Zasady odbywania ćwiczeń terenowych

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Więcej szczegółów zostanie podane około marca 2021. Zapisy będzie koordynował koordynator ćwiczeń – dr Marcin Matera. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących.

1. Sprawdź informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, skontaktuj się z prowadzącym / prowadzącej aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których dowiesz się wszystkiego.
2. Zapisz się na ćwiczenia u prowadzącego, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli zapiszesz się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja.
3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić “Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych” wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.
4. Ćwiczenia terenowe podlegają (jak każde zajęcia) ocenie ze strony studentów – uczestników. Karty oceny są dostępne tu: POWIERZCHNIÓWKI i WYKOPALISKA a zasady przeprowadzania takiej oceny (dla prowadzących) tu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Oba dokumenty muszą trafić do Dziekanatu ds. studenckich.