Nowości w Bibliotece WA – 2023 (2)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

• Andrzejewska A. (red.), Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu : materiały ze Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Łódź, 10 grudnia 2020 roku (2022) – sygn. X-a.178
• Ayad M.F. (red.), Women in ancient Egypt : revisiting power, agency, and autonomy (2022) – sygn. E/II.A.29
• Brockmann A., Tras las huellas : dos viajeros alemanes en tierras latinoamericanas : Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, octubre-diciembre 1996, Santafé de Bogotá (1996) – sygn. XIV.1409
• Buczyło A., Słownik historyczno-geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu. – zeszyt 1 : A – Bojanka (2021) – sygn. AP 28987
• Cappers R.T.J., Digital atlas of traditional food made from cereals and milk (2018) – sygn. V-a.79/33
• Dergachev V. A., Late Tripolye and Maykop (2021) – sygn. AP 28961
• Dzik M. (red.), W świecie bogów, ludzi i zwierząt : studia ofiarowane Profesorowi Leszkowi Pawłowi Słupeckiemu (2022) – sygn. IX.228
• Febles J., Manual para el estudio de la piedra tallada de los aborígenes de Cuba (1988) – sygn. XXV.44
• Fiedel S.J., Prehistory of the Americas (1992) – sygn. XXV.25
• Freeman M., Ancient Angkor (2012) – sygn. XVII-e.59
• Galiński T., Sanktuarium szamańskie sprzed 9 tys. lat w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim (2021) – sygn. AP 28951
• Gallenkamp Ch., Majowie (1968) – sygn.. XXV.35
• Gąsiorowski A., Państwo i społeczeństwo poźnośredniowiecznej Polski : pisma wybrane (2022) – sygn. AP 28985
• Guinea M., El área septentrional andina : arqueología y etnohistoria (1998) – sygn. X.316
• Gutowski K., Formuły magiczne „Atharwawedy” : procesy poznawcze a myślenie magiczne (2021) – sygn. VI.176/7
• Henderson J.S., The world of the ancient Maya (1997) – sygn. XXV.28
• Héraud Piña M.A., Le karst du Yucatan : pays des Mayas (1996) – sygn.. XXV.37
• Herbin R.-H., Books of breathing and related texts (2008) – sygn. E/VI.L.18/4
• Hocquenghem A.M., Iconografía mochica (1989) – sygn.. XXV.31
• Jabłońska A. (red.), Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego (2020) – sygn. AP 1.189/3
• Jakobielski S., Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras (VIII-IX wiek) (2016) – sygn.. VI.176/1
• Jakobielski S., X wiek w malarstwie katedry w Faras (2020) – sygn. VI.176/3
• Jasiński T., Wokół początków Warszawy (2021) – sygn. AP 28983
• Kaczmarek H., Bliskowschodnie podróże Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” i inne szkice (2020) – sygn.. VI.176/2
• Karmanski S., Donja Branjevina : a neolithic settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia) (2005) – sygn. AP 28976
• Kelly J., An archaeological guide to Mexico’s Yucatán Peninsula (1993) – sygn. XXV.47
• Kelly J., An archaeological guide to northern Central America : Belize, Guatemala, Honduras, and El Salvador (1996) – sygn. XXV.48
• Kirbus F.B., Arqueología argentina (1994) – sygn.. XXV.34
• Korpisaari A. (red.), Pariti : isla, misterio y poder : el tesoro cerámico de la cultura Tiwanaku (2005) – sygn. XXV.42
• Kossinna G., Altgermanische Kulturhöhe : eine Einführung in die deutsche Vor- und Frühgeschichte (1935) – sygn. AP 28940
• Kowalska-Lewicka A., Shipibo (1969) – sygn. XXV.33
• Loza C.B., Itinerarios de Max Uhle en el Altiplano Boliviano : sus libretas de expedición e historia cultural (1893-1896) (2004) – sygn. XXV.40
• Maik J., Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce (2021) – sygn. AP 28953
• Massone M., Perspectiva arqueológica de los selk’nam (1993) – sygn. V-a.170
• McIntosh J., The practical archaeologist : how we know what we know about the past (1986) – sygn. II.420
• Medellín Zenil A., Cerámicas del Totonacapan : exploraciones arqueológicas en el centro de Veracruz (1960) – sygn. XXV.36
• Mischka D., Das Neolithikum in Flintbek, Kr. Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein : eine feinchronologische Studie zur Besiedlungsgeschichte anhand von Gräbern. Bd. 1-3 (2022) – sygn. AP 1.164/20-1,3
• Moreno Gonzalez L., Arqueología de San Augustín : pautas de asentamiento agustinianas en el noroccidente de Saladoblanco (Huila) (1991) – sygn. XXV.41
• Morris R.B.(red.), Encyclopedia of American history (1976) – sygn. I.181
• Muzolf B., Wielokulturowy kompleks osadniczy na stanowisku 1 w miejscowości Dzierzgówek gm. Nieborów, pow. Łowicz = Multicultural settlement complex at Dzierzgówek site 1, commune of Nieborów, district of Łowicz (2021) – sygn. 28964+KOM.312
• Myśliwiec K., Delta Nilu : reminiscencje archeologa (2021) – sygn. VI.176/4
• Østergård E., Woven into the Earth : textiles from Norse Greenland (2018) – sygn. V-g.241
• Pärssinen M. (red.), Western Amazonia – Amazônia ocidental : multidisciplinary studies on ancient expansionistic movements, fortifications and sedentary life (2003) – sygn.. XXV.45
• Polit B., Jewellery of the barbarian societies from the Crimea in the Sarmatian period : earrings, bracelets, band rings and finger rings (2022) – sygn. AP 28777
• Popielska-Grzybowska J., Teksty Piramid : najstarsza „księga” Egipcjan wykuta w kamieniu (2021) – sygn. VI.176/5
• Proskouriakoff T., Maya history (1993) – sygn. XXV.26
• PrzeździeckiM., (red.), Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (2022) – sygn. AP 28971-28972
• Reichel-Dolmatoff G., Monsú un sitio arqueológico (1985) – sygn. XXV.30
• Rouse I., The Tainos : rise and decline of the people who greeted Columbus (1992) – sygn. XXV.32
• Rowe J.H., Peruvian archaeology : selected readings (1967) – sygn. XXV.27
• Salas M.A., Mates de Cochas : productores artesanales en la sierra central (1987) – sygn.. XXV.39
• Shackel P.A. (red.), Historical archaeology of the Chesapeake (1994) – sygn. XXV.46
• Skóra K., Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów (2022) – sygn. AP 28958
• Solanilla i Demestre V., Tèxtils precolombins de colleccions públiques catalanes (1999) – sygn. V-k.240
• Szykulski J., Most recent results of American studies = Avances recientes en la americanística mundial (2016) – sygn. XXV.38
• Thompson.J.E.S., Maya archaeologist (1963) – sygn. XXV.29
• Ubelaker D.H., Un sitio de Guangala Temprano en el suroeste del Ecuador / Karen E. Stothert. Restos humanos esqueléticos de OGSE-MA-172, un sitio Guangala Temprano en la costa del Ecuador (1993) – sygn.. XXV.43
• Wadyl S. (red.), Miejsce, które rodziło władzę : gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim (2022) – sygn. AP 28934
• Wesołowska M., Kabirowie (2021) – sygn. VI.176/6