Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne I rok (nowy program)

Zajęcia dla I roku studiów I stopnia (licencjackich)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.


I semestr roku akad. 2020/21 (w USOS jako 2020Z)

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.


I.1 Wprowadzenie do archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

D. Błaszczyk (30h) – pon. 15.00–16.30, zajęcia realizowane online

I.2. Warsztat badawczy archeologa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – T. Waliszewski (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – W. Gumiński (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. IV – A. Brzóska (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

I. 3. Człowiek w pradziejach – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Białowarczuk (10h) / M. Kot (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Białowarczuk (10h) / M. Kot (10h) / S. Domaradzka (10h) – pt. 11.30–13.00, s. 1.18
Gr. III – M. Białowarczuk (10h) / K. Pyżewicz (10h) / S. Domaradzka (10h) – pon. 11.30–13.00, s. 1.18
Gr. IV – M. Białowarczuk (10h) / K. Pyżewicz (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 13.15–14.45, s. 2.09

I. 4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – B. Kaim (20h) / Ł. Jarmużek (10h) – śr. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – K. Jakubiak (30h) – śr. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. III – B. Kaim (20h) / Ł. Jarmużek (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. IV – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.09

I. 5. Człowiek i środowisko – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. II – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.12
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 9.45–11.15, s. 2.12

I. 6. Praca zespołowa – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Wagner (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 16.45–18.15, s. 2.09
Gr. III – M. Białowarczuk (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. IV – P. Jaworski (30h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.12

I. 7. Źródła wiedzy o przeszłości – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) –śr. 11.30–13.00, s. 2.12
Gr. II – M. Łuszczewska (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.09
Gr. III – T. Waliszewski (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. IV – E. Łukaszewicz (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06

I. 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ćwiczenia, 4h – jedna grupa

B. Kontny – wt. 8.00–9.30, zajęcia realizowane online; termin zajęć podawany jest przez prowadzącego bezpośrednio studentom

1.10. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) – przedmiot OGUN, 30h – do wyboru z listy w USOS

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Nie musi być to wykład. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 150h OGUNów, w tym 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I roku student / studentka nie zdąży zapisać się na 60h OGUNu, jest możliwość jego realizacji na II roku bez konieczności warunku i opłat. Zobacz tutaj i tutaj.

1.11. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy na ten rok

1.12. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.13 Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy w USOS


II semestr r. akad. 2020/21 (w USOS jako 2020L)

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.


I.1. Teorie i metody badań w archeologii – F. Stępniowski (30h) – pon. 15.00–16.30, Aud. Max, s. C

I.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych – ćwiczenia, 30 h – zajęcia w jednej z grup:

 • Gr. I        – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
 • Gr. II       – S. Domaradzka (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
 • Gr. III     – A. Grabarek (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 1.09
 • Gr. IV     – M. Matera (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

I.3. Barbarzyńcy tworzą nową Europę – konwersatorium, 30 h – zajęcia w jednej z grup:

 • Gr. I        – A. Maciałowicz (10h) / S. Wadyl (10h) / K. Blusiewicz (10h) – wt. 9.45-11.15, s. 2.09
 • Gr. II       – A. Szela (10h) / S. Wadyl (10h) / M. Starski (10h) – wt.11.30-13.00, s. 2.10
 • Gr. III     – A. Maciałowicz (10h) / S. Wadyl (10h) / K. Blusiewicz (10h) – pon. 11.30-13.00, s. 1.18
 •  Gr. IV     – A. Szela (10h) / S. Wadyl (10h) / M. Starski (10h) – wt. 13.15-14.45, s. 2.09

I.4. Świat Greków i Rzymian – konwersatorium, 30 h – 4 grupy

 •  Gr. I        – M. Łuszczewska (30h) – śr. 11.30-13.00, s. 2.09
 •  Gr. II       – M. Łuszczewska (30h) – czw. 11.30-13.00, s. 2.07
 •  Gr. III     – M. Łuszczewska (30h) – śr. 13.15-14.45, s. 2.09
 •  Gr. IV     – J. Żelazowski (30h) – wt.9.45-11.15, s. 2.06

I.5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata – konwersatorium, 30 h – zajęcia w jednej z grup:

 •  Gr. I        – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J. Szymański (10h) – pon. 13.15-14.45, s. 2.12
 •  Gr. II       – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J. Szymański (10h) – pon. 11.30-13.00, s. 2.09
 •  Gr. III     – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J. Szymański (10h) – czw. 11.30-13, 00 s. 1.09
 •  Gr. IV     – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J. Szymański (10h) – czw. 9.45-11.15, s. 2.06

II.6. Dokumentacja rysunkowa – ćwiczenia, 30h – zajęcia w jednej z grup:

 •  Gr. I        – N. Gryczewska (15h)/ E. Łukaszewicz (15h) – wt.11.30-13.00, s. 2.09
 •  Gr. II       – A. Szela(30h) – wt. 9.45-11.15, s. 1.09
 •  Gr. III     – A. Szela (30h) – śr.11.30-13.00, s. 2.12
 •  Gr. IV     –  M. Matera (30h) – czw. 13.15-14.45, s. 2.09

II.7. Laboratorium i warsztat opisu zabytku – ćwiczenia, 2*30h – 9 grup

Uwaga: w przypadku zajęć laboratoryjnych istnieje możliwość spotkań stacjonarnych w semestrze letnim. Czekamy na zarządzenie rektora w tej sprawie.

 •  Gr. I           – kamień, ceramika, kość – W. Gumiński (30h) – wt.15.00-16.30, s. 2.09A
 •   Gr. II          – kamień – M. Przeździecki (30h) – śr. 15.00-16.30, s. 1.18
 •   Gr. III         – kamień – rzeźba – M. Łuszczewska (30h) – czw. 9.45-11.15, s. 1.09
 •   Gr. IV        – ceramika – M. Matera (30h) – pt. 13.15-14.45, s. 2.06
 •   Gr. V         – ceramika – A. Szela (30h) – zajęcia skumulowane w magazynach WA (ul. Smyczkowa)
 •  Gr. VI        – numizmatyka – R. Ciołek (30h) – pt. 11.30-13.00, s. 2.06
 •  Gr. VII       – szkło – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.06
 •  Gr. VIII      – tekstylia i skóry – A. Ulanowska (15h) / K. Blusiewicz (15h) – wt. 16.45-18.15, s. 2.09
 •  Gr. IX        – drewno i metale – M. Miścicki (30h) – pon. 9.45-11.15, s.1.18
 •  Gr. X          – metale: Metal Daze” – brąz, żelazo i kruszce w pradziejach – A. Maciałowicz (30h) – pon. 9.45-11.15, s.2.12

II.8. OGIN – wykład ogólnoinstytutowy do wyboru z listy

I.9. Ochrona własności intelektualnej – ćwiczenia, 4h – jedna grupa

P. Płatek, R. Olejnik – wt.8.00–9.30, s. 2.10; termin zajęć podawany jest                  przez prowadzącego bezpośrednio studentom

II. 9. OGUN – przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru z oferty w USOS, 30h, 2.5 ECTS

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 150h OGUNów, w tym 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I roku student / studentka nie zdąży zapisać się na 60h OGUNu, jest możliwość jego realizacji na II roku bez konieczności warunku i opłat. Zobacz tutaj.

II.10. Język nowożytny (lektorat), 60h, do wyboru z oferty w USOS

II.11. WF

Informacja o formie zaliczenia zostanie podana wkrótce. Czekamy na zarządzenie Rektora. 

II. 12-13. Ćwiczenia terenowe – 300 h na I roku studiów

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.