Konwersatoria profilowane st. licencjackich

Lista konwersatoriów profilowanych st. licencjackich w roku akad. 2023/2024

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Przedmioty realizowane w trakcie trwania obu semestrów oraz w semestrze zimowym:

 • Archeologia wirtualna – działania praktyczne w terenie i w pracowni, konwersatorium – M. Bogacki (30h)
 • Architektura murowana średniowiecznej Rusi, konwersatorium – O. Chernenko (30h)
 • Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko, konwersatorium – W. Więckowski (15h)/ M. Przeździecki (15h)
 • Epigrafika grecka I, konwersatorium – A. Łajtar (30h)
 • Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce, konwersatorium – M. Starski (30h)
 • Geoarcheologia I, konwersatorium – B. Woronko (30h)
 • GIS w archeologii (st. lic.), konwersatorium – J. Chyla (30h)
 • Grody i miasta średniowiecznej Rusi: archeologia i kultura materialna, konwersatorium – M. Plavinski (30h)
 • Kolekcje starożytności jako narzędzi edydaktyczne w warsztacie archeologa – Rzym, konwersatorium – M. Dunajko (15h)/ M. Kuźmiński (15h)/ A. Cegliński (15h)
 • Krajobraz w pradziejach – formy terenu, sedymenty, gleby i wody, konwersatorium – Witold Gumiński (30h)
 • Kultura Nubii I (od królestwa Meroe do uformowania trzech królestw Nubijskich), konwersatorium – G. Ochała (15h)/ D. Zielińska (15h)
 • Metodyka Archeologicznych Badań Podwodnych, konwersatorium – M. Nowakowska – (30h)
 • Metrologia w archeologii, konwersatorium – Łukaszewicz (30h)
 • Mój projekt badawczy: Morze Śródziemne 500 p.n.e. – 1500 p.n.e., konwersatorium – T. Waliszewski (30h)
 • Nadmorski krajobraz kulturowy od paleolitu do teraźniejszości, konwersatorium – B. Kontny (10h)/ M. Nowakowska (10h)/ M. Przeździecki (10h)
 • Osteologia szczątków zwierzęcych, konwersatorium – A. Gręzak (60h) oba
 • Prawne aspekty prowadzenia badań wykopaliskowych, konwersatorium – A. Brzóska (30h)
 • Przeprawy mostowe – archeologia podwodna i metody badań, konwersatorium – A. Brzóska (30h)
 • Recepcja antyku, konwersatorium – Kowalski (30h)
 • Sztuka naskalna Azji Centralnej, konwersatorium – M. Leloch (30h)
 • Technika i rzemiosło w starożytnym Rzymie, konwersatorium – M. Łuszczewska (60h) oba
 • Warsztat archeobotaniczny, konwersatorium – A. Mueller-Bieniek (30h)
 • Zaawansowane metody konserwacji materiału ceramicznego, konwersatorium – A. Szela (60h)

 

Przedmioty realizowane w trakcie trwania obu semestrów oraz w semestrze letnim

 • Archeologia eksperymentalna – ceramika i żelazo, konwersatorium – P. Szymański (15h)/ A. Cieśliński (15h)
 • Archeologia włókiennictwa – wprowadzenie praktyczne z elementami archeologii eksperymentalnej, konwersatorium – A. Ulanowska (60h)
 • Architektura Andów Przedhiszpańskich, konwersatorium – M. Sobczyk (30h)
 • Badania eksperymentalne, doświadczanie i archeologia publiczna, konwersatorium – K. Pyżewicz (30h)
 • Bogowie i symbole Mezopotamii, konwersatorium – A. Smogorzewska (30h)
 • Bursztyniarstwo w pradziejach, konwersatorium – D. Manasterski (30h) zajęcia w Muzeum Ziemi
 • Datowanie w archeologii, konwersatorium – M. Kot (30h)
 • Epigrafika grecka II, konwersatorium – Adam Łajtar (30h)
 • Geoarcheologia II, konwersatorium – B. Woronko (30h)
 • Geofizyka archeologiczna w praktyce, konwersatorium – W. Małkowski (30h)
 • Gotlandia, Olandia, Bornholm. Wyspy bałtyckie w czasach Germanów późnej epoki żelaza i Wikingów, konwersatorium – S. Wadyl (15h)/ A. Ciesliński (15h)
 • Ikonografia w warsztacie archeologa, konwersatorium – D. Zielińska (30h)
 • Kultura Nubii II (okres chrześcijaństwa), konwersatorium – D. Zielińska (15h)/ G. Ochała (15h)
 • Liczba i miara w prahistorii, konwersatorium – A. Dzbyński   (30h)
 • Materialne warunki życia w mieście średniowiecznym, konwersatorium – M. Milewska (30h)
 • Muzea, zbiory i kolekcje w życiu archeologa, konwersatorium – H. Kowalski (30h)
 • Obrządek pogrzebowy na terenie średniowiecznej Rusi, konwersatorium – O. Chernenko (30h)
 • Od grodów obronnych po tajemnicze jaskinie – kultura łużycka i jej dziedzictwo, konwersatorium – G. Czajka (30h)
 • Od Litwy i Rusi do Wielkiego Księstwa Litewskiego: kultura materialna Europy Wschodniej w późnym średniowieczu, konwersatorium – M. Plavinski (30h)
 • Osteologia szczątków zwierzęcych, konwersatorium – A. Gręzak (30h) oba
 • Paleośrodowisko – przemiany klimatu, flory i fauny w plejstocenie i holocenie, konwersatorium – W. Gumiński (30h)
 • Technika i rzemiosło w starożytnym Rzymie, konwersatorium -M. Łuszczewska (60h) oba
 • Teoria i praktyka w badaniach archeologicznych w Peru, konwersatorium – M. Giersz (30h)
 • Uzbrojenie ludności Europy Wschodniej w średniowieczu, konwersatorium – M. Plavinski (30h)
 • Wprowadzenie do analiz mikroskopowych w archeologii, konwersatorium – K. Pyżewicz (30h)
 • Wprowadzenie do archeozoologii, konwersatorium – A. Gręzak (30h) ­
 • Zaawansowana osteologia człowieka, konwersatorium – E. Jaskulska (30h)

Zajęcia objazdowe:

 • Stambuł i okolice – K. Jakubiak (30h)
 • Kolekcje starożytności jako narzędzie dydaktyczne w warsztacie archeologa – M. Kuźmiński (10h)/ M. Dunajko (10h)/ A. Cegliński (10h)
 • Nadmorski krajobraz kulturowy od paleolitu do teraźniejszości – B.Kontny (10h)/ M. Nowakowska (10h)/ M. Przeździecki (10h)
 • Gotlandia, Olandia, Bornholm. Wyspy bałtyckie w czasach Germanów późnej epoki żelaza i Wikingów, konwersatorium – A. Ciesliński (15h)

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich