Seminarium Bałtyjskie w dniu 22 marca 2023 roku

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności raz dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego, Dział Archeologii Bałtów mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie w dniu 22 marca (środa) o godz. 11.30 w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW.

Pani mgr Magdalena Nowakowska i pani mgr Małgorzata Mileszczyk (Wydz. Archeologii UW) przedstawią referat pt. Dom nad jeziorem. Naturalne i sztuczne wyspy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Mazurskim.