Seminarium Bałtyjskie

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności i Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Dział Archeologii Bałtów mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie, które odbędzie się 16 listopada (czwartek) o godz. 11.30 w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW.

Pani dr Magdalena Szubska i Pan dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) przedstawią referat pt. Uwagi na temat obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Równinie Dolnej, stan. III, gm. Korsze.