Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia – wyniki

W dniach 7.-11. stycznia 2021 odbyły się wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w kadencji 2021-2024.

W grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego do obsadzenia było 18 mandatów.

Wybrani zostali:

 

1) dr hab. Adam Cieśliński

2) prof. dr hab. Piotr Dyczek

3) dr hab. Mahmoud el-Tayeb

4) dr hab. Krzysztof Jakubiak

5) dr hab. prof. ucz. Bartosz Kontny

6) dr hab. Hubert Kowalski

7) prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

8) prof. dr hab. Adam Łajtar

9) dr hab. Dorota Ławecka

10) dr hab. Grzegorz Majcherek

11) dr hab. Tomasz Nowakiewicz

12) dr hab. Paweł Szymański

13) prof. dr hab. Karol Szymczak

14) dr hab. prof. ucz. Tomasz Waliszewski

15) dr hab. Wiesław Więckowski

16) dr hab. Anna Wodzińska

17) dr hab. Janusz Wołoszyn

18) dr hab. Jerzy Żelazowski

 

W grupie innych nauczycieli akademickich do obsadzenia było 7 mandatów.

Wybrani zostali:

 

1) dr Katarzyna Danys

2) dr Mariusz Drzewiecki

3) dr Anna Gręzak

4) dr Piotr Jaworski

5) dr Marcin Matera

6) dr Michał Starski

7) dr Agata Ulanowska

 

 

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

Przypominam, że w dniu 7. stycznia odbędą się głosowania w wyborach do Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia. Głosowania odbywać się będą zdalnie z pomocą systemu Ankieter.

W godz. 00:01 – 12:00 odbędzie się wybór Komisji Skrutacyjnej.

W godz. 13:00 – 20:00 odbędzie się pierwsza tura wyborów członków Rady Naukowej Dyscypliny.

W wyborach obowiązuje kworum. Jeżeli zabraknie kworum lub nie wszystkie mandaty zostaną obsadzone, druga tura wyborów odbędzie się w dniu 8. stycznia w godz. 00:01 – 12:00.

Do wszystkich uprawnionych do głosowania (tj. nauczycieli akademickich, którzy złożyli oświadczenia o przynależności do dyscypliny archeologia) zostały wysłane w dniu 5.01.2021 przypomnienia o wyborach. Jeżeli ktoś takiego maila nie otrzymał, proszę o kontakt.

Dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii

Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Szczegóły w załącznikach.

Do wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach (tj. nauczycieli akademickich, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny archeologia) zostały 15. grudnia wysłane zawiadomienia wyborcze. Jeżeli ktoś takiego zawiadomienia nie otrzymał, proszę o kontakt.

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący WKW WA

s.rzepka@uw.edu.pl

Wybory Senatora z Wydziału Archeologii

W dniu 23.09.2020 odbyły się wybory Senatora z Wydziału Archeologii.

Jedynym kandydatem był prof. dr hab. Aleksander Bursche.

Do głosowania uprawnionych było 15 osób (profesorowie i profesorowie uczelni). Głosowało 14 osób.

ZA – 13 głosów

PRZECIW – 1 głos

WSTRZYMUJĘ SIĘ – 0 głosów.

Prof. dr hab. Aleksander Bursche został wybrany Senatorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Archeologii

W dniu 4.09.2020 o godz. 12.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Rady Wydziału Archeologii.

W kurii innych nauczycieli akademickich uprawnionych do głosowania było 40 osób, głosowało 27. Do obsadzenia było 15 mandatów, zgłoszono 15 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Karolina Blusiewicz – 24

2) dr Dariusz Błaszczyk – 23

3) dr Rafał Fetner – 20

4) dr Anna Gręzak – 25

5) mgr Łukasz Jarmużek – 18

6) dr Elżbieta Jaskulska – 24

7) dr Piotr Jaworski – 24

8) dr Małgorzata Kot – 23

9) dr Marcin Matera – 24

10) mgr Tomasz Płóciennik – 24

11) dr Maciej Sobczyk – 18

12) dr Jan Szymański – 20

13) dr Agata Ulanowska – 24

14) dr Dagmara Wielgosz-Rondolino – 21

15) dr Dobrochna Zielińska – 25

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci.

 

W kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprawnione do głosowania były 33 osoby, głosowało 14. Do obsadzenia były 2 mandaty, zgłoszono 3 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Miron Bogacki – 9

2) mgr Ireneusz Nazaruk – 8

3) mgr Zbigniew Stasiak – 7

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali:

dr Miron Bogacki

mgr Ireneusz Nazaruk

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

 

Wybory Prodziekanów Wydziału Archeologii – wyniki

W wyborach przeprowadzonych w dniach 4.-5.08.2020 Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii wybrało:

dra Michała Starskiego na stanowisko Prodziekana ds. finansowych;

dra hab. Arkadiusza Sołtysiaka, prof. UW, na stanowisko Prodziekana ds. naukowych.

Dr hab. Agnieszka Tomas została kandydatką na stanowisko Prodziekana ds. studenckich.

szczegółowe wyniki

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory kandydata na Dziekana Wydziału Archeologii – wyniki 1. i 2. tury

1. tura

W głosowaniu wzięło udział 59 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 92.18%. Oddano 59 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 27 głosów (45.76%)

Krzysztof Jakubiak – 18 głosów (30.5%)

Tomasz Derda – 14 głosów (23.72%)

Żaden kandydat nie przekroczył progu wyborczego (50%).

Do drugiej tury przechodzą Bartosz Kontny i Krzysztof Jakubiak.

2. tura

W głosowaniu wzięło udział 60 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 93.75%. Oddano 60 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 36 głosów (60%)

Krzysztof Jakubiak –24 głosy (40%)

Kandydatem na Dziekana Wydziału Archeologii został Bartosz Kontny.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka