Sekcja Samodzielna Ekonomiczno-Finansowa

Adres: Szkoła Główna, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer pokoju: pok. 103, 118a, parter

Telefon: +48 22 55 22802; +48 22 55 22819; 22 55 22847; 22 55 22 848

e-mail: wa.finanse@uw.edu.pl

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

mgr Krystyna Dudzińska
mgr Krystyna Dudzińska – Pełnomocnik Kwestora UW

e-mail: k.dudzinska@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 819

Magdalena Kijewska
Magdalena Kijewska

e-mail: mk.kijewska@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 847

Dagmara Kulbicka
Dagmara Kulbicka

e-mail: d.kulbicka@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 848

Justyna Jasik
Justyna Jasik – samodzielny referent

e-mail: j.jasik@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 22802

Zakres obowiązków:
– obsługa księgowa projektów badawczych ( NCN, NPRH, MKiDN )
– przygotowanie danych do raportów
– ewidencja kosztów związanych z projektami badawczymi
– ewidencja dokumentów w programie SAP

dr Katarzyna Radziwiłko
dr Katarzyna Radziwiłko

e-mail: k.radziwilko@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 22802

Zakres obowiązków:
– współpraca z Biurem Obsługi Badań (aplikowanie o wnioski grantowe)
– weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowych wniosków grantowych
– obsługa administracyjna projektów naukowych i dydaktycznych (NCN, MEiN, COST, Erasmus+, 4EU+)