Nowości w Bibliotece WA – 2024 (1)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

Bátora J., Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej : sídliská a pohrebiská (2022) – sygn. AP 29265

Bazzanella M. (red.), Shepherds who write : pastoral graffiti in the uplands of Europe from prehistory to the modern age (2020) – sygn. AP 29276

Beyin A. (red.), Handbook of pleistocene archaeology of Africa. Vol. 1, Hominin behavior, geography and chronology (2023) – sygn.. AP 29255

Beyin A. (red.), Handbook of pleistocene archaeology of Africa. Vol. 2, Hominin behavior, geography and chronology (2023) – sygn. AP 29256

Blusiewicz K., Starski M., Między Długim Targiem a Powroźniczą : parcele mieszczańskie na Głównym Mieście w Gdańsku w świetle badań archeologicznych (2022) – sygn. AP 29150; AP 29151

Bommelaer J.-F., Le secteur Sud du sanctuaire d’Apollon. 1, Zone Est (2023) – sygn.. XIII.178/2(17)

Boyle K.V. (red.), The Upper Palaeolithic revolution in global perspective : papers in honour of Sir Paul Mellars (2010) – sygn. IX.235

Braunfels W., Die Welt der Karolinger und ihre Kunst (1968) – sygn. AP 29282

Camps M. (red.), Sourcebook of paleolithic transitions : methods, theories and interpretations (2011) – sygn. AP 29246

Croft S., Lithic residue analysis : a review and guide to techniques (2021) – sygn. AP 29275

Czekaj-Zastawny A. (red.), Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski : Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn : praca zbiorowa = The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory of Poland : Gwoździec site 2, com. Zakliczyn : joint publication (2021) – sygn. AP 29305+KOM.324

D’Alfonso L. (red.), Borders in archaeology : Anatolia and the South Caucasus ca. 3500-500 BCE (2021) – sygn. BW/D.45

Delbrück H., Antyczna sztuka wojenna. T. 4, Kres świata antycznego (2013) – sygn. XIX-f.117/4

Dziedzic T., Architektura Kaplicy Totmesa I w Deir el-Bahari (2020) – sygn. E/IV.D.12

Ekes K., Niezbędnik humanisty : język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (2023) – sygn. VII.187

Florjanowicz.P., Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu (2023) – sygn. II.430

Fournier J., Corpus des inscriptions de Thasos. 5, Documents publics d’époque romaine Ier s. av. J.-C. – IVe s. apr. J.-C. (2023) – sygn. XIII.132/28

Furmánek V., Kyjatice : eponymná lokalita archeologickej kultúry (2022) – sygn. AP 29266

Gabulová,M., Sídlisko ludanickej skupiny v Nitre-Chrenovej, poloha Selenec (2022) – sygn. AP 29267

Gediga B. (red.), Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Europy środkowej (1988) – sygn. AP 29281

Gosk D., Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim (2022) – sygn. AP 29258 + (USB) KOM.321

Górny M., Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej (2023) – sygn. AP 29292

Górny M., Ogniste lekarstwo : historia czarnego prochu i broni palnej w Azji do XVII wieku (2023) – sygn. XVII-e.60

Górski J. (red.), Osady ludności późnej fazy kultury mierzanowickiej w międzyrzeczu Wisły i Raby (2022) – sygn. AP 29193

Hadjidaki-Marder E., The Minoan shipwreck at Pseira, Crete (2021) – sygn. XIII.448

Halama S.M., Eisenzeitliche Paläste in der nördlichen Levante : repräsentation von Herrschaft mit architektonischen Mitteln (2018) – sygn. BW/VI.M.3/2

Hofmann D. (red.), Tracking the Neolithic house in Europe : sedentism, architecture and practice (2013) – sygn. AP 29249

Hopkins  J.N. (red.), Object biographies : collaborative approaches to ancient mediterranean art (2021) – sygn. XIV.1410

Hrdy S. Blaffer , Mothers and others : the evolutionary origins of mutual understanding (2011) – sygn.. V-a.181

Jagodziński J., Goście, kupcy, osadnicy : kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów (2023) – sygn. AP 29259

Jastrzębski J., Bursztyn w dorzeczu Narwi (2005) – sygn. AP 29271

Kabaciński H. (red.), Society and subsistence in the prehistory of Northeastern Africa : papers in honor of Romuald Schild (2023) – sygn. X.173/17

Kabaciński J., Skarby Wielkopolski wydobyte z bagien : życie codzienne łowców-zbieraczy z Krzyża Wielkopolskiego = Treasures from the bog : everyday life of hunter-gatherers from Krzyż Wielkopolski (2023) – sygn. AP 29196

Kaczmarek M., Szczurek G., Kaliska II : skarb przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu = The late bronze age metal hoard from Pomerania (2022) – sygn. AP 1.199/7

Kobyliński Z., Archeologia lotnicza : archeologia lotnictwa (2023) – sygn. II.429

Korpanty J.(red.), Mały słownik łacińsko-polski (2022)- sygn. VII.186

Kropp A.J., Images and monuments of Near Eastern dynasts, 100 BC-AD 100 (2013) – sygn. BW/K.87

Lička M., Makrolitická industrie kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně = Macrolithic industry of the stroked pottery culture from Mšeno (2022) – sygn. AP 042/49

Lipiński E., Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique (1995) – sygn. BW/VI.S.4/14

López-Ruiz C. (red.), The Oxford handbook of The Phoenician and Punic mediterranean (2019) – sygn. BW/L.44

Łęga W., Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku (1949) – sygn. AP 29280

Marcinek R., Park kulturowy : szansa i wyzwanie (2022) – sygn.V-a.183

Mocanu M., Ceramica de masă din spaţiul vest-pontic în epoca romană : secolele I-VII p. Chr. = Roman tableware from the West-Pontic area : 1st-7th centuries A.D (2021) – sygn. VI.154/20

Murzyn-Kupisz M., Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim (2022) – sygn. V-a.182

Myśliwiec K., Dwadzieścia lat polskich badań w Sakkarze = Twenty years of research by Polish archaeologists in Saqqara (2016) – sygn. Broszura 1334

Nehring P. Początki kultu relikwii na Zachodzie (2011) – sygn. XV-c.65

Nishiaki Y. (red.), Learning among Neanderthals and Palaeolithic modern humans : archaeological evidence (2019) – sygn.. X-a.179

Oakeshott R.E., The archaeology of weapons : arms and armour from prehistory to the age of chivalry (1960) – sygn. V-k.245

Okniński P., Wehikuły pamięci : przeszłość i władza w dawnym Krakowie : (do końca XVIII w.) (2023) – sygn. AP 29300

Otto A. (red.), From pottery to chronology : the Middle Euphrates region in Late Bronze Age Syria : proceedings of the international workshop in Mainz (Germany), May 5-7, 2012 (2018) – sygn. BW/VI.M.3/1

Parzinger H., Die frühen Völker Eurasiens : vom Neolithikum bis zum Mittelalter (2020) – sygn. AP 29234

Pratt C.E., Oil, wine, and the cultural economy of ancient Greece : from the Bronze Age to the Archaic era (2021) – sygn.. XVIII-f.112

Rahmstorf L., Studien zu Gewichtsmetrologie und Kulturkontakt im 3. Jahrtausend v. Chr. T. 1-2 (2022) – sygn. AP 1.84/379(I-II)

Rambiert-Kwaśniewska A., Terminologia tekstylna w Biblii Hebrajskiej i Septuagincie : szaty, dodatki i tekstylia użytkowe (2023) – sygn. V-k.246

Russow E. (red.), From hoard to archive : numismatic discoveries from the Baltic Rim and beyond; studies in honour of Ivar Leimu = Aardest arhiivini : Numismaatilisi avastusi siin- ja sealpool Läänemerd ; pühendusteos Ivar Leimuse auks (2023) – sygn. AP 1.160/30

Rzeczniowski L., Dawna i teraźniejsza Łomża (2018) – sygn. AP 29272

Sagona A., The archaeology of the Caucasus : from the earliest settlements to the Iron Age (2018) – sygn. AP 29229

Soles J.S., Mochlos IVA : Period III : The House of the Metal Merchant and Other Buildings in the Neopalatial Town. Volume 1-2 (2022) – sygn. XIII.403/IVA-1,2

Sonne Nielsen F.O., Limensgård : houses from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm (2022) – sygn. AP 29241

Stempin A., Oblicza gotyku : projekt interdyscyplinarny ukazujący wieloaspektowość gotyku (2023) – sygn. AP 29269

Sudoł-Procyk M. (red.), Między archeologią a naukami o środowisku : jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora Krzysztofa Cyrka = Between archaeological and environmental sciences : the jubilee celebration of the 50th anniversary of the scientific work of Professor Krzysztof Cyrek (2023) – sygn. IX.234

Szczepanek A. (red.), Społeczności schyłkowego eneolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i analiz interdyscyplinarnych (2022) – sygn. AP 29306

Torbus T., Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach (2023) – sygn. AP 29203

Van Baelen A., The Lower to Middle Palaeolithic transition in Northwestern Europe : evidence from Kesselt-Op de Schans (2017) – sygn. AP 29251

Woźny J., Archetypowa symbolika antro-zoomorficzna od paleolitu do czasów historycznych (2023) – sygn. AP 29295