Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

   • M. Barwik – Język egipski (60h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
   • T. Derda – Papirologia (60h) – śr. 13.15–14.45, s. 1.09
   • A. Gręzak – Osteologia szczątków zwierzęcych (60h) – wt. 13.15-14.45 – s. 2.11
   • W. Gumiński – Paleośrodowisko i człowiek w pradziejach (60h)–czw. 15.00-16.30, s. 2.09A – s. 2.12
   • E. Jaskulska – Paleopatologia (30 godz.) (sem. let.) – pt. 13.15-14.45, s. 2.11
   • A. Łajtar – Epigrafika grecka (60h) –wt.11.30–13.00, s. 2.09A– s. 2.12
   • M. Łuszczewska – Propaganda cesarska w sztuce rzymskiej (30h) (sem. let.) – pt. 11.30-13.00, s. 2.07
   • F. Matei-Popescu – Introduction to Latin epigraphy (30h) (sem. let.) – śr., 15.00-16.30, s. 2.06A
   • M. Olszewski – Archeologia klasyczna w Galiach rzymskich (zajęcia 30h-sem.zim. + Objazd 30h-sem. let.) – pon. 16.45-18.15, s. 2.11
   • T. Płóciennik Łacina kontynuacja (60h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.06A– s. 2.06
   • T. Płóciennik Greka dla początkujących (60h) – wt. 15.00–16.30, s. 1.09– s. 2.10
   • M. Przeździecki (15h), W. Więckowski (15h)– Dzieje człowieka –kultura, biologia, środowisko (30h) (sem. zim.) – śr. 11.30-13.00, s. 2.11– s. 1.09
   • S. Rzepka – Piramidy i mastaby – Egipt w czasach Starego Państwa (30h) (sem. let.) – czw. 16.45-18.15, s. 2.09
   • A. Ulanowska – Archeologia włókiennictwa. Wprowadzenie z elementami archeologii doświadczalnej (60h) (sem. let.) – wt. 9.45-13.00, s. 3.14
   • T. Waliszewski, U. Wincenciak – Proste życie. Rozwój, stagnacja i recesja w Lewancie i Afryce Północnej w kontekście kultury materialnej (IV w. p.n.e. – IX w . n.e.) (30h) (sem. let.) – wt. 13.15-14.45.00, s. 210
   • J. Wołoszyn – Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – pon. 15.00-16.30, s. 2.07
   • W. Wróblewski – Filozofia archeologii (30h) sem. zim. – wt. 13.15-14.45.00, s. 2.10

W przypadku niedogodnych terminów zajęć kierunkowych, można wybrać zajęcia konwersatoryjne oferowane na II roku studiów. W przypadku braku miejsc, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich.

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich