancient Egyptian Coffin Texts (2009) – sygn. VI.137/37
• Polkowski P.L., Skały w ruchu : petroglify i ścieżki w sercu Pustyni Zachodniej = Rocks in motion : petroglyphs and paths in the heart of the Western Desert (2022) – sygn. E/II.P.17
• Puškorius A., Tarp kasdienybės ir prabangos : restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai (2011) – sygn.. AP 28875
• Rakocija M., Niš i Vizantija : deveti naučni skup, Niš, 3-5. jun 2010 : zbornik radova 9 = Niš and Byzantium : nineth Symposium Niš, 3-5 june 2010 = The collection of scientific works IX (2011) – sygn. X.315/9+KOM.310
• Schmauder M. (red.), Im Bild gefangen! : Manifestation von Gedankenwelten – ein interdisziplinärer Diskurs : digitale Tagung am 29.07.2021 im Rahmen des vom Ministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts „Medium:Keramik” Produktion, Verwendung und kulturelle Bedeutung rheinischer Keramik mit Bildsprache und Symbolik in der frühen Neuzeit (2022) – sygn. AP 1.122/25
• Schneider K., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Mühlhausen-Wagenstedter Straße, Thüringen (2022) – sygn. AP 1.122/27
• Steinbrenner L., (red.), The archaeology of Greater Nicoya : two decades of research in Nicaragua and Costa Rica (2021) – XXV.19
• Szczerba A., Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) : geneza, działalność, znaczenie (2021) – sygn. II.419
• Terrell.J. Upton, American Indian almanac (1994) – sygn. XXV.20
• Tomczak E., Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12 : cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej (2021) – sygn. AP 1.149/11
• Tomczak E., Osada wczesnośredniowieczna w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim (2022) – sygn. AP 28933
• Tomsons A., Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam (2018) – sygn. AP 27704
• Wachowski. K., Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku (1975) – sygn. AP 28873
• Wason P. K., The archaeology of rank (2004) – sygn. II.418