Seminarium Bałtyjskie – 23 maja 2024 roku

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów
mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie

które odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 
Wydziału Archeologii UW

Pani mgr Iwona Lewoc
(Fundacja Terra Desolata)
i
Pan dr hab. Paweł Szymański
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
przedstawią referat pt.

Archeologia wschodniej części Puszczy Boreckiej – dotychczasowe wyniki i plany na najbliższą przyszłość