Nowości w Bibliotece WA – 2024 (3)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

• Al-Salihi W.I., The archaeology of Hatra, the sacred city (2023) – sygn.VI.179/30
• Aparaschivei D., Situri şi peisaje arheologice din spaţiul românesc (2023) – sygn. AP 29372
• Arıkan B.(red.), Landscape archaeology in the Near East : approaches, methods and case studies (2023) – sygn. BW/A.86
• Baldi J.S., Late Chalcolithic Northern Mesopotamia in context : papers from the workshop held at the 11th ICAANE in Munich, April 5th 2018 (2022) – sygn. BW/VI.S.6/48
• Battini L. (red.), Image and identity in the Ancient Near East : papers in memoriam Pierre Amiet (2022) – sygn. BW/VI.A.15/8
• Battini L. (red.), No place like home : Ancient Near Eastern houses and households (2022) – sygn. BW/VI.A.15/9
• Coe . M. D., Mexico : from the Olmecs to the Aztecs (2019) – sygn.. XXV.55
• Coe M. D., The Maya (2022) – sygn. XXV.54
• Cunliffe B., Starożytni Celtowie (2024) – sygn. AP 29430
• Der Nersessian S., Aght’amar : church of the Holy Cross (1965)- sygn. XX.333
• Egorejčenko A.A., Drevnejšie gorodišča Belorusskogo Poles’â : (VII – VI vv. do n. è. – II v. n.è.) (1996) – sygn. AP 29373
• Fałkowski W. (red.), Polska około roku 1300 : państwo, społeczeństwo, kultura (2003) – sygn. AP 29452
• Gajusz Juliusz Cezar, Wojna gallicka; z języka łacińskiego przełożyli, wstępem i przypisami opatrzyli Eugeniusz Konik i Wanda Nowosielska (2024) – sygn. XV-a.Caes.4
• Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. T. 4, Ziołolecznictwo. Ks. 20-27, przekład i komentarz Ireneusz Mikołajczyk (2023) – sygn.. XV-a.Plin.2/4
• Gasparini E., Dimore della Cirenaica : abitare a Cirene e a Tolemaide durante l’età imperiale (2023) – sygn. XIII.449
• Gawlikowski M., Wielgosz-Rondolino D., Life in Palmyra, life for Palmyra : conference in memory of Khaled al-As’ad, Warsaw, April 21st-22nd, 2016 (2022) – sygn. BW/G.51+KOM.326
• Górski K., Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego (1986) – sygn. AP 29451
• Higham T., Nie tylko Homo sapiens : nowa historia pochodzenia człowieka (2024) – sygn. AP 29377
• Hijmans S.E.,Sol : image and meaning of the sun in Roman art and religion. Vol. 2 (2024) – sygn. XIX-d.93/2
• Hislop M., Jak czytać zamki : krótki kurs wiedzy o fortyfikacjach (2024)- sygn. AP 29450
• Homer, Odyseja; spolszczył i opracował Antoni Libera ; posłowie Ryszard Legutko (2024) – sygn. XV-a.Hom.9
• Hübner W., Jedwabny Szlak, który przetrwał, gdy mocarstwa upadły : historyczny tygiel kultur – współczesne dylematy (2023) – sygn. V-l.19
• Imiołczyk E., Ludzie i bestie z kafli rodem (2023) – sygn. AP 29380
• Jakubowski T., Polonia, Lithuania et Ucraina : mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego : katalog wystawy (2022) – sygn. XIV.1574
• Jedynak A. (red.), Krzemionki : 100 lat od odkrycia (2023) – sygn. AP 29382
• Juszyński J., Wojownik scytyjski i sarmacki (2024) – sygn. AP 29441
• Kaczmarek J. E., Żywot długi, pracowity i spełniony : profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) : -prehistoryk, patriota, Europejczyk = A long, laborious and fullfilled life : profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) : prehistorian, patriot, European (2023) – sygn. IX.239
• Kapuran A., Viminacijum u praistoriji : iskopavanja 2005-2015 = Viminacium in prehistory : excavations 2005-2015 (2019) – sygn. AP 29345
• Kokowski A. (red.), Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 6, Krajna (mit Randgebiet-von der Brda bis zur Weichsel) (2023) – sygn.AP 1.21PL/6
• Kovačević S., Zbelava – Pod lipom : naseljenost doline rijeke Drave od prapovijesti do srednjeg vijeka = Settlement in the Drava river valley from prehistory to the Middle Ages (2022) – sygn. AP 1.168/6
• Kruk J., Neolithic flint technology at Bronocice (4th millennium BC) (2023) – sygn. AP 29304+KOM.323
Krypta grobowa rodu Wejherów w kościele parafialnym w Pucku, red. K. Blusiewicz, M. Starski. K (red.) (2023) –sygn. AP 29341
• Kudelić A., Kurilovec-Belinščica : tragom brončanodobnog Turopolja = Kurilovec-Belinščica : tracing the Bronze Age of Turopolje (2022) – sygn. AP 1.168/11
• Lau :N., Poprad-Matejovce : ein Kammergrab des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Zipser Land. Bd. 1, Fundkatalog, Tafeln und Pläne (2022) – sygn. AP 29400
• Lippok J., Corona Funebris : neuzeitliche Totenkronen als Gegenstand der archäologischen Forschung (2009) – sygn. AP 29353+KOM.325
• Macionczyk A., Plants in funeral ceremonies in Poland and Europe North of the Alps : (13th – 18th centuries) (2023) – sygn. AP 1.69/25
• Medyńska-Gulij B., Kartografia geomatycznie i geomedialnie (2024) – sygn. II.432
• Meyer J.-W., Tell Chuera 1958-2011 : Zusammenfassung der Ergebnisse (2021) – sygn. BW/II.C.13
• Mikulski D., Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce : analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich (2023) – sygn. AP 29386
• Mohl I., Materiały z cmentarzyska całopalnego kultury łużyckiej w Choruli, woj. opolskie, stan. 2 (2023) – sygn. AP 29381
• Mönninghoff H., Der Palast in Nuzi : Studien zur formalen Struktur des Palastgebäudes und den Funktionen der Palastinstitution (2020) – sygn. BW/M.82
• Natuniewicz-Sekuła M., Weklice : a cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern margin of Vistula delta : (excavations 2005-2018) (2023) – sygn. AP 1.14/23
• Natuniewicz-Sekuła M., Weklice : cmentarzysko kultury wielbarskiej na wschodnim obrzeżu delty Wisły (badania 2005-2018) (2023) – sygn. AP 1.125/11
• Nowakowski A., O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego krzyżackim (1988) – sygn. AP 29447
• Nuţu G., Fibulele de la Durostorum-Ostrov = The brooches from Durostorum-Ostrov (2018) – sygn. XXI-f.222
• Orzechowski Sz. (red.), Śladami Profesora Kazimierza Bielenina : w stulecie urodzin (2023) – sygn. IX.240
• Oxenstierna E.C.G., Urheimat der Goten (1945) – sygn. AP 1.45/73
• Özdoğan M., Fikirtepe : 1952-54 excavations at the Neolithic site of Fikirtepe in İstanbul (2023) – sygn. AP 1.88/42
• Poliński D. (red.), Villisaz – ośrodek krzyżackiego komturstwa w ziemi chełmińskiej : wyniki prac badawczych w Wieldządzu (stanowiska 1 i 21) (2023) – sygn. AP 29384
• Popek M., Średniowieczny port w Zatoce Puckiej w świetle badań archeologicznych (2023) – sygn. AP 29383
• Radoch M., Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku (2011) – sygn. AP 29448
• Rea R. (red.), Colosseo : Un’icona (2017) – sygn. XIV.701
• Richardson A. (red.), Transitions and relationships over land and sea in the early Middle Ages of Northern Europe (2023) – sygn. AP 29198
• Robinson E. J. (red.), Routes, interaction and exchange in the southern Maya area (2023) – sygn.. XXV.56
• Sampaolo V. (red.), Gladiatori : Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 8 marzo-30 giugno 2021 (2020) – sygn. XIV.702
• Strzelczyk J. (oprac.), Helmolda Kronika Słowian (2024) – sygn. XV-e.33
• Szmyt M. (red.), Grodzisko w Chotyńcu : Zachodnia brama Sycylii = Hillfort in Chotyniec : Western gate of Scythia (2024) – sygn. AP 29387
• Tajchman,J., Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia (2020) – sygn.. AP 29442
• Ulanowska A. (red.), Sympozjum Egejskie : papers in Aegean archeology (2022-2023) – sygn. X.293/3-4
• van der Vin J.P.A., Travellers to Greece and Constantinople : ancient monuments and old traditions in medieval travellers’ tales. Vol. 1-2 (1980) – sygn. VI.32/49 I-II
• Żurek P., Rozważania o pogańskiej terminologii religijnej dawnych Słowian : w poszukiwaniu mitologicznego wymiaru śląskiego frazeologizmu “jeronie pieronie!” (2024) – sygn. AP 29438