Qaramel najstarsze miasto świata.

,,Kamienne wieże, bogate sanktuaria i domy luksusem dalece przewyższające te znane dotychczas z podobnego okresu – kultura ludu żyjącego w XI i X tysiącleciu p.n.e. odkryta przez polskich archeologów w piaskach Syrii każe nam zrewidować powszechnie uznawane poglądy na ewolucję cywilizacji.”

http://www.national-geographic.pl