FAQs

FAQs – czyli najczęściej zadawane pytania

  • OGUN – co to takiego? 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Nie musi być to wykład, jeśli nie zaznaczono tak w programie. Spośród wymaganych programem OGUNów (na studiach licencjackich łącznie 150 godzin, na studiach magisterskich łącznie 120 godzin) student zobowiązany jest do zaliczenia 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. 

  • Czy mogę wybrać OGUN realizowany przez Wydział Archeologii?

Nie. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to z założenia przedmiot spoza studiowanego kierunku. Mimo, że oferta Wydziału Archeolgii jest w USOS widoczna dla studentów archeologii, nie powinni tych zajęć wybierać, ponieważ jest to niezgodne z programem.

  • Co będzie jeśli nie zdążę zarejestrować się na OGUN lub zabraknie miejsc?

Jeśli na I (lub w przypadku studiów licencjackich także na II roku) student / studentka nie zdąży zapisać się na OGUN, to jest możliwość jego realizacji na II bądź III roku bez konieczności warunku i opłat. Należy złożyć w USOS odpowiednie podanie do prodziekana ds. studenckich.

  • Czy będąc na studiach I stopnia (licencjackich) mogę zapisać się na zajęcia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich)?

Nie. Jeśli w USOS masz dostęp do zajęć dla studentów II stopnia oferowanych przez nasz Wydział, to koniecznie zawiadom Dziekanat. Studenci studiów magisterskich także nie mogą zapisywać się na zajęcia na studiach licencjackich, z wyjątkiem osób, które rekrutowały się na archeologię z innych kierunków i uzupełniają podstawy programowe (absolwenci studiów I stopnia innych kierunków oraz studenci MISH).

  • Studiowałam już wcześniej, a teraz studiuję także na innym kierunku. Czy zaliczone przeze mnie przedmioty na innym kierunku mogą być uznane w programie archeologii?

To zależy. Uznać można zarówno przedmioty studiowane wcześniej na UW lub innej uczelni, jak i przedmioty studiowane na innym kierunku aktualnie. Uznać można zawsze WF, OGUN i lektorat. W przypadku pozostałych przedmiotów istotne jest, aby był zbliżony tematycznie do przedmiotu wymaganego programem na archeologii. Istotna jest także zgodność godzin i mniej więcej punktów ECTS. W tej sprawie należy zwrócić się do prodziekan ds. studenckich, ustalić zasady uznania przedmiotów, a następnie złożyć podanie w USOS. Warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu (nie składamy podań w trakcie trwania zajęć, które chcemy uznać).