Lista profili obowiązkowych (specjalizacyjnych) II rok

Profile obowiązkowe (specjalizacyjne)

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I. Epoka kamienia i epoka brązu

  • Starsza epoka kamienia. Kiedy staliśmy się ludźmi – K. Szymczak (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00 s. 2.06
  • Świat łowców-zbieraczy – M. Przeździecki (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 13:15–14:45, s. 2.06
  • Epoka kamienia i epoka brązu – Świat w dobie rewolucji neolitycznej – M. Białowarczuk (30h) – semestr II (letni), czwartek, 11:30–13:00, s. 0.30
  • Epoka brązu – S. Domaradzka (30h) –  semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45, s. 0.30

II. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich

  • Archeologia wczesnej epoki żelaza i okresu przedrzymskiego I – A. Maciałowicz (30h) – semestr I (zimowy), środa, 09:45–11:15, s. 2.06
  • Archeologia wczesnej epoki żelaza i okresu przedrzymskiego II – A. Maciałowicz (30h) – semestr I (zimowy), środa, 11:30–13:00, s. 2.06
  • Archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów I – P. Szymański (30h) – semestr II (letni), środa, 09:45–11:15, s. 2.07
  • Archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów II – A. Cieśliński (30h) – semestr II (letni), środa, 11:30–13:00, s. 2.07

III. Średniowiecze i nowożytność

  • Archeologia wczesnego średniowiecza — główne problemy – T. Nowakiewicz (30h) – semestr I (zimowy), czwartek 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia wczesnego średniowiecza — warsztat badawczy – D. Błaszczyk (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00, s. 1.18
  • Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych — główne problemy – M. Starski (30h) – semestr II (letni), czwartek, 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych — warsztat badawczy – K. Blusiewicz (30h) – semestr II (letni), czwartek, 11:30–13:00, s. 1.18

IV. Archeologia Bliskiego Wschodu

  • Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce brązu – D. Ławecka (30h) – semestr I (zimowy), wtorek 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia Bliskiego Wschodu – archeologia Iranu – B. Kaim (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 11:30–13:00, s. 1.18
  • Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce żelaza – F. Stępniowski (30h) – semestr II (letni), wtorek, 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim – K. Jakubiak (30h) – semestr II (letni), wtorek, 11:30–13:00, s. 1.18

V. Archeologia Egiptu i Nubii

  • Archeologia Egiptu i Nubii od neolitu do Okresu Rzymskiego I – S. Rzepka (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 13:15–14:45, s. 2.12
  • Starożytne kultury Egiptu i Nubii – wybrane aspekty I – D. Zielińska (10h) / Ł. Jarmużek (10h) / S. Rzepka (10h) – semestr I (zimowy), wtorek, 15:00–16:30, s. 2.12
  • Starożytne kultury Egiptu i Nubii – wybrane aspekty II – Ł. Jarmużek (30h) – semestr II (letni), wtorek, 13:15–14:45, s. 2.12
  • Archeologia Egiptu i Nubii od neolitu do Okresu Rzymskiego II – D. Zielińska  (10h) / S. Rzepka (10h) / T. Derda (10h), wtorek, 15:00–16:30, s.  2.12

VI. Archeologia Grecji

  • Archeologia Grecji  – K. Lewartowski (30h) – semestr I (zimowy), środa, 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia Grecji  – K. Lewartowski (30h) – semestr I (zimowy), środa, 11:30–13:00, s. 1.18
  • Archeologia Grecji  – K. Lewartowski (30h) – semestr II (letni), środa, 09:45–11:15, s. 1.18
  • Archeologia Grecji – ćwiczenia – D. Wielgosz-Rondolino (30h) – semestr II (letni), środa, 11:30–13:00, s. 1.18

VII. Archeologia Rzymu

  • Archeologia Rzymu – M. Łuszczewska (30h) – semestr I (zimowy), poniedziałek, 11:30–13:00, s. 2.06
  • Archeologia Rzymu – M. Łuszczewska (30h) – semestr I (zimowy), poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.06
  • Archeologia Rzymu – D. Wielgosz-Rondolino (30h) – semestr II (letni), poniedziałek, 11:30–13:00, s. 2.06
  • Archeologia Rzymu – A. Tomas (30h) – semestr II (letni), poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.06

VIII. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata

  • Archeologia Ameryki i Oceanii – M. Sobczyk (20h) / M. Gilewski (10h) – semestr I (zimowy), czwartek, 13:15–14:45, s. 1.09
  • Archeologia Dalekiego Wschodu – Archeologia azjatyckiego stepu i Syberii – M. Ziółkowski (30h) – semestr I (zimowy), czwartek 15:00–16:30, s. 2.07A
  • Archeologia Ameryki i Oceanii – M. Giersz (20h) / M. Gilewski (10h) – semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45, s. 1.09
  • Archeologia Dalekiego Wschodu – Azja Wschodnia – M. Żuchowska (30h) – semestr II (letni), czwartek, 15:00–16:30, s. 1.09

IX. Bioarcheologia i archeologia środowiska

  • Bioarcheologia i archeologia środowiska – R. Fetner (30h) – semestr I (zimowy), poniedziałek, 11:30–13:00, s. 1.09
  • Podstawy osteologii człowieka – E. Jaskulska (30h) – semestr I (zimowy), poniedziałek, 13:15–14:45, s. 1.09
  • Podstawy osteologii zoologicznej – J. Piątkowska-Małecka (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15, s. 1.09
  • Bioarcheologia i archeologia środowiska – A. Gręzak (30h) – semestr II (letni), poniedziałek, 11:30–13:00, s. 1.09

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich