Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Szczegóły w załącznikach.

Do wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach (tj. nauczycieli akademickich, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny archeologia) zostały 15. grudnia wysłane zawiadomienia wyborcze. Jeżeli ktoś takiego zawiadomienia nie otrzymał, proszę o kontakt.

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący WKW WA

s.rzepka@uw.edu.pl