Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

   • Archeologia klasyczna w Galiach rzymskich + Objazd – M. Olszewski (60h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem semestru letniego
   • Archeologia włókiennictwa wprowadzenie z elementami archeologii doświadczalnej – A. Ulanowska (60h) – semestr II (letni), wtorek, 09:45–13:15, s. 3.14
   • Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko – M. Przeździecki (15h) / W. Więckowski (15h) – semestr I (zimowy), środa, 11:30–13:00, s. 1.09
   • Epigrafika grecka – A. Łajtar (60h) – wtorek, 11:30–13:00, s. 2.12
   • Filozofia archeologii – W. Wróblewski (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 13:15–14:45, s. 2.10
   • Osteologia szczątków zwierzęcych – A. Gręzak (60h) – wtorek, 13:15–14:45, s. 2.06
   • Paleośrodowisko i człowiek w pradziejach – W. Gumiński (60h) – czwartek, 15:00–16:30, s. 1.09
   • Papirologia – T. Derda (60h) – środa, 13:15–14:45, s. 1.09
   • Piramidy i mastaby – Egipt w czasach Starego Państwa – S. Rzepka (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem semestru letniego
   • Propaganda cesarska w sztuce rzymskiej – M. Łuszczewska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem semestru letniego
   • Zwierzęta w ikonografii – J. Wołoszyn (30h) – semestr II (letni), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.07

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich