Polskie rezydencje i recepcja sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych Warszawy i Mazowsza (XVII-XIX wiek)

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że prof. Hubert Kowalski otrzymał grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

Celem projektu jest zebranie i uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy o mazowieckich założeniach pałacowych i zaktualizowanie go o najnowsze odkrycia. Ponadto zostaną przeprowadzone nowe badania przy użyciu współczesnej technologii oraz metodyki.

Kolejnym celem jest zbadanie w jakim stopniu tradycja antyczna i zainteresowanie kulturą starożytną miały wpływ na powstanie rezydencji pałacowych oraz na rozwój ich programu architektoniczno-dekoracyjnego. Polska architektura pałaców zostanie przeanalizowana także pod kątem trendów europejskich właściwych temu okresowi, a także nowym odkryciom archeologicznym oraz wzrostowi popularności tworzenia prywatnych i państwowych kolekcji starożytności.

Co więcej wyniki projektu i zrealizowane założenia, czyli elektroniczna baza danych, publikacje, badania geofizyczne będą podstawą oraz źródłem dla wszystkim następnych badaczy zajmujących się architekturą rezydencjonalną w Warszawie, na Mazowszu oraz całej Polsce.

Istotne też jest włączenie do obiegu kulturowego Warszawy i Mazowsza oraz do świadomości lokalnej, niektórych rezydencji, szczególnie tych zapomnianych lub już nieistniejących.

 

DANE SZCZEGÓŁOWE GRANTU

Kierownik projektu: prof. Hubert Kowalski
Tytuł:
Polskie rezydencje i recepcja sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych Warszawy i Mazowsza (XVII-XIX wiek)
Program: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Budżet: 1 180 674,00 zł
Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2024 roku