Wybory Senatora z Wydziału Archeologii

W dniu 23.09.2020 odbyły się wybory Senatora z Wydziału Archeologii.

Jedynym kandydatem był prof. dr hab. Aleksander Bursche.

Do głosowania uprawnionych było 15 osób (profesorowie i profesorowie uczelni). Głosowało 14 osób.

ZA – 13 głosów

PRZECIW – 1 głos

WSTRZYMUJĘ SIĘ – 0 głosów.

Prof. dr hab. Aleksander Bursche został wybrany Senatorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Archeologii

W dniu 4.09.2020 o godz. 12.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Rady Wydziału Archeologii.

W kurii innych nauczycieli akademickich uprawnionych do głosowania było 40 osób, głosowało 27. Do obsadzenia było 15 mandatów, zgłoszono 15 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Karolina Blusiewicz – 24

2) dr Dariusz Błaszczyk – 23

3) dr Rafał Fetner – 20

4) dr Anna Gręzak – 25

5) mgr Łukasz Jarmużek – 18

6) dr Elżbieta Jaskulska – 24

7) dr Piotr Jaworski – 24

8) dr Małgorzata Kot – 23

9) dr Marcin Matera – 24

10) mgr Tomasz Płóciennik – 24

11) dr Maciej Sobczyk – 18

12) dr Jan Szymański – 20

13) dr Agata Ulanowska – 24

14) dr Dagmara Wielgosz-Rondolino – 21

15) dr Dobrochna Zielińska – 25

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci.

 

W kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprawnione do głosowania były 33 osoby, głosowało 14. Do obsadzenia były 2 mandaty, zgłoszono 3 kandydatów.

Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1) dr Miron Bogacki – 9

2) mgr Ireneusz Nazaruk – 8

3) mgr Zbigniew Stasiak – 7

Do Rady Wydziału Archeologii wybrani zostali:

dr Miron Bogacki

mgr Ireneusz Nazaruk

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

 

Wybory Prodziekanów Wydziału Archeologii – wyniki

W wyborach przeprowadzonych w dniach 4.-5.08.2020 Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii wybrało:

dra Michała Starskiego na stanowisko Prodziekana ds. finansowych;

dra hab. Arkadiusza Sołtysiaka, prof. UW, na stanowisko Prodziekana ds. naukowych.

Dr hab. Agnieszka Tomas została kandydatką na stanowisko Prodziekana ds. studenckich.

szczegółowe wyniki

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory kandydata na Dziekana Wydziału Archeologii – wyniki 1. i 2. tury

1. tura

W głosowaniu wzięło udział 59 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 92.18%. Oddano 59 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 27 głosów (45.76%)

Krzysztof Jakubiak – 18 głosów (30.5%)

Tomasz Derda – 14 głosów (23.72%)

Żaden kandydat nie przekroczył progu wyborczego (50%).

Do drugiej tury przechodzą Bartosz Kontny i Krzysztof Jakubiak.

2. tura

W głosowaniu wzięło udział 60 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 93.75%. Oddano 60 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 36 głosów (60%)

Krzysztof Jakubiak –24 głosy (40%)

Kandydatem na Dziekana Wydziału Archeologii został Bartosz Kontny.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Debata kandydatów na Dziekana Wydziału Archeologii

W środę 29. lipca odbędzie się na platformie Google Meet debata kandydatów na Dziekana Wydziału Archeologii, organizowana przez Wydziałową Komisję Wyborczą. Początek o godz. 12.00. Prosimy o dołączanie do spotkania z wyciszonym mikrofonem. Chęć zabrania głosu należy zgłaszać na czacie.
Link do spotkania: meet.google.com/tae-gnmw-arf

Porządek debaty

1) Pięciominutowe autoprezentacje kandydatów (3×5 minut = 15 minut)

2) Debata między kandydatami. Każdy kandydat zadaje po 2 pytania swoim konkurentom. Przewidziane 0,5 minuty na zadanie pytania i 2 minuty na odpowiedź (3x4x2,5 minuty = 30 minut).

3) Pytania “z sali”. Uczestnicy debaty zgłaszają chęć zabrania głosu na czacie. Na pytanie skierowane do wszystkich kandydatów odpowiadają oni w kolejności wcześniej wylosowanej (maksymalnie 2 godziny)

4) Pięciominutowe “mowy końcowe” kandydatów (3×5 minut = 15 minut)

 

UWAGA: Debata będzie nagrywana. Dołączenie do spotkania Google Meet oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie. Link do nagrania zostanie udostępniony na stronie Instytutu Archeologii.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Archeologii – wyniki

W dniu dzisiejszym w Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii odbyły się wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Archeologii.

Uprawnionych do głosowania było 61 osób, głosowały 53 osoby, nie oddano głosów nieważnych.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

dr hab. prof. UW Bartosz KONTNY – 29

dr hab. Krzysztof JAKUBIAK – 26

dr hab. prof. UW Tomasz DERDA – 11

prof. dr hab. Aleksander BURSCHE – 3

dr hab. Radosław KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI – 2

prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI – 1

dr hab. Monika REKOWSKA – 1

prof. dr hab. Mariusz ZIÓŁKOWSKI – 1

 

Próg 10% przekroczyli:

dr hab. prof. UW Tomasz DERDA

dr hab. Krzysztof JAKUBIAK

dr hab. prof. UW Bartosz KONTNY

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka